Home
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst opstellen en beoordelen

Arbeidsovereenkomst opstellen en beoordelen

Indien werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst met elkaar willen sluiten, bestaat doorgaans de behoefte de gemaakte afspraken vast te leggen. Dit gebeurt in een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst hoeft niet op schrift te worden gesteld, maar het geniet wel de voorkeur. Arbeidsovereenkomsten zijn er in vele soorten en maten en er zijn veel modelarbeidsovereenkomsten in omloop. Maar is zo’n model voor jou wel geschikt?

Direct contact opnemen
Bo-Doetinchem

Informatieverplichtingen

De arbeidsovereenkomst is het document om de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer in vast te leggen. De wetgever vindt het belangrijk dat arbeidsvoorwaarden transparant en voorspelbaar zijn. In artikel 7:655 BW staat opgesomd waarin het arbeidscontract inzicht moet geven. Wij sommen enkele belangrijke gegevens op:

 • De functie
 • Het salaris
 • De urenomvang
 • De dagen en uren dat er wordt gewerkt
 • Deelname aan een pensioenregeling
 • Of er een CAO geldt
 • Of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd geldt

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Indien werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten, is een belangrijke keuze of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd zal zijn. Er zitten voordelen aan een contract voor bepaalde tijd. De belangrijkste is dat zo’n overeenkomst van rechtswege eindigt. Daarmee geeft het de mogelijkheid om een goed oordeel te vellen over het functioneren van de werknemer. De proeftijd is daarvoor vaak te kort.  

Een nadeel van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat een werkgever tijdig moet aangeven of hij de overeenkomst wil verlengen. Dat heet de aanzegverplichting. Verder is er in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de regel geen ruimte voor een non-concurrentiebeding en gelden er restricties ten aanzien van het proeftijdbeding.

In het algemeen zijn maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk. Opgeteld mogen die contracten dan maximaal 36 maanden hebben geduurd. In de toepasselijke CAO kunnen uitzonderingen staan op deze ‘ketenregeling’. Ook ten aanzien van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt een ruimere ketenregeling. 

Bij het aangaan van contracten voor bepaalde tijd, is het raadzaam bedacht zijn op het begrip opvolgend werkgeverschap. Hiervan kan sprake zijn als een werknemer al eerder bij een rechtsvoorganger, concernrelatie of via een uitzendconstructie voor werkgever werkzaam is geweest. Als sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan heeft dat invloed op de ketenregeling. 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

Als partijen niet kiezen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan geldt het contract (automatisch) als aangegaan voor onbepaalde tijd. Ook zie je vaak dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet en/of voortgezet voor onbepaalde tijd. Onbepaalde tijd wordt ook wel aangeduid met een vast dienstverband. De belangrijkste redenen om (direct) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden zijn de navolgende:

 • De flexibiliteit van de ketenregeling is opgebruikt
 • Vanwege commerciële belangen moet er een non-concurrentiebeding gelden
 • Het straalt vertrouwen uit

Nadeel voor werkgever is dat een contract voor onbepaalde tijd niet zomaar afloopt. Deze moet met toestemming van het UWV worden opgezegd of door de rechter worden ontbonden. De werkgever moet daartoe een goede (gedocumenteerde) reden hebben.

Flexibele arbeidsovereenkomsten

Met de term ‘flexibele arbeidsovereenkomsten’ wordt een aantal arbeidsverhoudingen bedoeld, die afwijken van de reguliere arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd). Het doel van flexibele contracten is dat een werkgever minder verplichtingen heeft tegenover de werknemer. Bijvoorbeeld als er geen of minder werk is. De bekendste flexibele arbeidsrelaties zijn de navolgende:

 • De uitzendovereenkomst
 • De payroll-overeenkomst
 • Het nul-uren contract of oproepovereenkomst
 • Het min-max contract
Wouter Ribbers
Wij staan voor je klaar

Meer weten over het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Wij kunnen een arbeidsovereenkomst voor jou vanaf de basis opstellen, waarbij wij rekening houden met jouw (bedrijf)specifieke situatie. Ook kunnen wij jouw huidige arbeidsovereenkomst beoordelen en aanscherpen. Neem daartoe gerust contact met ons op!