Menu
JPR Advocaten

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsrecht zijn dagelijks in het nieuws. Verkeersongevallen, geweldplegingen, gasontploffingen, bedrijfsbranden of aardbevingen als gevolg van gaswinning. Aansprakelijkheidsrecht is het recht dat regelt wie aangesproken kan worden om door derden geleden en/of veroorzaakte schade te vergoeden. Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met het aansprakelijkheidsrecht. Zo kunt u betrokken zijn bij (verkeers)ongevallen en geweldsplegingen of kunt u als werknemer of als werkgever schade lijden of schade toebrengen.

Als een bedrijf aansprakelijk is voor dergelijke schade komt de vraag aan de orde of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en de schade vergoedt. Ook als directeur of commissaris van een bedrijf kunt u naast het bedrijf zelf ook persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, ook al denkt u dat u als gevolg van uw keuze voor een bepaalde juridische structuur van uw bedrijf weinig of geen risico daarop loopt. Is de aansprakelijkheid van uw bedrijf dan gedekt onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Of is uw persoonlijke aansprakelijkheid gedekt onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Ook vrije beroepsbeoefenaren of dienstverleners, al dan niet opererend in grote organisaties, krijgen zeer regelmatig met het aansprakelijkheidsrecht te maken. Steeds vaker worden advocaten, notarissen, artsen, medische specialisten, accountants, fiscalisten, makelaars, assurantietussenpersonen en financiële dienstverleners ook persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Hebt u voor deze schade wel een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Makelaars en assurantietussenpersonen worden de laatste tien jaar steeds vaker aansprakelijk gesteld.

In alle gevallen kan soms sprake zijn van grote schades, die dus soms alleen op het bedrijf, maar soms ook op de bestuurders, de directie en/of commissarissen persoonlijk kunnen worden verhaald. Ook als uw bedrijf producten “in het verkeer brengt”, kan uw bedrijf aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrek in het product: het gaat hier om de zogenaamde productaansprakelijkheid. Ook voor deze specifieke vorm van aansprakelijkheid bestaan productaansprakelijkheidsverzekeringen.

Als een bedrijf chemische stoffen toepast, waarvan bekend is dat die een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, kent het Nederlands aansprakelijkheidsrecht een speciale aansprakelijkheidsregeling. Voor schade als gevolg van gevaarlijke stoffen en nalatig milieubeheer is de gebruiker daarvan aansprakelijk.

Wilt u door u geleden schade op de veroorzaker verhalen? Hebt u schade aan een ander toegebracht en/of bent u door die ander daarvoor aansprakelijk gesteld? In al die gevallen adviseren wij u u te wenden tot één van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van JPR Advocaten.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: