Menu
JPR Advocaten

ICT recht

Met de komst van het internet zijn ook nieuwe juridische discussies ontstaan. Want wat zijn ieders rechten op het internet? En hoe waarborgen we die? Hoe gaat het met koopovereenkomsten die via het internet worden afgesloten? En hoe wordt bijvoorbeeld software of een internetbrowser aangeschaft?

Voor ICT recht zijn met name twee disciplines van belang. Ten eerste moet er voldoende kennis aanwezig zijn van het internetrecht. Voorts is het van belang dat men kennis en inzicht heeft in de techniek die zich achter het internet bevindt. Pas dan is het mogelijk om zich op juiste wijze professioneel met ICT recht bezig te houden.

Verschillende rechtsgebieden komen in het ICT recht aan de orde. Bij ICT recht kan gedacht worden aan privacy-recht, aan telecommunicatierecht, aan ICT-contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht. Dit zijn slechts enkele onderdelen die onder de noemer ICT recht kunnen vallen. Het ICT recht is dus erg breed.

Europese regels

De meeste juridische regels rondom ICT recht zijn in Europa ontstaan. Nationaal bestonden er al enkele wetten op het gebied van ICT recht. Door Europese richtlijnen zijn die nationale regelingen geharmoniseerd. Over het algemeen kan dan ook worden gezegd dat het ICT recht in alle landen van Europa een zelfde basis heeft.

Software

Software bevat de basis van ICT recht. Een andere naam voor software is ook programmatuur. Het is de basis van het internet. Onder de overkoepelende term software of programmatuur vallen verschillende soorten programma’s. Zo is er software die er voor zorgt dat andere programma’s kunnen worden opgestart. Dit is een voorbeeld van systeemprogrammatuur, ook wel besturingssystemen genoemd. Systemen om bepaalde taken uit te voeren worden applicatieprogrammatuur genoemd. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat je een tekst kunt verwerken of een computerspel kunt spelen.

Juridisch is het van belang te weten met welke soort programmatuur men van doen heeft. Dit is bijvoorbeeld in het contractenrecht van belang, maar ook als je iets wilt afdwingen.

Verschillende onderdelen

Zoals reeds werd aangegeven, omvat de term ICT recht vele onderdelen. Aan de volgende onderdelen kan worden gedacht:

  • ICT- en privacyrecht;
  • ICT- en intellectueel eigendomsrecht;
  • E-commerce;
  • ICT- en overeenkomstenrecht.

ICT- en privacyrecht

Met de komst van het internet is ook privacy een hot topic geworden. Zaken die de persoonlijke levenssfeer betreffen, wil je graag geheim houden. Althans, je wilt voorkomen dat anderen daarvan gebruik kunnen maken. Deze bescherming van je persoonlijke levenssfeer wordt aangeduid met de term ‘privacy’. Met de komst van internet, mobiele telefoons met camera’s en programma’s als Snapchat, Facebook en Twitter ligt schending van je privacy op de loer. Bepaalde persoonsgegevens wil je niet delen. Daarom zijn hiervoor regels opgesteld.

Om persoonsgegevens te kunnen verwerken, wordt doorgaans gebruik gemaakt van ICT-toepassingen / software. Het snel vinden van gegevens, het beveiligen van gegevens en voorkomen van het ongewenst gebruik van gegevens vallen hier allen onder.

Privacy is een grondrecht. Dit grondrecht wordt juridisch beschermd. Om te voorkomen dat binnen de Europese lidstaten verschillende privacyregels gelden, geldt vanaf 25 mei 2018 binnen Europa de General Data Protection Regulations. In Nederland staat deze verordening bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder het kopje de Algemene Verordening Gegevensbescherming leest u daarom meer over de privacy wet- en regelgeving.

Als ondernemer in de ICT zult u op de hoogte moeten zijn van de regels die gelden ter zake privacy. Wij informeren u graag.

ICT- en intellectueel eigendomsrecht

Kort gezegd bepaalt het intellectueel eigendomsrecht wat derden mogen doen met de creatie van anderen. Ook in de ICT speelt intellectueel eigendom een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van foto’s of plaatjes van anderen. Maar ook over de aanschaf van bepaalde software.

