Menu
JPR Advocaten

ZZP overeenkomst

ZZP’ers zijn zelfstandigen die met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over voor die opdrachtgevers uit te voeren werkzaamheden. Het contractenrecht geeft in beginsel de vrijheid om die overeenkomsten naar eigen goeddunken vorm te geven.

Essentieel voor de ZZP-overeenkomst is dat de dienstverlener een zelfstandige is en niet ondergeschikt is aan de opdrachtgever. Anders zou kunnen worden geconcludeerd dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgevers zijn er beducht voor dat er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst en de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Dat heeft al veelvuldig tot, voor opdrachtgevers en ZZP’ers onaangename, verrassingen geleid. Om aan deze problemen tegemoet te komen, is in het verleden de zogenaamde VAR-verklaring (Verklaring Arbeids Relaties) in het leven geroepen. Die verklaring kon door ZZP’ers worden aangevraagd bij de belastingdienst om zo vooraf een oordeel te krijgen van de belastingdienst over hoe de inkomsten kwalificeren voor de inkomstenbelasting.

Vanaf 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties van kracht. Daarbij is de VAR afgeschaft. In plaats daarvan dienen ZZP-ers en opdrachtgevers met, vooraf door de belasting-dienst goedgekeurde, overeenkomsten te werken. Op de website van de belastingdienst staan algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten, die zijn bedoeld voor specifieke beroepsgroepen. Het is niet verplicht deze modellen te gebruiken.

Wordt er gewerkt volgens een overeenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd, dan heeft de opdrachtgever vooraf de zekerheid dat hij geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. De ZZP-er is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek, of arbeidsongeschikt wordt.

Tot 1 mei 2017 geldt een implementatieperiode. ZZP-ers en opdrachtgevers hebben dan de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen. Er wordt dan wel toezicht gehouden door de belastingdienst maar deze geeft ook voorlichting over de nieuwe werkwijze en biedt hulp.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: