Home
Huurrecht
Franchise & huur

Franchise & huur

Franchise en huur zijn een onafscheidelijk duo. Maar er gelden verschillende wettelijke regels. Tijdens het overeenkomen en opstellen van de franchise- en huurovereenkomst moet hiermee rekening worden gehouden, zodat het aansluit bij jouw ondernemerspositie.

Direct contact opnemen
Nienke-Iris-Doetinchem

Samenloop franchise- en huurovereenkomst

Bij franchise komt het regelmatig voor dat niet alleen een franchiseovereenkomst wordt gesloten, maar ook een huurovereenkomst. In dat geval wordt vaak ook het pand van de franchisegever gehuurd, van waaruit de franchisenemer de onderneming exploiteert. De franchisegever kan op die manier grip houden op zijn locaties.

Bij een aparte huurovereenkomst en franchiseovereenkomst wordt vrijwel altijd de duur van de (onder)huurovereenkomst gekoppeld aan de duur van de franchiseovereenkomst. Het is dan de bedoeling dat de huurovereenkomst eindigt als de franchiseovereenkomst eindigt en andersom.  De franchisegever zal namelijk over het bedrijfspand/de locatie willen blijven beschikken. Ook als de franchiseovereenkomst om welke reden dan ook eindigt.

Dit lijkt duidelijk, maar er zit een adder onder het gras. Een zogenoemde koppelbepaling kan namelijk in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het huurrecht, waardoor de huurder toch aanspraak kan maken op huurbescherming op het moment dat de franchiseovereenkomst eindigt. Om dit in goede banen te leiden, moeten specifieke bepalingen in de overeenkomsten worden opgenomen én moeten de overeenkomsten op elkaar worden afgestemd.

Samengestelde of afzonderlijke overeenkomst

Soms wordt de franchise en huur geregeld in één overeenkomst. In dat geval hebben de huurregels in beginsel voorrang en geniet de huurder huurbescherming ook als de franchiseovereenkomst eindigt. Afhankelijk van je positie en belangen kan dit in de praktijk soms onwenselijke gevolgen hebben.

De keuze voor één overeenkomst of twee aparte overeenkomsten voor franchise en huur hangt van jouw persoonlijke situatie af. Het opstellen van een franchiseovereenkomst en huurovereenkomst vereist specifieke kennis en maatwerk toegespitst op jouw ondernemerspositie. Wij kennen de branche en denken graag met je mee.

Hoofd- en onderhuur

Het kan ook zijn dat de franchisegever het bedrijfspand zelf heeft gehuurd van de pandeigenaar en vervolgens het pand onderverhuurt aan de franchisenemer. Dit zie je bijvoorbeeld vaak in de horecabranche (brouwerijen) en in de supermarktbranche. Daar is behoud van die specifieke locatie vaak essentieel. Er zal dan een hoofdhuurovereenkomst gesloten worden met de pandeigenaar (inhuur) en een onderhuurovereenkomst met de exploitant (uithuur). Het is van belang dat de inhuurovereenkomst en uithuurovereenkomst op elkaar worden afgestemd om risico’s te voorkomen. We kijken bij het opstellen en beoordelen van de overeenkomsten ook specifiek naar jouw contractpositie. Ben je pandeigenaar (hoofdverhuurder), franchisegever (hoofdhuurder/ onderverhuurder) of franchisenemer (onderhuurder)?

Heb je vragen over franchise & huur? Of ben je bezig met het sluiten van de huurovereenkomst(en) in een franchise-en huurverhouding? We denken graag met je mee. Neem contact op met onze huurrechtadvocaten.

Lonneke Battiato-Derksen
Wij staan voor je klaar

Meer weten over franchise en huur?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.