Menu
JPR Advocaten

Ongeval op het werk

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat plaatsvindt tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Dit mag u ruim opvatten. Ook ongelukken in de pauze, onderweg naar een klant of tijdens een personeelsuitje, kunnen hieronder vallen. Heeft u schade door een bedrijfsongeval? Dan helpen onze advocaten u graag. JPR Advocaten in Deventer en Doetinchem is gespecialiseerd in letselschade en richt zich volledig op uw herstel. Bijvoorbeeld door een schadevergoeding te claimen bij de aansprakelijke partij. Daarbij kunt u altijd rekenen op onze proactieve houding en ons oplossingsgerichte vermogen.

Ook beroepsziekten vallen hieronder

Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening die het gevolg is van invloeden of factoren op en rondom het werk. Denk daarbij aan werken met asbest of het inademen van andere schadelijke stoffen. Andere voorbeelden zijn klachten aan pols, nek en ellebogen als gevolg van chronische overbelasting (RSI) of een burn-out. Als de beroepsziekte tot arbeidsongeschiktheid leidt, kan dat een forse inkomensschade opleveren.

Werkgever bijna altijd aansprakelijk voor ongeval op het werk

Als u letselschade heeft opgelopen door een bedrijfsongeval, is uw werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk. Zelfs in het geval dat uw werkgever geen verwijt kan worden gemaakt. Ook als u uitzendkracht bent, is de werkgever aansprakelijk voor de schade na een bedrijfsongeval. Alleen wanneer de werknemer de schade heeft veroorzaakt door eigen opzet of bewuste roekeloosheid, is de werkgever niet aansprakelijk.

Bijzonder geval: de ZZP’er

Kunt u, als ZZP’er, uw letselschade ten gevolge van een ongeval op het werk verhalen op uw opdrachtgever? Formeel is ZZP’er een zelfstandig ondernemer zonder personeel. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat deze zelfstandigheid maar heel betrekkelijk is en wordt de ZZP’er, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, in sommige gevallen gelijk gesteld met een werknemer. Ook voor de ZZP’er ontstaat daardoor de mogelijkheid om schade als gevolg van een bedrijfsongeval te claimen.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

Bent u terughoudend om uw werkgever aansprakelijk te stellen, omdat u een verstoring van de arbeidsverhouding vreest? Vergeet dan niet dat de meeste werkgevers zijn verzekerd voor de risico’s van de schadelijke gevolgen van een ongeval op het werk. In dat geval wordt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld en zal deze verzekeringsmaatschappij de schadeafwikkeling van de werkgever overnemen. In dat geval komt u als slachtoffer van een arbeidsongeval dus niet tegenover uw werkgever te staan, maar heeft u te maken met de verzekeringsmaatschappij.

Arbeidsinspectie

Bij ernstige arbeidsongevallen is uw werkgever bovendien verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Van een ernstig ongeval is sprake als de werknemer een nacht in het ziekenhuis moest blijven, sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. De Arbeidsinspectie zal na een dergelijke melding een onderzoek instellen naar onder meer de toedracht van het ongeval op het werk en zal daarvan een proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal is een belangrijk bewijsstuk voor de verdere afhandeling van uw letselschade.

Uw kosten worden meestal vergoed

Is het ongeval veroorzaakt door onvoldoende onderhoud, gebreken of te weinig instructie en/of toezicht, dan is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Als uw werkgever aansprakelijk is en de schadelijke gevolgen moet vergoeden, maken ook de advocaatkosten deel uit van de schade die door de verzekeringsmaatschappij vergoed moeten worden.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met een van onze letselschadeadvocaten. Een eerste gesprek  is altijd gratis!

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: