Menu
JPR Advocaten

Ongeval op het werk

Bedrijfsongeval

Een arbeidsongeval/ongeval op het werk, soms spreekt men ook wel van een bedrijfsongeval, is een ongeluk dat plaatsvindt tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Het begrip ‘tijdens werkzaamheden’ of ‘uitvoering van werkzaamheden’ moet ruim worden opgevat. Ook ongelukken in de pauze, onderweg naar een klant of tijdens een personeelsuitje, kunnen hieronder vallen.


Voorbeelden van ongevallen op het werk zijn:

  • ongeval door gladde werkvloer;
  • het niet verstrekken van veiligheidsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen of een veiligheidsgordel;


Ook schade als gevolg van het werken met stoffen die de gezondheid kunnen aantasten, leiden veelvuldig tot aansprakelijkheid van de werkgever. Een bekend voorbeeld zijn de longziekten die zijn ontstaan na inademing asbestdeeltjes en huidaandoeningen als gevolg van kapperseczeem.

Zelfs bedrijfsuitjes vallen tot op zekere hoogte in de risicosfeer van de werkgever. Eventuele aansprakelijkheid hangt daarbij af van onder meer de vraag of deelname aan het uitje al of niet verplicht was, ook als een andere partij was ingeschakeld voor de organisatie van het bedrijfsuitje. In al deze gevallen kan de aansprakelijkheid uiteindelijk verschuiven.

Een veelvoorkomende situatie zijn de verkeersongevallen tijdens het werk. Zo is uw werkgever niet aansprakelijk voor ongelukken die gebeuren in het woon-werkverkeer. Als u dus onderweg bent van uw werk naar huis en tijdens deze rit gebeurt een ongeluk, dan is uw werkgever in principe niet aansprakelijk. De werkgever is wel aansprakelijk voor ongelukken tijdens werk naar werkverkeer.

Beroepsziekten

Beroepsziekte is een ziekte of aandoening die het gevolg is van invloeden of factoren op en rondom het werk. Hiervoor is al het voorbeeld gegeven van werken met asbest. Een ander voorbeeld uit het verleden is de schilder die langdurig werkt met verf waarin oplosmiddelen zijn verwerkt, die vrijkomen bij het schilderen en door de schilder worden ingeademd. Andere voorbeelden zijn klachten aan pols, nek en ellebogen als gevolg van chronische overbelasting (RSI) of een burn-out.

Als de beroepsziekte tot arbeidsongeschiktheid leidt, kan dat een forse inkomensschade opleveren.

Werkgever bijna altijd aansprakelijk voor ongeval op het werk

Als u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval, is uw werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk. Zelfs in het geval dat uw werkgever geen verwijt kan worden gemaakt. Alleen wanneer de werknemer de schade heeft veroorzaakt door eigen opzet of bewuste roekeloosheid, is de werkgever niet aansprakelijk.

Uitzendkracht

Als uitzendkracht gelden bij letselschade precies dezelfde regels. Echter, naast de formele werkgever (het uitzendbureau) kan in dat geval ook de materiële werkgever (de inlener) aansprakelijk zijn voor de letselschade ten gevolge van het arbeidsongeval. Zij zijn dus beiden voor het totaal van uw letselschade aansprakelijk.

ZZP-er

Kunt u, als ZZP-er, uw letselschade ten gevolge van een ongeval op het werk verhalen op uw opdrachtgever? Formeel is ZZP-er een zelfstandig ondernemer zonder personeel. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat deze zelfstandigheid maar heel betrekkelijk is en wordt de ZZP-er, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, in sommige gevallen gelijk gesteld met een werknemer. Ook voor de ZZP-er ontstaat daardoor de mogelijkheid om schade als gevolg van een bedrijfsongeval te claimen.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

Menig werknemer is terughoudend om zijn werkgever aansprakelijk te stellen, omdat hij/zij een verstoring van de arbeidsverhouding vreest. Vergeten wordt echter dat de meeste werkgevers zijn verzekerd voor de risico’s van de schadelijke gevolgen van een ongeval op het werk. In dat geval wordt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld en zal deze verzekeringsmaatschappij de schadeafwikkeling van de werkgever overnemen. In dat geval komt u als slachtoffer van een arbeidsongeval dus niet tegenover uw werkgever te staan, maar heeft u te maken met de verzekeringsmaatschappij.

Eigen schuld

U vraagt zich misschien af of dit ook geldt als u zelf een fout heeft gemaakt? Ook in het geval u zelf een verwijt kan worden gemaakt, doordat het ongeval op het werk aan u te wijten zou zijn omdat u onvoldoende oplettend bent geweest, is de werkgever toch aansprakelijk voor de gevolgen van het arbeidsongeval. Dat is alleen anders wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Alleen in het geval uw werkgever kan aantonen dat er inderdaad sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid waardoor het ongeval op het werk kon ontstaan, is de werkgever niet aansprakelijk.

Arbeidsinspectie

Bij ernstige arbeidsongevallen is uw werkgever bovendien verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Van een ernstig ongeval is sprake als de werknemer een nacht in het ziekenhuis moest blijven, sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. De Arbeidsinspectie zal na een dergelijke melding een onderzoek instellen naar onder meer de toedracht van het ongeval op het werk en zal daarvan een proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal is een belangrijk bewijsstuk voor de verdere afhandeling van uw letselschade.

Kosten

Is het ongeval veroorzaakt door onvoldoende onderhoud, gebreken of te weinig instructie en/of toezicht, dan is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Als sprake is van aansprakelijkheid van de werkgever en de werkgever c.q. de verzekeringsmaatschappij de schadelijke gevolgen moet vergoeden, maken ook de advocaatkosten deel uit van de schade die als zodanig door de verzekeringsmaatschappij vergoed moeten worden.

Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze letselschade advocaten. Een eerste gesprek met een van onze letselschade advocaten is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: