Menu
JPR Advocaten

Sinds 1899

Sinds 1899

JPR 120 jaar: een terugblik en vooruitblik

Sinds 1899 is niet alleen een slogan waarmee we onze lange historie aanduiden, het is ook daadwerkelijk het jaar waarin de eerste voorloper van JPR Advocaten werd opgericht. Wat is er in de loop van die 120 jaar eigenlijk allemaal veranderd? En hoe kijkt het kantoor naar de toekomst? Pascal Hulsegge en Tian Herstel vormen samen het huidige dagelijks bestuur van JPR. Zij geven antwoord op de vragen en bieden zo een terugblik en vooruitblik.

Het begin in 1899
De basis voor het huidige JPR is gelegd in Zutphen door Bon de Jonge, die in 1899 een kantoor oprichtte. Tian Herstel: “Toen was de advocatuur nog een chique bedoening, die man was dan ook van adel. Zijn familie is nog tot 1985 betrokken gebleven bij ons kantoor. Na een aantal fusies en geopende nevenvestigingen kwamen de kantoren van Peters, Leppink en Remmelink erbij in de periode van 1982 tot 2000. De huidige naam JPR Advocaten is officieel doorgevoerd in 2007. Inmiddels zijn er twee hoofdvestigingen in Deventer en Doetinchem. Daarnaast hebben we bezoeklocaties in Zutphen, Utrecht en Nijmegen.

Veranderde advocatuur
Als je het vergelijkt met vroeger, dan is de advocatuur een stuk toegankelijker geworden. Toch wordt er soms nog wel een negatieve kijk op het beroep geprojecteerd, want het idee is dan: je hebt alleen een advocaat nodig als je een probleem hebt. Pascal Hulsegge: “Aan de andere kant maak ik ook mee dat mensen heel enthousiast reageren als ik zeg dat ik advocaat ben. Ze zijn dan benieuwd naar de zaken die we zoal doen en zijn verbaasd als ik vertel dat we juist het meeste werk doen voordat het echt tot een rechtszaak leidt. Dat zie ik als de grootste winst die we in de loop der jaren bereikt hebben. Met onze vaste klanten spreken we een aantal keer per jaar af om ze te adviseren bij herstructureringen, overnames en andere grote zaken. Dat scheelt ze uiteindelijk veel tijd, kosten en stress.”

Verschuiving in dienstverlening
Het ligt voor de hand dat de dienstverlening niet meer hetzelfde is als in 1899, toen het allemaal begon. Aan de ene kant heeft dat met de tijdsgeest te maken, maar aan de andere kant ook met bewuste keuzes, legt Tian Herstel uit: “Zo doen we bijvoorbeeld geen strafrecht meer en richten we ons steeds meer op ondernemers voor ondernemingsrecht, vastgoedrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht en internationaal recht. Vooral de laatste jaren zijn bijvoorbeeld privacyrecht en intellectueel eigendomsrecht daar nog bij gekomen. Onze teams werken nu ook multidisciplinair, zodat ieder vanuit een eigen expertise iets kan bijdragen. Daar hebben onze klanten het meest aan.”

Onderscheidend vermogen
JPR wil het beroep advocaat inrichten op een laagdrempelige manier. Door actief de markt op te gaan en bij de ondernemer aan tafel te zitten. Dat komt perfect tot uiting in de slogan ‘Denkt mee. Pakt aan. Lost op.’ Daar zit het onderscheidend vermogen van JPR, denkt Pascal Hulsegge: “We zijn enthousiast en reageren snel. Geen overdreven poeha, maar gewoon met heldere taal. Daarnaast verbinden we ook graag onze klanten aan elkaar zodat zij samen meer kunnen bereiken. Het liefst ook nog op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier. Bovendien delen we onze kennis op talloze manieren. Via blogs op onze website, maar ook door periodieke lunchbijeenkomsten over arbeidsrecht, de HRM-middag, de vastgoeddag die we jaarlijks organiseren op het gebied van het verzekeringsrecht. Ook houden we op verschillende plekken spreekuur. Hier kunnen mensen langskomen voor gratis advies. We zijn ook kennispartner van VNO-NCW Achterhoek en organiseren in juni 2019 een dag over e-commerce voor onze klanten.”

Bredere kijk
Ook al is het delen van kennis niet nieuw, het gaat anno 2019 wel op een nieuwe manier, vertelt Tian Herstel: “Tot een jaar of vijf geleden deelden we ook wel kennis, maar toen waren we vooral heel erg aan het zenden. We vertelden over problemen die onze klanten konden ervaren op juridisch gebied en hoe wij daarbij konden helpen. Inmiddels kijken we veel breder en organiseren we kennisdagen over thema’s als millennials en e-commerce. Dat zijn geen juridische thema’s, maar je krijgt er wel mee te maken als ondernemer. En natuurlijk zit er altijd wel een juridische kant aan, maar dat moet óns probleem zijn en niet het probleem van onze klant.”

