Home
Huurrecht
Overlast en huur

Overlast en huur

Bij huur en verhuur kun je worden geconfronteerd met overlast. Overlast die buren van elkaar ervaren kan leiden tot klagende huurders bij de verhuurder. Overlast kan in, vanuit en rondom een pand worden veroorzaakt. Denk aan overlast door geluid, agressie, drugs, vervuiling, verzameldrift (hoarden).

Soms spreken huurders de verhuurder aan de overlast te stoppen. De verantwoordelijkheid van de verhuurder gaat niet zover dat hij altijd moet optreden tegen de overlast. Wel geldt een bepaalde zorgplicht voor de verhuurder, zodat hij soms maatregelen moet nemen tegen de overlastveroorzaker. Laat je daarom adviseren over jouw rechtspositie bij overlast in huursituaties. 

Direct contact opnemen
Marjolein-Lonneke-Sharbel-Deventer

Wat is overlast?

Overlast als woord is niet als zodanig in de wet omschreven. In de Van Dale is overlast omschreven als: ‘al te zware last, hinder, leed’. Hinder is wel een wettelijke term die we kennen in het burenrecht. In het huurrecht staat overlast ook vaak centraal, maar er is geen apart wetsartikel voor opgenomen. Overlast komt in allerlei verschijningsvormen voor. Denk aan:  

  • geluidsoverlast;
  • drugsoverlast;
  • overlast door agressie;
  • overlast veroorzaakt door (te veel) dieren;
  • overlast door vervuiling;
  • overlast door verzameldrift (hoarden). 

Overlast die je ervaart als je ergens woont, wordt ook wel woonoverlast genoemd. Overlast kan leiden tot een aantasting van het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid van een wijk. Overlast in het huurrecht ziet vaak op huurders die overlast veroorzaken in hun woonomgeving. Soms is de overlast zodanig dat zelfs van een verhuurder kan worden verwacht dat hij optreedt tegen de overlast. 

Gedragsaanwijzing

Als een huurder overlast veroorzaakt bij andere huurders en hiervan voldoende bewijs is, kan de verhuurder ervoor kiezen de overlastveroorzakende huurder hierop aan te spreken. Hij kan deze huurder sommeren niet langer overlast te veroorzaken. Mocht de huurder overlast blijven veroorzaken, dan kan de huurder een gedragsaanwijzing opleggen. Deze gedragsaanwijzing kan vrijwillig, maar de rechter kan deze ook opleggen. Dit kan ook op straffe van een dwangsom. Daarnaast kent de wet de mogelijkheid dat de burgemeester een gedragsaanwijzing oplegt. Daarom is van belang bij aanhoudende overlast niet alleen de overlast te melden bij de verhuurder, maar ook bij de gemeente. Veelal hebben gemeenten hiervoor een eigen digitaal meldpunt. 

Ontruiming 

De ontruiming is de ultimo sanctie die de rechter kan uitspreken als de huurder zodanig ernstige overlast veroorzaakt, dat hij niet langer in het gehuurde mag blijven en er wordt uitgezet. De deurwaarder mag het vonnis tot ontruiming uitvoeren. Een ontruiming kan samengaan met een ontbinding van de huurovereenkomst, maar kan ook een voorlopige maatregel zijn als de overlast zodanig ernstig is dat niet langer kan worden gewacht met actie. Huurders die overlast veroorzaken kunnen dus in het ergste geval uit hun woning of bedrijfshal worden gezet.

Sluiting van een pand (drugs)

Bij een drugsinval in een pand, heeft de burgemeester de bevoegdheid het pand voor een bepaalde periode te sluiten. Doel is de loop vanwege deze criminele activiteiten naar het pand te stoppen. De veiligheid in de wijken moet weer worden teruggebracht. Deze sluiting is wederom een grond de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Op het moment dat de huurder hierna in het huis van bewaring verblijft, kan dit wederom leiden tot problemen bij het ontruimen van het gehuurde. 

Verder is de sluiting voor de verhuurder veelal nadelig, omdat hij in deze periode niet kan beschikken over het pand. De verhuurder kan niet opnieuw verhuren en loopt huurinkomsten mis. Het aanvechten van een dergelijk besluit verloopt via het bestuursrecht. 

De gevolgen van een overtreding van de Opiumwet in het gehuurde (bijv. hennepkwekerij) gaan nog verder. De verhuurder kan ook strafrechtelijk worden vervolgd. De verhuurder moet er namelijk op toezien dat het gehuurde niet voor deze criminele activiteiten wordt ingezet. Hij moet dus regelmatig inspecties (laten) doen en het bijhouden van een inspectie-logboek is aan te bevelen. Bij het sluiten van de huurovereenkomst is al van belang met deze risico’s rekening te houden, door onder meer een goede inspectiebepaling op te nemen. 

Lonneke Battiato-Derksen
Wij staan voor je klaar

Meer weten over overlast en huur?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.