Menu
JPR Advocaten

Samenwerkingscontract

Het woord zegt het eigenlijk al. Een samenwerkingscontract, ook wel samenwerkingsovereenkomst genoemd, is een contract of overeenkomst waarbij twee of meer partijen de afspraken ten aanzien van hun samenwerking vastleggen. Het belang van een (gedegen) samenwerkingscontract wordt in de praktijk nogal eens onderschat.

Samenwerking tussen partijen is aan de orde van de dag. Of het nu een samenwerking betreft tussen studenten in een projectgroep of tussen bedrijven onderling. Er wordt samengewerkt. Natuurlijk is het (geldelijk) belang bij een samenwerking tussen studenten anders dan bij een samenwerking tussen bedrijven. Hoe klein of groot de belangen echter ook mogen zijn, bij iedere samenwerking hebben partijen baat bij het vastleggen van bepaalde afspraken. Op deze manier voorkomt u, althans kunt u voorkomen, dat er op een later moment discussie ontstaat over wat er is afgesproken.

Het woord zegt het eigenlijk al. Een samenwerkingscontract, ook wel samenwerkingsovereenkomst genoemd, is een contract of overeenkomst waarbij twee of meer partijen de afspraken ten aanzien van hun samenwerking vastleggen. Het belang van een (gedegen) samenwerkingscontract wordt in de praktijk nogal eens onderschat.

Samenwerking tussen partijen is aan de orde van de dag. Of het nu een samenwerking betreft tussen studenten in een projectgroep of tussen bedrijven onderling. Er wordt samengewerkt. Natuurlijk is het (geldelijk) belang bij een samenwerking tussen studenten anders dan bij een samenwerking tussen bedrijven. Hoe klein of groot de belangen echter ook mogen zijn, bij iedere samenwerking hebben partijen baat bij het vastleggen van bepaalde afspraken. Op deze manier voorkomt u, althans kunt u voorkomen, dat er op een later moment discussie ontstaat over wat er is afgesproken.

Inhoud samenwerkingscontract

Inhoud samenwerkingscontract

De inhoud en omvang van het samenwerkingscontract is afhankelijk van het doel van partijen. Een bij het grote publiek bekende samenwerking is de vennootschap onder firma, ook wel vof genoemd. Een samenwerkingscontract kan zich echter ook beperken tot enkel het gezamenlijk inkopen van materialen en/of onderdelen.

In een samenwerkingscontract kunnen onder andere afspraken worden vastgelegd over de duur van de samenwerking, de prestaties die door partijen dienen te worden geleverd, de vergoeding die partijen daarvoor ontvangen en de wijze waarop de samenwerking eindigt. Over het eindigen van de samenwerking kan nogal eens discussie ontstaan.

Een samenwerkingscontract voor onbepaalde tijd kan in het algemeen worden beëindigd doordat een van de partijen de overeenkomst opzegt. Het kan echter zo zijn dat de andere partij er een bijzonder (groot) belang bij heeft dat samenwerking nog niet wordt beëindigd, maar (tijdelijk) wordt voortgezet. In hoeverre deze partij de andere partij kan houden aan het voortzetten van de samenwerking is van omstandigheden afhankelijk. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen met zich brengen dat door de partij die de overeenkomst wenst te beëindigen een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen. Voor het antwoord op de vraag of een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen en hoe lang deze termijn dient te zijn, zijn meerdere feiten en omstandigheden van belang, niet in de laatste plaats wat partijen daarover in hun samenwerkingscontract hebben afgesproken. Daarnaast is onder andere van belang wat de andere partij van de (duur van de) samenwerking mocht verwachten en of er sprake is van zwaarwegende redenen.

Ook speelt mee of er aan de kant van de partij die de overeenkomst wenst te beëindigen sprake is van onvoorziene omstandigheden en of er kan worden gesproken van een langdurige bestendige samenwerking. Tenslotte maakt het voor de wijze van beëindiging uit of partijen hebben afgesproken dat het een overeenkomst is voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Misschien denkt u er baat bij te hebben een samenwerkingscontract voor bepaalde tijd te sluiten, terwijl een contract voor onbepaalde tijd met een bepaalde opzegtermijn meer uw belang dient.

