Home
Arbeidsrecht
Medezeggenschap en ondernemingsraden

Medezeggenschap en ondernemingsraden

Medezeggenschap is een aparte specialisatie binnen het arbeidsrecht. Het recht op medezeggenschap houdt in dat werknemers of andere betrokkene invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie. Afhankelijk van het aantal werknemers binnen de organisatie kan een medezeggenschapsorgaan, bijvoorbeeld een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, worden ingesteld.

Direct contact opnemen
Sharbel-Lonneke-Marjolein-Deventer

Ondernemingsraad

Organisaties met meer dan vijftig werknemers zijn op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (hierna: WOR) verplicht een ondernemingsraad (hierna: OR) in te stellen. Een OR heeft op grond van de WOR diverse rechten. Deze medezeggenschapsrechten kunnen behoorlijk ingrijpen in de besluitvormingsprocessen van organisaties. De gespecialiseerde advocaten van JPR kunnen jou van dienst zijn op elk van deze gebieden. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over de volgende onderwerpen:

Adviesrecht (artikel 25 WOR)

Eén van de belangrijkste rechten op het gebied van medezeggenschap is het adviesrecht van de OR. Artikel 25 WOR somt de onderwerpen waar het adviesrecht van de OR allemaal op ziet op. Hierbij valt te denken aan reorganisaties, overnemen van een andere organisatie of verhuizing van de organisatie.

Beroepsrecht (artikel 26 WOR)

Voorgenomen besluiten waarbij de OR een adviesrecht heeft, moeten tijdig ter advisering voorgelegd  worden aan de OR. Wanneer de OR negatief adviseert, dient de ondernemer vervolgens de uitvoering van zijn besluit een maand op te schorten. Heeft de OR geen beroep ingesteld bij de Ondernemerskamer, dan kan het besluit na deze maand wachttijd worden doorgevoerd. 

Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)

Het instemmingsrecht ziet op besluiten over veranderingen, vaststellingen en intrekkingen van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Denk daarbij  aan besluiten over pensioenverzekeringen, ziekteverzuim en ontslagbeleid. Voor het doorvoeren van een besluit is de toestemming van de OR vereist. Geeft de OR geen toestemming, dan kan uiteindelijk de kantonrechter nog om toestemming worden gevraagd.

Personeelsvertegenwoordiging

Wanneer een organisatie meer dan tien werknemers, maar minder dan vijftig werknemers in dienst heeft, is een personeelsvertegenwoordiging (hierna: PvT) het medezeggenschapsorgaan. De bevoegdheden van de PvT reiken niet zover als die van de OR, maar toch heeft de PvT wel de nodige rechten. De belangrijkste bevoegdheden/rechten zijn:

Informatierecht

 • Informatie over de algemene gang van zaken in de onderneming
 • Informatie over het financieel beleid
 • Informatie over het sociaal beleid
 • Informatie (en een apart overlegrecht) over de arbeidsvoorwaarde pensioen

Adviesrecht

Net als bij het adviesrecht van de OR, moet de ondernemer advies vragen wanneer de ondernemer voornemens is een besluit te nemen dat kan leiden tot:

 • Verlies van de arbeidsplaats van tenminste een vierde van het aantal medewerkers, of
 • Een belangrijke verandering van de arbeid, of
 • Een belangrijke verandering van de arbeidsvoorwaarden van tenminste een vierde van het aantal medewerkers.

Instemmingsrecht

De PVT heeft instemmingsrecht bij elk voorgenomen besluit over:

 • Werktijdenregeling
 • Arbobeleid (gericht op veiligheid en gezondheid van medewerkers)
 • Ziekteverzuim
 • Re-integratiebeleid.
Wouter Ribbers
Wij staan voor je klaar

Meer weten over medezeggenschap en ondernemingsraden?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.