Home
Huurrecht
Huurprijs en servicekosten

Huurprijs en servicekosten

Het tijdig en volledig betalen van de huur behoort tot de kernverplichtingen van de huurder. Deze betalingsverplichting omvat naast het voldoen van de overeengekomen huurprijs, vaak ook andere componenten, zoals de kosten voor nutsvoorzieningen en (overige) servicekosten. Hoewel partijen bij de verhuur van kantoorruimte (230a-bedruimte) en winkelruimte (290-bedrijfsruimte) een grote mate van vrijheid hebben om afspraken over vergoedingen te maken, ligt dit bij de verhuur van woonruimte anders. Laat je door onze advocaten dan ook goed informeren over de mogelijkheden!

Direct contact opnemen
Najama-Yasar-Doetinchem

Huurachterstand en incasso

Als verhuurder wil je dat de huurders aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Toch komt het geregeld voor dat huurders, om wat voor reden dan ook, de huur niet betalen. Wanneer een huurder de huur niet betaalt en achterstanden laat ontstaan, dan kun je als verhuurder proberen de huur alsnog te incasseren door de huurder aan te schrijven en te sommeren om tot betaling over te gaan. Afhankelijk van het type huurobject en de inhoud van de huurovereenkomst, is het bovendien mogelijk om een contractuele boete en/of incassokosten bij de huurder in rekening te brengen. Een brief van een advocaat kan voor een huurder voldoende aanleiding vormen om toch tot betaling over te gaan.

Door het (herhaaldelijk) laten ontstaan van huurachterstanden, kan het zijn dat je het vertrouwen in de huurder bent verloren. Onder omstandigheden is het dan mogelijk om de huurovereenkomst te (laten) beëindigen. Dit kan door middel van een juridische procedure bij de rechtbank of door het beëindigen van de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden in jouw specifieke geval te laten onderzoeken.

Huurverhoging en indexering

Het is gebruikelijk dat de huurprijs van woonruimte, kantoorruimte en winkelruimte jaarlijks wordt aangepast. Voor kantoorruimte en winkelruimte heeft te gelden dat partijen de vrijheid hebben om over de hoogte van de huurprijs en de wijze van verhoging eigen afspraken te maken. In veel gevallen wordt bij deze huurobjecten gebruikgemaakt van de modellen die door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zijn opgesteld. De huurverhoging verloopt dan aan de hand van de consumentenprijsindex. 

Huurders van woonruimte genieten in veel gevallen huurprijsbescherming. Het doorvoeren van een huurverhoging vergt voor een verhuurder van woonruimte bijzondere aandacht. Wanneer dit niet goed gaat, dan kan het zijn dat de huurder de huurverhoging niet verschuldigd is of de huurder de te veel betaalde bedragen terug kan vorderen. Laat je daarom informeren en adviseren door onze huurrechtadvocaten.

Servicekosten

De prijs die huurders voor het gebruik van een woonruimte, kantoorruimte of winkelruimte betalen, wordt in de praktijk aangeduid met de term (kale) huurprijs. Naast het in gebruik verstrekken van een huurobject, leveren verhuurders regelmatig aanvullende zaken of diensten aan hun huurders. Voor deze diensten worden vervolgens ‘servicekosten’ aan de huurder doorberekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leveren van nutsvoorzieningen (gas, water en licht) of het verzorgen van de schoonmaak van (de algemene ruimten van) het huurobject.

Het in rekening brengen van servicekosten leidt in de praktijk regelmatig tot de nodige discussies en geschillen. Zo worden er soms kosten in rekening gebracht die niet in rekening hadden mogen worden gebracht. Ook komt het voor dat de daadwerkelijk gemaakte kosten door de verhuurder niet van enige onderbouwing worden voorzien. Dit kan ertoe leiden dat de servicekosten (op dat moment) niet zijn verschuldigd. Om dit soort discussies en geschillen te voorkomen, is het belangrijk om de rechten en verplichtingen op het gebied van servicekosten goed in beeld te hebben. Wij hebben in onze praktijk geregeld te maken met discussies over servicekosten en helpen je graag verder.

Huurprijsherziening 290-bedrijfsruimte

Bij de verhuur van winkelruimte kunnen partijen de hoogte van de huurprijs en de wijze van verhoging met elkaar afspreken. Verhuurder en huurder zijn dan aan die afspraken gebonden. Toch kan het zo zijn, dat de verhuurder of huurder er op enig moment achter komt dat de huurprijs niet overeenstemt met de huurprijs van vergelijkbare winkel- of horecaruimte in de buurt.

In zulke gevallen is het voor zowel de huurder als verhuurder mogelijk om de huurprijs door de rechter te laten wijzigen en vaststellen. Aan het starten van zo’n procedure zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo is een vordering tot nadere huurprijsvaststelling bijvoorbeeld alleen ontvankelijk, indien deze vergezeld gaat van een deskundigenadvies. Neem contact met ons op om te achterhalen of een wijzigingen van de huurprijs (door de rechter) tot de mogelijkheden behoort.

Sharbel Goriya
Wij staan voor je klaar

Meer weten over dit onderwerp?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.