Menu
JPR Advocaten

Over JPR

JPR is een advocatenkantoor met ondernemende en gespecialiseerde advocaten vooral werkzaam voor bedrijven in Oost-Nederland in de rol van huisadvocaat of als specialist, met efficiënte werkprocessen, reële tarieven en voorspelbare kosten. En bovenal met aandacht voor de klant en zicht op wat onze klant beweegt.

Onze cultuur

De eigenzinnige cultuur van onze organisatie wordt gevoed door het persoonlijke, informele karakter. Door onze medewerkers te verdelen over twee vestigingen Deventer, Doetinchem in Oost-Nederland en drie bezoeklokaties in Nijmegen, Utrecht en Zutphen én te kiezen voor een branchegerichte werkwijze, zitten we altijd letterlijk en figuurlijk dicht bij onze cliënten.

Zo bieden we een kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met de grootste kantoren in de Randstad. Onze ambitie is om de beste te zijn, te beginnen in ons werkgebied.


Algemene informatie

JPR Advocaten Coöperatief U.A.
KvK-nummer: 52410021
BTW-nummer: 8504.32.108.B.01

Nederlandse Orde van Advocaten
Alle bij JPR werkzame advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten:
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
T: 070 – 3353535
E: info@advocatenorde.nl
W: www.advocatenorde.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
JPR heeft ten behoeve van alle bij JPR werkzame professionals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die in voorkomende gevallen een dekking kent van maximaal 25 miljoen euro per gebeurtenis. Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling van:
AON Risk Solutions
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam.

Geschillenregeling Advocatuur

Voor gevallen waarin naar uw of onze mening een interne oplossing van een geschil niet mogelijk is neemt ons kantoor deel aan de Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is in de hierna te noemen gevallen op onze dienstverlening van toepassing:

• klachten over de kwaliteit van de dienstverlening;
• aanspraken op schadevergoeding, met een maximum van € 10.000,00;
• de hoogte van declaraties betrekking hebbend op werkzaamheden op elk rechtsgebied;
• door advocaten voorgelegde declaraties (zonder beperking) die om welke reden dan ook (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven.

Voor alle overige geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd.


Het klachtenreglement van deze geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
W: www.degeschillencommissie.nl

Klachtenfunctionaris
Wij streven ernaar u zo goed en adequaat mogelijk van dienst te zijn. Niettemin valt niet uit te sluiten dat er op enig moment bij u ongenoegen ontstaat over de behandeling van de zaak of de wijze waarop u door uw advocaat wordt bejegend. Ook kan er verschil van mening ontstaan over de declaratie.

Voor deze situaties beschikt ons kantoor over een Klachtenreglement en een klachtenfunctionaris - niet zijnde de behandelend advocaat- die uw klacht zal aanhoren en zal trachten het ongenoegen weg te nemen dan wel te adviseren hoe er verder dient te worden gehandeld. De behandelend advocaat is verplicht u desgevraagd het Klachtenreglement ter hand te stellen en u in voorkomend geval op de mogelijkheid van inschakeling van de Klachtenfunctionaris te wijzen. U vindt diens personalia en het klachtenreglement HIER.

Marktsectoren

JPR Advocaten combineert juridische kennis met de knowhow van diverse marktsectoren en werkterreinen. Voor deze marktfocus hanteren wij de volgende indeling:

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: