Reorganisatie

Een reorganisatie is het opnieuw organiseren van een onderneming. De huidige werkwijzen worden (deels) verlaten en ingeruild voor een andere manier van werken, vaak met werknemers die boventallig zijn of die op een andere plaats beter tot hun recht komen. De reden om te reorganiseren is vaak gelegen in gewijzigde bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden. Bijvoorbeeld door verslechtering van de financiële situatie, werkvermindering, automatisering van werk of veranderende wet- en regelgeving.

Direct contact opnemen
Bo-Doetinchem

Hoe pak je een reorganisatie goed aan?

  1. Bij een reorganisatieplan is de voorbereiding van groot belang. Het opstellen van een reorganisatieplan helpt om het risico op vertraging of afwijzing van ontslagaanvragen te verkleinen.
  2. Is er een ondernemingsraad of andere vorm van medezeggenschap in de organisatie? Dan dienen deze zorgvuldig in het reorganisatieproces te worden betrokken.
  3. Beperk onrust en onzekerheid door een sociaal plan op te stellen. Hierin zijn afspraken vastgelegd over hoe de gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen.
  4. In de laatste fase van een reorganisatie worden arbeidsovereenkomsten feitelijk beëindigd, zolang er een redelijke grond is voor ontslag.
  5. Worden twintig of meer werknemers ontslagen? In dat geval is het relevant om na te gaan of de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is. Daarvoor gelden immers aanvullende regels.

Sociaal plan

Een reorganisatie gaat veelal gepaard met onrust en onzekerheid. Door het opstellen van een sociaal plan kunnen deze zorgen worden beperkt. In een sociaal plan worden afspraken gemaakt over de gevolgen van de reorganisatie en hoe deze moeten worden opgevangen. Er staan onder andere afspraken in over welke werknemers herplaatst zullen worden, welke functies binnen de organisatie kunnen blijven bestaan en de eventuele vergoeding waarvoor de ontslagen werknemers in aanmerking komen. Voor het opstellen van een sociaal plan geldt geen wettelijke verplichting, maar in een cao kunnen hierover wel afspraken zijn gemaakt. De leden van het team arbeidsrecht kunnen voor jou het sociaal plan opstellen en onderhandelen over de inhoud van het sociaal plan.

Herplaatsingsmogelijkheden

Het in kaart brengen van de herplaatsingsmogelijkheden is daarbij ook van belang. Het UWV stemt namelijk pas in met een reorganisatie, als er geen mogelijkheden meer zijn om boventallige werknemers te herplaatsen binnen een redelijke termijn in een andere passende functie binnen de eigen onderneming. Als redelijk termijn voor herplaatsing geldt de wettelijke opzegtermijn die geldt voor een werkgever. De termijn is één tot vier maanden, afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer. Is er binnen de eigen onderneming geen herplaatsingsmogelijkheid? Outplacement kan dan nog een oplossing bieden. Dit houdt in dat de werkgever ondersteuning biedt bij het vinden van een nieuwe baan aan de werknemers die met ontslag worden geconfronteerd.

UWV procedure

Indien blijkt dat de arbeidsplaatsen van werknemers structureel komen te vervallen wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen en er zijn geen herplaatsingsmogelijkheden, dan kan de UWV procedure in gang worden gezet. Wanneer het ontslag via een UWV procedure gevoerd zal worden, kunnen wij in deze procedure de stukken voor je opstellen, inhoudelijk verweer voeren en je uiteraard ook bijstaan.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische of organisatorische redenen zal het afspiegelingsbeginsel moeten worden toegepast. Dit zal vaak per bedrijfsvestiging geschieden. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werknemers binnen dezelfde vestiging in leeftijdscategorieën worden ingedeeld en dat binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag in aanmerking komt. Bovendien wordt ook rekening gehouden met uitwisselbare functies. Een functie is uitwisselbaar indien de functies vergelijkbaar zijn gelet op de functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties. Is een functie uitwisselbaar, dan moet binnen die functiegroep het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.

De exacte ontslagvolgorde en bijbehorende informatie kun je vinden op deze site. 

Pascal Hulsegge
Wij staan voor je klaar

Meer weten over reorganisatie?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.