Home
Arbeidsrecht
Overgang van onderneming

Overgang van onderneming

Er is sprake van een overgang van onderneming als een onderneming als economische eenheid met behoud van haar identiteit wordt overgedragen. Denk daarbij aan een onderneming die wordt verkocht, een fusie of een splitsing van een onderneming.

Direct contact opnemen
Lucas-Doetinchem

Rechten en plichten

Op basis van de wet gaan alle rechten en plichten van de werknemers die op dat tijdstip uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien van rechtswege mee over op de nieuwe werkgever. Dit geldt voor alle werknemers die in de overgedragen onderneming (of in het overgedragen onderdeel) werkzaam zijn. De nieuwe werkgever kan dus niet kiezen welke werknemers hij in dienst neemt.

Bij een overgang van onderneming treden alle werknemers in dienst bij de nieuwe werkgever met behoud van alle arbeidsvoorwaarden. De werknemers mogen niet in een nadeligere positie verkeren dan voor de overgang. Voorbeelden van rechten en plichten die mee overgaan zijn: 

  • Collectieve arbeidsovereenkomst (cao);
  • Transitievergoeding (de opbouw daarvan);
  • Ketenregeling (bij opvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd);
  • Concurrentie- en/of relatiebedingen;
  • Bedrijfsreglement. 

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

De rechten en plichten van werknemers zijn bij een overgang van onderneming beschermd. Een overgang van onderneming kan echter tot gevolg hebben dat enkele arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe werkgever gunstiger zijn, of juist bij de oorspronkelijke werkgever. In die situatie kan uiteindelijk worden gekozen voor de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Dat wil zeggen dat het totaal van arbeidsvoorwaarden met elkaar wordt vergeleken en twee (of meer) arbeidsvoorwaardenpakketten worden samengevoegd tot één geheel. Indien blijkt dat sommige arbeidsvoorwaarden gunstiger zijn bij de nieuwe werkgever of juist bij de oorspronkelijke werkgever, kan een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden worden gedaan. Hiervoor is instemming van de werknemers vereist. Verder is van belang te realiseren dat gedurende het eerste jaar na de overgang van onderneming een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in ieder geval niet toegestaan is.

Bij een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden komt in de praktijk veel kijken. Heb je vragen over het samenvoegen meerdere arbeidsvoorwaardenpakketten? Of heb je vragen over de arbeidsrechtelijke aspecten van een overgang van onderneming? De arbeidsrechtadvocaten van JPR Advocaten helpen je graag!

Reorganisatie

Een overgang van onderneming kan ook samenvallen met een reorganisatie wegens bedrijfseconomische omstandigheden. In dat geval zal het UWV voor de desbetreffende werknemers een ontslagvergunning moeten afgeven. Het UWV beoordeelt in die situatie of het ontslag is gelegen in de bedrijfseconomische omstandigheden of dat toch middels een omweg de overgang van onderneming een aanleiding is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten. Blijkt dat laatste het geval, dan zal de ontslagaanvraag worden afgewezen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de pagina reorganisatie

Wouter Ribbers
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de overgang van onderneming?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.