Home
Verzekeringsrecht
Recall Verzekering

Recall Verzekering

Hoewel productaansprakelijkheid over het algemeen is meeverzekerd op een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), geldt dat niet voor alle schade en kosten die verband houden met een product recall. 

Direct contact opnemen
Jesse-Eva-Utrecht

Een AVB verzekert bedrijven tegen personenschade en zaakschade van derden. Dat betekent dat in de regel dekking bestaat voor aansprakelijkheid voor schade van derden die is ontstaan door het consumeren van onveilige producten of die het gebrekkige product heeft veroorzaakt aan zaken van derden. Dit zijn de zogenaamde ‘third party’ recallkosten.

Niet gedekt onder de AVB zijn de zogenaamde ‘first party’ recallkosten; de kosten van eigen schade, zoals schade aan het eigen product, kosten voor het terughalen van mogelijk onveilige producten en kosten voor herstel of vervanging Met name bedrijven die werkzaam zijn in de voedsel- of diervoederindustrie doen er goed aan om de verzekerbaarheid van dergelijke eigen schade via de productcontaminatieverzekering te onderzoeken. Deze verzekering dekt zowel ‘first party’ recallkosten als ‘third-party’ recallkosten. Dekking van de ‘first-party’ kosten zou ook verkregen kunnen worden door de AVB met een ‘recall clausule’.

Beperkingen

Verzekeraars zullen de dekkingsomvang van recall-gerelateerde schade veelal in de polisvoorwaarden beperken. Daarom zal een uitgebreide en gedetailleerde lijst van (on)verzekerde gebeurtenissen in de polisvoorwaarden worden opgenomen. Daarnaast wordt dekking vaak begrensd in tijd en door eigen risico. Vaak wordt ook een gemaximeerde verzekerde som per gebeurtenis of per jaar opgenomen.

Governmental recall-clausule

Een apart vermeldenswaardige clausule is de ‘Governmental recall-clausule’. In deze clausule wordt vastgelegd dat alleen dekking onder de polis is, indien de NVWA als bevoegde autoriteit een ambtelijk bevel tot het terugroepen van producten heeft afgegeven of een dergelijk bevel redelijkerwijs te verwachten is. Het is lastig om te beoordelen of en wanneer een ambtelijk bevel ‘redelijkerwijs te verwachten is.’ Daarbij komt dat de ALV exploitanten dan verplicht om de levensmiddelen onmiddellijk uit de handel te nemen.

Discussies achteraf kunnen worden voorkomen door de acties in goed onderling overleg af te stemmen met de NVWA en de verzekeraar. Juridisch adviseurs kunnen hier hun toegevoegde waarde bewijzen. Exploitanten worden door een recall vaak overvallen. Juridisch adviseurs kennen het speelveld en de regels en zij kunnen zo een brug slaan tussen de exploitant, de NVWA en de verzekeraars.

Eva Schothorst - Gransier
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de recall verzekering?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.