Wanneer verkrijg je een recht op het gebruik van plaatjes, beelden, databanken, software, et cetera? In de basis gelden voor ICT-activiteiten dezelfde regels als voor gewone activiteiten, zodat u onder het kopje ‘intellectuele eigendom’ meer informatie vindt. Uiteraard is elke situatie verschillend en kan geen algemeen antwoord worden gegeven. Heeft u van doen met een intellectueel eigendomsrecht dat via internet ten onrechte gebruikt wordt, neemt u dan contact op met een advocaat van JPR Advocaten.

E-commerce

E-commerce is een populaire naam voor de elektronische handel. Hieronder valt ook de koop/verkoop via het internet. Het bestellen en thuis laten bezorgen van producten via internet wordt hiermee dus onder andere bedoeld.

Verschillende Europese richtlijnen hebben regels gesteld voor de E-commerce. Zo is er de richtlijn verkoop op afstand, de richtlijn inzake elektronische handtekeningen en de richtlijn elektronische handel. Gedacht kan bijvoorbeeld ook worden aan de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Alle Europese regelingen zijn door Nederland geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek.

De Europese en nationale regels beogen regels te stellen voor de wijze waarop E-commerce dient plaats te vinden. Voor een groot deel bevat het ook bepalingen van consumentenrecht. Hoe ver gaat mijn informatieplicht als verkoper? Kan er geruild worden? Hoe weet ik of de verkoper is wie hij zegt dat hij is? Kunnen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard? Hoeveel waarde wordt er gehecht aan een elektronische handtekening? En waar kan ik terecht als de regels worden overtreden? Over al deze onderwerpen kunnen wij u informeren.

ICT en overeenkomstenrecht

Aankopen doen via een postorderbedrijf, een verkoop via marktplaats of het online bestellen van onderdelen voor een product dat je maakt, het is inmiddels dagelijkse praktijk geworden. Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voordat we onze nieuwe auto via het internet samenstellen en bestellen. Dit aan- en verkopen via internet wordt elektronisch contracteren genoemd en valt onder het hoofdstuk E-commerce.

Als ICT onderdelen, zoals software, worden gekocht, via het internet, maar ook daarbuiten wordt ICT onderdeel van een contract. Hierop is het gewone overeenkomstenrecht van toepassing. Echter, komt men bij de aanschaf van ICT wel voor andere vragen te staan.
Onder ICT dat voor aanschaf vatbaar is, wordt bijvoorbeeld verstaan:

  • Hardware;
  • Software;
  • ICT-diensten.


Bij software kan men zich afvragen wat men koopt en wat men daarvan mag verwachten. Koopt men een kant en klaar product of wordt er maatwerk geleverd. Hoe ver reikt de informatieplicht van de verkoper? En bij te leveren diensten kan men zich afvragen welke dienst nu exact geleverd wordt. Is er sprake van hosting, housing, een onderhoudscontract, outsourcing, het recht op gebruik van op internet aanwezige software? En komt u een shrinkwrap, clickwrap of browsewrap overeen? Wat is de rechtsgeldigheid van een EULA (End User License Agreement)? En hoe werkt het als we met zijn allen in de cloud werken? Kun je een cloud kopen? Of kun je alleen rechten op de cloud verwerven?

Internetondernemers weten dat het mogelijk is om verschillende soorten contracten af te sluiten. Bekende contracten in het ICT recht zijn de cookieverklaring, een cloudhostingovereenkomst, non-disclosureovereenkomst, onderhoudscontracten, reselling van SaaS-diensten, etc. Ook het opstellen van een Service Level Agreement (SLA) komt vaak voor. Daarover leest u meer onder het kopje ‘SLA opstellen’.

Als ondernemer is het verstandig te weten waar u aan begint. Niet alleen ICT ondernemers komen in aanraking met ICT recht. Inmiddels zal elk bedrijf dat met computers werkt en/of wel eens gebruik maakt van het internet te maken krijgen met de aanschaf van ICT-producten. Voor advies en/of hulp kunt u altijd de advocaten van JPR Advocaten bellen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: