Home
Over JPR

Over JPR

JPR is een advocatenkantoor met ondernemende en gespecialiseerde advocaten, vooral werkzaam voor bedrijven in Oost- en Midden-Nederland. We werken in de rol van huisadvocaat of als specialist, met efficiënte werkprocessen, reële tarieven en voorspelbare kosten. En bovenal met aandacht voor de klant en zicht op wat jou beweegt.

Direct contact opnemen
0T2A3802def (Aangepast)
Benjamin-Daan-Eva-Rene-Utrecht

Algemene informatie

JPR Advocaten Coöperatief U.A.
KvK-nummer: 52410021
BTW-nummer: NL850432108B01

Nederlandse Orde van Advocaten

Alle bij JPR werkzame advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten:

Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
T: 070 – 3353535
info@advocatenorde.nl
www.advocatenorde.nl

David-Doetinchem-2

Klachtenfunctionaris

Wij streven ernaar je zo goed en adequaat mogelijk van dienst te zijn. Toch valt niet uit te sluiten dat er op enig moment bij ongenoegen ontstaat over de behandeling van de zaak of de wijze waarop je door jouw advocaat wordt bejegend. Ook kan er verschil van mening ontstaan over de declaratie.

Voor deze situaties beschikt ons kantoor over een Klachtenreglement en een klachtenfunctionaris - niet zijnde de behandelend advocaat - die jouw klacht zal aanhoren en zal proberen het ongenoegen weg te nemen dan wel te adviseren hoe er verder gehandeld dient te worden. De behandelend advocaat is verplicht je desgevraagd het Klachtenreglement aan te bieden en je in voorkomend geval op de mogelijkheid van inschakeling van de Klachtenfunctionaris te wijzen.

Naar het klachtenreglement
Ruben-Deventer

Geschillenregeling Advocatuur

Voor gevallen waarin naar jouw of onze mening een interne oplossing van een geschil niet mogelijk is, neemt ons kantoor deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is in de hierna te noemen gevallen op onze dienstverlening van toepassing:

  • klachten over de kwaliteit van de dienstverlening;
  • aanspraken op schadevergoeding, met een maximum van € 10.000,00;
  • de hoogte van declaraties betrekking hebbend op werkzaamheden op elk rechtsgebied;
  • door advocaten voorgelegde declaraties (zonder beperking) die om welke reden dan ook (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven.

Voor alle overige geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.

Het klachtenreglement van deze geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Paul-Deventer

Beroepsaansprakelijkheid

JPR advocaten heeft ten behoeve van alle bij JPR werkzame professionals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die in voorkomende gevallen een dekking kent van maximaal 25 miljoen euro per gebeurtenis. Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling van:

AON Risk Solutions
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.