Home
Handelscontracten
Agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst

Agentuur is een juridische term die verwijst naar een contractuele relatie waarbij een persoon of bedrijf (de agent), wordt aangesteld door een andere persoon of bedrijf (de principaal). De agent bemiddelt bij overeenkomsten tussen de principaal en zijn afnemers.

Direct contact opnemen
Jill-Bo-Doetinchem

Soorten agenten

Er zijn twee soorten agenten:

 1. De handelsvertegenwoordiger: deze is in loondienst van de principaal;
 2. De handelsagent: deze werkt zelfstandig.

De agentuurovereenkomst ziet op de zelfstandig werkende handelsagent.

Wat kunnen wij voor jou doen?

De Nederlandse wet is aangepast aan een Europese richtlijn en bevat regels voor agentuur. Van een aantal regels mag niet of slechts beperkt worden afgeweken. Wij helpen jou bij het opstellen of beoordelen van een overeenkomst en zorgen dat deze aan die regels voldoet. Verder zorgen wij ervoor dat het een echte agentuurovereenkomst is en dat het niet als een arbeidsovereenkomst kwalificeert. Denk bij een agentuurovereenkomst aan de volgende onderwerpen:

 • Werkgebied;
 • Exclusiviteit;
 • Goederen en/of diensten die onder de agentuur vallen;
 • Reclame en marketing;
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid agent;
 • Het orderproces;
 • Aansprakelijkheid van de agent (bijv. het delcredere-beding);
 • De provisie (berekening; betaling enz.);
 • Recht op provisie voor orders buiten de agent om;
 • Klantenvergoeding bij einde overeenkomst;
 • Looptijd en beëindiging;
 • (bij internationale overeenkomsten) toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Geschillen

Soms ontstaat er een geschil tussen de agent en de principaal:

 • de agent die in de ogen van de principaal niet functioneert;
 • de berekening en betaling van provisie;
 • de klantenvergoeding bij het einde van de overeenkomst.

Wij vertellen wat jouw rechten en verplichtingen in jouw specifieke geval zijn en helpen jou (alsnog) te bereiken wat jij wil. Lukt dat niet in overleg, dan voeren wij voor jou zo nodig een procedure. Dat is ons vak.

Jill Althoff
Wij staan voor je klaar

Meer weten over dit onderwerp?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.