Indien de belangen daarnaar zijn, doet u er verstandig aan u te laten bijstaan door een advocaat bij het opstellen van een samenwerkingscontract. Het voordeel daarvan is dat een advocaat ervaring heeft met het juist verwoorden en vastleggen van de afspraken. Daarnaast is het vaak zo dat een advocaat, door zijn ervaring met het opstellen van een samenwerkingscontract, u op bepaalde onderwerpen kan wijzen die u mogelijk over het hoofd zou hebben gezien. Op deze manier kunt u een samenwerking(scontract) tot stand brengen die optimaal aan uw wensen voldoet. Ook kan een advocaat u goed behulpzaam zijn bij het vinden en bewandelen van de wegen die voor u openstaan indien u een samenwerkingscontract wilt beëindigen of met een beëindiging door de wederpartij geconfronteerd wordt.

De inhoud en omvang van het samenwerkingscontract is afhankelijk van het doel van partijen. Een bij het grote publiek bekende samenwerking is de vennootschap onder firma, ook wel vof genoemd. Een samenwerkingscontract kan zich echter ook beperken tot enkel het gezamenlijk inkopen van materialen en/of onderdelen.

In een samenwerkingscontract kunnen onder andere afspraken worden vastgelegd over de duur van de samenwerking, de prestaties die door partijen dienen te worden geleverd, de vergoeding die partijen daarvoor ontvangen en de wijze waarop de samenwerking eindigt. Over het eindigen van de samenwerking kan nogal eens discussie ontstaan.

Een samenwerkingscontract voor onbepaalde tijd kan in het algemeen worden beëindigd doordat een van de partijen de overeenkomst opzegt. Het kan echter zo zijn dat de andere partij er een bijzonder (groot) belang bij heeft dat samenwerking nog niet wordt beëindigd, maar (tijdelijk) wordt voortgezet. In hoeverre deze partij de andere partij kan houden aan het voortzetten van de samenwerking is van omstandigheden afhankelijk. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen met zich brengen dat door de partij die de overeenkomst wenst te beëindigen een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen. Voor het antwoord op de vraag of een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen en hoe lang deze termijn dient te zijn, zijn meerdere feiten en omstandigheden van belang, niet in de laatste plaats wat partijen daarover in hun samenwerkingscontract hebben afgesproken. Daarnaast is onder andere van belang wat de andere partij van de (duur van de) samenwerking mocht verwachten en of er sprake is van zwaarwegende redenen.

Ook speelt mee of er aan de kant van de partij die de overeenkomst wenst te beëindigen sprake is van onvoorziene omstandigheden en of er kan worden gesproken van een langdurige bestendige samenwerking. Tenslotte maakt het voor de wijze van beëindiging uit of partijen hebben afgesproken dat het een overeenkomst is voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Misschien denkt u er baat bij te hebben een samenwerkingscontract voor bepaalde tijd te sluiten, terwijl een contract voor onbepaalde tijd met een bepaalde opzegtermijn meer uw belang dient.

Indien de belangen daarnaar zijn, doet u er verstandig aan u te laten bijstaan door een advocaat bij het opstellen van een samenwerkingscontract. Het voordeel daarvan is dat een advocaat ervaring heeft met het juist verwoorden en vastleggen van de afspraken. Daarnaast is het vaak zo dat een advocaat, door zijn ervaring met het opstellen van een samenwerkingscontract, u op bepaalde onderwerpen kan wijzen die u mogelijk over het hoofd zou hebben gezien. Op deze manier kunt u een samenwerking(scontract) tot stand brengen die optimaal aan uw wensen voldoet. Ook kan een advocaat u goed behulpzaam zijn bij het vinden en bewandelen van de wegen die voor u openstaan indien u een samenwerkingscontract wilt beëindigen of met een beëindiging door de wederpartij geconfronteerd wordt.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: