Menu
JPR Advocaten

Over JPR

JPR is een advocatenkantoor met ondernemende en gespecialiseerde advocaten vooral werkzaam voor bedrijven in Oost- en Midden-Nederland in de rol van huisadvocaat of als specialist, met efficiënte werkprocessen, reële tarieven en voorspelbare kosten. En bovenal met aandacht voor de klant en zicht op wat onze klant beweegt.

Missie

Wij zijn JPR. Advocaten die u met expertise, oprechte interesse en betrokkenheid verder helpen. Met ethiek en kwaliteit hoog in ons vaandel, werken wij aan duurzame samenwerkingen. Wij kennen onze weg in de wet- en regelgeving, maar in het contact met onze klanten houden we het simpel.

Een informeel en persoonlijk contact vinden wij wel zo prettig.
Wij geven onze klanten juridisch advies en voeren procedures als dat nodig is. We signaleren kansen en creëren de best mogelijke oplossingen. We gaan voor onze klanten door het vuur. We denken mee, we pakken aan, we lossen op. Zo willen we met elkaar niet alleen het beste advocatenkantoor zijn, maar ook het leukste.

Visie

Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Door technologie en innovatie kunnen veel werkprocessen sneller en slimmer uitgevoerd worden. Dat maakt ons leven makkelijker, maar zorgt tegelijk voor nieuwe, complexe vraagstukken. Om te blijven excelleren zullen wij als ondernemer flexibel moeten zijn, net als onze klanten. Grenzen vervagen en de wereld internationaliseert. Tegelijkertijd neemt de ondernemer verantwoordelijkheid voor zijn directe omgeving door maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. Een wereld vol tegenstellingen en uitdagingen. In die wereld is een goede betrokken sparringpartner voor de ondernemer onmisbaar.

Een sparringpartner mét juridische kennis, maar die verder kijkt dan dat. Die oprecht meedenkt, dicht bij de ondernemer staat en goed bereikbaar is. Die in oplossingen denkt en van aanpakken houdt. Als klankbord, kennispartner, ervaringsdeskundige en probleemoplosser. Zo behaal je als sparringpartner het beste resultaat voor de ondernemer. Die sparringpartner is de advocaat van JPR.

Algemene informatie

JPR Advocaten Coöperatief U.A.
KvK-nummer: 52410021
BTW-nummer: NL850432108B01

Nederlandse Orde van Advocaten
Alle bij JPR werkzame advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
T: 070 – 3353535
E: info@advocatenorde.nl
W: www.advocatenorde.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
JPR heeft ten behoeve van alle bij JPR werkzame professionals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die in voorkomende gevallen een dekking kent van maximaal 25 miljoen euro per gebeurtenis. Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling van:
AON Risk Solutions
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam.

Geschillenregeling Advocatuur

Voor gevallen waarin naar uw of onze mening een interne oplossing van een geschil niet mogelijk is neemt ons kantoor deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is in de hierna te noemen gevallen op onze dienstverlening van toepassing:

- klachten over de kwaliteit van de dienstverlening;
- aanspraken op schadevergoeding, met een maximum van € 10.000,00;
- de hoogte van declaraties betrekking hebbend op werkzaamheden op elk rechtsgebied;
- door advocaten voorgelegde declaraties (zonder beperking) die om welke reden dan ook (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven.

Voor alle overige geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.


Het klachtenreglement van deze geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
W: www.degeschillencommissie.nl

Klachtenfunctionaris
Wij streven ernaar u zo goed en adequaat mogelijk van dienst te zijn. Niettemin valt niet uit te sluiten dat er op enig moment bij u ongenoegen ontstaat over de behandeling van de zaak of de wijze waarop u door uw advocaat wordt bejegend. Ook kan er verschil van mening ontstaan over de declaratie.

Voor deze situaties beschikt ons kantoor over een Klachtenreglement en een klachtenfunctionaris - niet zijnde de behandelend advocaat- die uw klacht zal aanhoren en zal trachten het ongenoegen weg te nemen dan wel te adviseren hoe er verder dient te worden gehandeld. De behandelend advocaat is verplicht u desgevraagd het Klachtenreglement ter hand te stellen en u in voorkomend geval op de mogelijkheid van inschakeling van de Klachtenfunctionaris te wijzen. U vindt diens personalia en het klachtenreglement HIER.

Marktsectoren

JPR Advocaten combineert juridische kennis met de knowhow van diverse marktsectoren en werkterreinen. Voor deze marktfocus hanteren wij de volgende indeling:

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: