Menu
JPR Advocaten

Algemene voorwaarden huurovereenkomst

Bij het huren en verhuren van woonruimte, winkelruimte, bedrijfsruimte etc. is het belangrijk om alle zaken die daarbij komen kijken goed vast te leggen.

Wanneer u een pand wil verhuren of huren is het belangrijk om alle zaken die daarbij aan de orde kunnen komen, goed vast te leggen. Dat geldt voor het verhuren of huren van woonruimte, kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte.

Een goed huurcontract bestaat uit een overeenkomst, waarin de hoofdzaken zijn vastgelegd, en uit algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden kunnen dan alle andere relevante zaken worden opgenomen.

Deze algemene voorwaarden dienen natuurlijk goed op de huurovereenkomst te zijn afgestemd. Sommige bepalingen in de algemene voorwaarden zullen moeten worden aangevuld of aangescherpt en andere bepalingen in de algemene voorwaarden zullen moeten komen te vervallen. Dat is maatwerk. Daarbij dienen de algemene voorwaarden aan te sluiten op de meest recente wetgeving en rechtspraak. Dat is uiteraard vakwerk.

Het is belangrijk om in een huurovereenkomst alle voorkomende zaken goed te regelen en vast te leggen om discussie achteraf te voorkomen. Het is mogelijk alles te bespreken en in een huurcontract op te nemen, maar dan ontstaat het risico dat één of meer bepalingen worden vergeten of niet zo goed blijken te zijn geregeld. Daarom is het verstandig om in een huurovereenkomst met algemene voorwaarden te werken. Dat geldt voor woonruimte, kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte.

Het opstellen van een huurovereenkomst met algemene voorwaarden is maatwerk. De algemene voorwaarden moeten van toepassing zijn op precies datgene wat door u wordt verhuurd of gehuurd en moeten duidelijkheid geven over precies welke rechten en verplichtingen u als verhuurder of huurder heeft. De algemene voorwaarden moeten tenslotte aansluiten bij de laatste stand van wetgeving en rechtspraak.

Wanneer uw bedrijf een pand wil verhuren of huren is het belangrijk dat alle zaken die daarbij aan de orde kunnen komen goed worden geregeld en vastgelegd. Dat geldt voor het verhuren van woonruimte maar ook voor het verhuren of huren van kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkelruimte.

Een goed huurcontract bestaat uit een overeenkomst, waarin de hoofdzaken zijn vastgelegd, en uit algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden kunnen dan alle andere relevante zaken worden opgenomen.

Uit de huurovereenkomst met de daarbij behorende algemene voorwaarden moet blijken precies datgene wat wordt verhuurd of gehuurd, met welk doel en met welke bestemming en precies welke rechten en verplichtingen voor de verhuurder en huurder bestaan. Dat alles op basis van de laatste stand van wetgeving en rechtspraak. Dat is uiteraard specialistenwerk.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: