Menu
JPR Advocaten

Advocaat arbeidsrecht

Een arbeidsrechtadvocaat treedt als adviseur op voor werkgevers of voor werknemers. Daarnaast behartigt een advocaat de belangen voor de werkgever of werknemer in procedures. Vooral als het gaat om ontslagzaken, is het raadzaam een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht in te schakelen.

De arbeidsrechtadvocaat is een specialist en werkzaam op alle onderdelen van het arbeidsrecht, waaronder:
- Arbeidsovereenkomst;
- Flexibel personeel;
- Ontslag en reorganisatie;
- Vergoedingen;
- Medezeggenschap;
- Overgang van onderneming;
- Cao regels;
- Wijziging arbeidsvoorwaarden;
- Statutair directeur;
- Gelijke behandeling/Discriminatie;
- Aanpassing arbeidsduur;
- Grensoverschrijdende arbeid;
- Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen;
- Arbeidsomstandigheden;
- Stakingsrecht;
- Pensioen;
- Europees arbeidsrecht;
- Arbeidsongeschiktheid/Re-integratie;
- Werkloosheid.

De advocaten van JPR Advocaten zijn op de hoogte van de meest recente rechterlijke uitspraken (jurisprudentie). De arbeidsrechtadvocaat van JPR Advocaten kunt u te allen tijde inschakelen voor het inwinnen van juridisch advies.

Wanneer zich een situatie voordoet dat uw onderneming in rechte wordt betrokken, kan het zo zijn dat de bedrijfsjuristen die eventueel bij u in dienst zijn, een dergelijke procedure niet kunnen voeren voor u. In dat geval kunt u zich alsdan richten tot een advocaat, die namens uw onderneming optreedt.

Ook bij procedures op het gebied van arbeidsrecht, kunt u zich als ondernemer wenden tot een advocaat arbeidsrecht. Als werkgever wordt u immers dagelijks geconfronteerd met arbeidsrecht. Uw personeel is waardevol. U wilt dus dat zaken op dit gebied goed geregeld worden, maar u dient zichzelf ook te beschermen wanneer dit nodig is.

Hoe gaat u bijvoorbeeld te werk als een werknemer twee jaren ziek is? Hoe worden de arbeidsvoorwaarden geregeld? Wat gebeurt er als uw werknemers besluiten over te gaan tot staking? Mag u nou wel of geen concurrentie- of relatiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De advocaten arbeidsrecht van JPR Advocaten kunnen u ondersteunen bij alle vragen op het gebied van arbeidsrecht. Neem gerust contact met ze op, zij staan u graag te woord.

Hoe kan een advocaat arbeidsrecht u helpen?

U heeft een nieuwe baan, waar natuurlijk een nieuwe arbeidsovereenkomst bij hoort. U doet er in dat geval goed aan om deze overeenkomst (arbeidsovereenkomst bepaalde tijd of onbepaalde tijd) te laten toetsen door een van onze juristen. Zeker met de nieuwe regels conform de Wet Werk en Zekerheid is dit raadzaam. Een advocaat arbeidsrecht kan u ondersteunen en voorzien van juridisch advies, voordat u bij uw nieuwe werkgever in dienst treedt.

Het kan ook voorkomen dat u in een geschil raakt met uw werkgever. Indien uw werkgever een eigen bedrijfsjurist of bedrijfsadvocaat in dienst heeft, zal deze de belangen van uw werkgever behartigen. U doet er in dat geval goed aan om u te laten adviseren door een advocaat arbeidsrecht. Met de kennis en deskundigheid van deze advocaat worden uw belangen op professionele wijze behartigt.

U kunt te allen tijde contact opnemen met een advocaat arbeidsrecht van JPR Advocaten. Zij staan u graag te woord.

U bent bedrijfsjurist, maar de situatie heeft zich voorgedaan dat u het wenselijk acht advies in te win-nen van een advocaat arbeidsrecht of met een advocaat arbeidsrecht wenst te overleggen over de te nemen stappen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werknemer van de onderneming voor wie u werkzaam bent, twee jaren ziek is en u wenst afscheid van hem te nemen.

De arbeidsrechtadvocaten van JPR Advocaten hebben veel ervaring op het gebied van dergelijke vragen. Ook voor overige vragen op het gebied van arbeidsrecht, bent u bij JPR Advocaten aan het juiste adres. Neemt u gerust contact met een van onze advocaten op, zij staan u graag te woord.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: