Home
Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudings-verklaring

We kennen geheimhoudingsverklaringen, geheimhoudingsbedingen, geheimhoudingscontracten, geheimhoudingsovereenkomsten en alle Engelstalige variaties beginnend met ‘non-disclosure’. Het kan in veel verschillende benamingen en vormen gegoten zijn, maar in de kern komt het op hetzelfde neer. Het voorkomen dat belangrijke informatie op straat komt te liggen. De ene keer wordt het als beding opgenomen als onderdeel van een overeenkomst. De andere keer is het een volledig contract met de geheimhouding als basis. Naast de geheimhouding is het boetebeding een essentieel deel van een geheimhoudingsverklaring.

Direct contact opnemen
Ruben-Deventer

Geheimhoudingsverklaringen bij bedrijfsgevoelige informatie en arbeidsverhoudingen

De meeste geheimhoudingsbedingen gaan om het beschermen van bedrijfsgeheimen of bedrijfsgevoelige informatie, zoals klantgegevens of gegevens met betrekking tot specifieke producten of een bepaalde wijze van produceren. Het komt regelmatig voor dat werkgevers hun personeelsleden/werknemers een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. Het is namelijk juist vaak die werknemer die specifieke kennis heeft van het bedrijf van zijn werkgever. Als de arbeidsverhouding eindigt, dan heeft de werkgever er belang bij dat de werknemer de specifieke informatie niet aan de grote klok hangt. Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een bepaling die eigenlijk een geheimhoudingsverklaring is.

Geheimhoudingsbedingen bij overnametrajecten

Ook in overnametrajecten wordt de geheimhoudingsverklaring veel gebruikt. In de meestal Engelstalige overnamepraktijk wordt vaak gesproken van een non-disclosure agreement. Ook daarbij is de intentie voorkomen dat geheime informatie openbaar wordt gemaakt. De verkopende partij wil natuurlijk informatie geven waaruit blijkt dat zijn bedrijf veel geld waard is. Vaak zit de waarde nu juist in die bedrijfsgevoelige informatie, zoals bedrijfsgeheimen. Daarom zal de verkoper voor de situatie dat geen overeenkomst met die bepaalde partij tot stand komt, er belang bij hebben om de wederpartij een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. De partij die zo’n verklaring tekent moet zich goed realiseren waarom dit gebeurt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin in eerste instantie met meerdere gegadigden wordt gesproken. Al die gegadigden willen natuurlijk informatie van de verkoper om te weten of zij een bieding moeten doen en bovendien welk bedrag zij zouden kunnen bieden. Om goede biedingen te ontvangen, zal de verkoper veel gevoelige informatie moeten verstrekken. Daarmee zou, zonder een goede geheimhoudingsverklaring, al snel de ziel van het bedrijf op straat komen te liggen.

Geheimhoudingsverklaringen bij overige situaties

Een andere situatie waarin de geheimhoudingsverklaring voorkomt, is bijvoorbeeld de situatie dat iemand tijdelijk bij een onderneming te werk wordt gesteld of een korte stage loopt. Ook in die situaties kan zich gemakkelijk de omstandigheid voordoen dat kennis wordt genomen van bedrijfsgevoelige informatie. Ook in die gevallen kan met een goed geformuleerde geheimhoudingsverklaring veel leed worden voorkomen.

Er bestaan legio andere verhoudingen waarbij geheimhouding van belang kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan franchisenemers die tegenover de franchisehouder geheimhouding moeten betrachten. En wat dacht je van licentieonderhandelingen en het inschakelen van professionals uit bijvoorbeeld de creatieve sector?

Boetebepaling

Een goed geheimhoudingsbeding bevat natuurlijk ook een flinke boetebepaling. Dit is niet zozeer om eventueel geleden nadeel te compenseren of geleden schade te vergoeden, maar dient er in feite toe om partijen te ontmoedigen de geheimhouding te schenden. De boete moet dan ook zodanig hoog zijn, dat de gegadigde niet de behoefte heeft om het risico te lopen dat hij in een vervelende discussie terecht komt en een boete om zijn oren krijgt. De gegadigde heeft er ook belang bij dat met geheimhoudingsverklaringen wordt gewerkt. Stel nu dat hij de koper wordt en de overige gegadigden hebben ook een dergelijke geheimhoudingsverklaring ondertekend. In dat geval heeft hij er zeker ook belang bij om die andere gegadigden aan de geheimhouding te houden. Met een goed geformuleerde geheimhoudingsverklaring kan dan ook voor hem veel leed worden voorkomen. Het zal voor zich spreken dat in een overnametraject alle gegadigden zich aan eenzelfde verklaring moeten onderwerpen.

Sebastiaan Vos
Wij staan voor je klaar

Hulp nodig bij geheimhouding?

Vaak wordt gewerkt met een standaard en daardoor onvolledige geheimhoudingsverklaring. De advocaten van JPR kunnen helpen bij het opstellen van geheimhoudingsverklaringen.

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.