Home
Wet financieel toezicht (Wft)

Wet financieel toezicht (Wft)

De Wet financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. Dit toezicht wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). DNB is verantwoordelijk voor het zogenoemde prudentiële toezicht. Hierbij gaat het om de financiën en het financiële beleid van de betrokken instellingen in de financiële sector. De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht. Hierbij gaat het niet om de financiën van de betrokken instellingen (banken, verzekeraars), maar om vragen als ‘Houdt men zich aan de wet?’ en ‘Hoe gedragen financiële instellingen zich tegenover klanten?’.

Direct contact opnemen
Martijn-Yasar-Doetinchem

De Wft is een zeer omvangrijke wet. De Wft bevat honderden wetsartikelen. Daar komt nog bij dat de Wft in veel gevallen nader wordt uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, zoals het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Ook die maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen bevatten regels. Dit maakt de Wft complex.

De Wft bestaat uit een aantal delen:

  1. Het eerste deel draagt de titel ‘Algemeen deel’. Art. 1:1 van de Wft geeft belangrijke definities, die onmisbaar zijn voor een goed begrip van de Wft.
  2. Het tweede deel draagt de titel ‘Markttoegang Financiële Ondernemingen’. In dit deel wordt de toegang tot de markt geregeld. Voor welke financiële activiteiten is een vergunning nodig? En aan welke vereisten moet zijn voldaan om die vergunning te krijgen?
  3. Het derde deel draagt de titel ‘Prudentieel Toezicht Financiële Ondernemingen’. Dit deel is het domein van DNB.
  4. Het vierde deel draagt de titel ‘Gedragstoezicht financiële ondernemingen’. Dit deel is het domein van de AFM.
  5. Het vijfde deel draagt de titel ‘Gedragstoezicht financiële markten’.
  6. Het zesde deel draagt de titel ‘Bijzondere maatregelen betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel’.
  7. Het zevende deel bevat een aantal slotbepalingen.

Begrippen en definities

De Wft is een wet waarin begrippen en definities een zeer belangrijke rol spelen (zie art. 1:1 Wft). Het lastige is dat de definities die de Wft van bepaalde begrippen geeft vervolgens weer begrippen bevatten die óók, afzonderlijk, gedefinieerd worden (in de Wft). Dit maakt de Wft lastig leesbaar. Dit gegeven, gecombineerd met de omvang van de Wft, en het feit dat er veel geregeld is in bijbehorende besluiten en beleidsregels, maakt dat een gedegen kennis van en veel ervaring met de Wft een voorwaarde is voor deskundig advies. Bij JPR is die kennis in huis. Bovendien heeft JPR een sterk netwerk van wetenschappers met Wft kennis en ervaring.

Voorkom hoge boetes en reputatieschade

Voor partijen die op de financiële markt actief zijn, zoals banken, verzekeraars, assurantietussenpersonen en beursmakelaars, is de Wft zeer belangrijk. DNB en de AFM houden streng toezicht op de naleving van de Wft. Zij hebben een wettelijke bevoegdheid om boetes op te leggen, die, afhankelijk van de ernst van de overtreding, hoog kunnen zijn. Bovendien is er het risico van reputatieschade.

Onderwerpen die van belang zijn bij de Wft zijn onder meer de zorgplicht. De zorgplicht van financieel dienstverleners is een open norm. En dus voor discussie vatbaar. Over de zorgplicht van assurantietussenpersonen is al veel bekend. De zorgplicht is nog steeds in ontwikkeling. Rechters lijken daar verschillend mee om te gaan.

Martijn Maas
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de wet financieel toezicht?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.