Home
Arbeidsrecht
Procederen arbeidsrecht

Procederen Arbeidsrecht

Wanneer een arbeidsrechtelijk geschil zich voordoet en partijen er onderling niet uit komen, is de gang naar de rechter in de regel de volgende stap. Voor arbeidsrechtzaken geldt over het algemeen het burgerlijk procesrecht. Een gerechtelijke procedure kan op twee manieren aanhangig worden gemaakt. Dit kan middels een verzoekschriftprocedure of een dagvaardingsprocedure.

Direct contact opnemen
Ruben-Deventer

Verzoekschriftprocedure

De geschillen die gaan over het einde van de arbeidsovereenkomst worden ingeleid met een verzoekschrift. Loopt er al een procedure over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en hebben partijen ook een conflict over een ander onderwerp? Het verzoek dient aan diezelfde rechter voorgelegd te worden. Denk hierbij aan een loonvordering die samenvalt met een geschil over ontslag. In beide gevallen moet een verzoekschriftprocedure worden gevolgd.

Dagvaardingsprocedure

De procedures die niet gaan over het einde van de arbeidsovereenkomst, maar bijvoorbeeld over loon of een concurrentiebeding, worden ingeleid met een dagvaarding. Daarbij kan er niet al een procedure over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aanhangig zijn. 
In een dagvaardingsprocedure is een deurwaarder nodig. De deurwaarder is degene die de dagvaarding kan overhandigen aan de (ex-)werknemer.

Termijnen

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid gelden vervaltermijnen in het ontslagrecht voor het indienen van verzoekschriften. De vervaltermijnen houden doorgaans twee maanden in, gerekend vanaf de dag na die waarop het ontslag is ingegaan. Gaat het om een verzoek over de transitievergoeding, dan is de vervaltermijn drie maanden na de einddatum. 
De vervaltermijnen zijn in beginsel fataal. Het laten verlopen van de termijnen heeft tot gevolg dat de rechter het verzoek in die gevallen niet-ontvankelijk zal verklaren. Dit betekent dat de rechter niet inhoudelijk het verzoek zal beoordelen.

Mediation

Wanneer een werknemer bijvoorbeeld ziek thuiszit vanwege een arbeidsconflict met zijn of haar werkgever, kan de bedrijfsarts mediation aanbevelen. Mediation is wettelijk niet verplicht, maar kan wel een belangrijk hulpmiddel zijn. Mediation is in principe gebaseerd op vrijwilligheid. Wil één van partijen niet mee werken, dan zal de mediation niet worden opgestart. 
Een werknemer die mediation weigert, loopt het risico bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een lagere ontslagvergoeding te verkrijgen. Een werkgever riskeert bij weigering van mediation een hogere ontslagvergoeding te moeten betalen. In beide gevallen speelt het beginsel van goed werkgever- en werknemerschap een rol. De weigering van mediation is in strijd met dit beginsel. 

Wouter Ribbers
Wij staan voor je klaar

Meer weten over procederen in het arbeidsrecht?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.