Nieuwe ideeën
JPR heeft dan wel 120 jaar ervaring, maar heeft ook een heel jong en dynamisch team. Het oubollige is er echt wel af bij JPR, aldus Pascal Hulsegge: ”We geven onze jonge mensen de kans om hun nieuwe ideeën uit te proberen. Zo is onze collega Sharbel Goriya helemaal in het fenomeen blockchain gedoken en geeft hij hier nu workshops en trainingen over.

Groeiambitie
Tot slot: wat zijn de toekomstplannen? Pascal Hulsegge: “Onze ambitie is dat we willen groeien, onze klanten met elkaar verbinden en nog meer advocaten aantrekken uit de gebieden rond onze bezoeklocaties Utrecht, Nijmegen en Zutphen. Dat alles op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier.”


Ons kantoor werd in 1899 opgericht in Zutphen. Aan de wieg stond de 24-jarige advocaat Mr. B. de Jonge. Zijn familie bleef tot 1985 een vaste waarde binnen onze organisatie.

Ondertussen kunnen we zeggen dat we in ons vak een lange traditie kennen en twee eeuwwisselingen hebben meegemaakt. Al die jaren zijn we er telkens weer in geslaagd om mee te groeien met de ontwikkelingen in onze specialismen en onze markten. Zodat we nu, met twee vestigingen in Oost-Nederland, als advocatenkantoor een vooraanstaande positie hebben verworven.

Hieronder ziet u in een tijdlijn de belangrijkste mijlpalen uit onze geschiedenis. Naarmate u verder naar beneden scrolt, wordt meer zichtbaar van de historie.

De historie van JPR Advocaten

1899
Oprichting advocatenkantoor in Zutphen

Bon de Jonge wordt op 15 juni 1899 toegelaten tot de Balie en richt het kantoor De Jonge op. Rond 1903 gaat De Jonge een samenwerking aan met Henri Charles Pennink en ontstaat het kantoor De Jonge en Pennink. In de loop der tijd vinden er meerdere fusies plaats en de daarbij behorende naamswijzigingen.

1975
Opening nevenvestiging in Groenlo

In Groenlo wordt vanaf mei 1975 een nevenvestiging geopend van het kantoor van de gebroeders Mrs. De Jonge te Zutphen. Vanaf dat tijdstip wordt de praktijk te Zutphen dus ook uitgeoefend te Groenlo. Het wordt geen afzonderlijk kantoor van Zutphen, maar bij toerbeurt zullen leden en medewerkers van de maatschap daar werkzaam zijn. Deze nevenvestiging groeit later uit tot een volwaardige vestiging.

1976
Opening vestiging in Deventer

Op 14 juni 1976 opent Mr. P.S.L. Peters de deur van zijn eigen kantoor aan de Geert Grootestraat 11 te Deventer. Kort daarna associeert Mr. Peters met Mr. Van Oosten en Mr. Ketting, waarna in 1978 een dependance wordt geopend in Raalte. Ter gelegenheid van de verhuizing van het kantoor van de Geert Grootestraat naar de Binnensingel wordt de nevenvestiging gesloten, omdat dit efficiënter bleek.

1982
Fusie met De Jonge

Per 1 januari 1982 fuseert het kantoor te Deventer met het kantoor van De Jonge in Zutphen en ontstaat de maatschap De Jonge Peters Van Oosten & Ketting. Een jaar na deze fusie wordt het briefpapier wederom veranderd in 'De Jonge & Peters'.

1990
Fusie met Leppink c.s.

Per 1 januari 1990 verandert de naam opnieuw, nu gefuseerd wordt met het Enschedese kantoor Leppink c.s. De nieuwe naam wordt - zij het tijdelijk - De Jonge, Peters & Leppink. Vanaf 1 november 1995 luidt de naam van de maatschap wederom 'De Jonge & Peters'.

2000
Fusie met Remmelink Advocaten

In 2000 wordt gefuseerd met Remmelink Advocaten te Doetinchem en vindt wederom een naamswijziging plaats. Voortaan heet het kantoor 'De Jonge Peters Remmelink Advocaten'.

2007
Naamswijziging naar JPR Advocaten

In 2007 wordt de naam van het kantoor gewijzigd in JPR Advocaten. Deze naamsverandering gaat tevens gepaard met een wijziging van de huisstijl.

2011
Concentratie en specialisatie

In 2011 vindt er een concentratie van dienstverlening en ook vestigingen plaats. Dit houdt in dat de vestigingen Zutphen en Groenlo opgaan in de kantoren te Deventer, Doetinchem en Enschede. Een en ander gebeurt in het kader van verdergaande specialisatie.

2015
Voortzetting dienstverlening vanuit Deventer en Doetinchem

In 2015 wordt besloten over te gaan tot verdere concentratie van de vestigingen. Een en ander houdt in dat de vestiging Enschede wordt opgenomen in de kantoren te Deventer en Doetinchem.

2018
Eerste bezoeklocatie

In 2018 wordt op 1 januari een bezoeklocatie geopend in Zutphen.

2019
Twee nieuwe bezoeklocaties

In 2019 worden twee nieuwe bezoeklocaties geopend, naast Zutphen zijn er nu ook bezoeklocaties in Utrecht en Nijmegen.

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: