Menu
JPR Advocaten

Advocaat erfrecht

U bent op zoek naar een advocaat erfrecht? Dan bent u aan het juiste adres. JPR advocaten beschikt over een volledig gespecialiseerde sectie familierecht en heeft ruime ervaring op het terrein van het erfrecht.

Wijziging erfenisrecht

Sinds 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. De wijzigingen zijn 12 jaar na de invoering niet meer nieuw. Toch zijn de wijzigingen en de gevolgen niet bij iedereen bekend. Vooral de positie van kinderen is ingrijpend veranderd. Hadden de kinderen aanvankelijk recht op hun (kinds)deel van de erfenis na overlijden, nu krijgt de echtgenoot van de overleden ouder de gehele nalatenschap. De kinderen rest slechts een vordering in geld op de langstlevende ouder. Deze vordering is pas opeisbaar na overlijden van de langstlevende.

Wilsrechten

Een kind heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde wilsrechten. Hij kan aangeven op welke goederen hij aanspraak wil maken. De (stief)ouder houdt gedurende zijn leven het recht deze goederen te blijven gebruiken. Na overlijden krijgt het kind deze goederen. De waarde strekt in mindering op zijn vordering. Op deze manier kan het risico dat familiestukken definitief ‘verdwijnen’ in een andere familie worden voorkomen.

Testament

Als de erflater een testament had kan hij zijn nalatenschap verdelen zoals hij wil. Hij kan zijn echtgenoot onterven. Zijn echtgenoot kan wel aanspraak maken op het gebruik van de woning en de inboedel, voor zover hieraan behoefte bestaat. Indien deze verzorgingsbehoefte door de erfgenamen wordt betwist kan de beoordeling daarvan aan de rechter worden voorgelegd.

Onterven kind

De erflater kan ook een of meer kinderen onterven. Een kind houdt altijd recht op zijn legitieme portie. Dit wettelijke minimum bedraagt de helft van het kindsdeel. Niet de helft van wat er wordt nagelaten, maar de helft van wat er had kunnen zijn, als de erflater tijdens zijn leven niets zou hebben weggeschonken. De legitieme portie kan derhalve groter zijn dan het kindsdeel. Als kind kun je aanspraak maken op dit grotere deel.

Executeur

De erflater kan bij testament een executeur benoemen (voorheen: executeur testamentair). Deze executeur beheert de nalatenschap. Erfgenamen kunnen niet zonder zijn toestemming beschikken over goederen. De executeur moet de boedel beschrijven en kan goederen verkopen om schulden te betalen. Bij testament kunnen hem ook andere taken worden toevertrouwd, zoals het verdelen van de erfenis.

Advocaat Erfrecht

Een notaris kan u begeleiden bij het afwikkelen van de nalatenschap. Hij geeft een verklaring van erfrecht af. Bent u het niet eens met de afwikkeling of is er sprake van een geschil? Dan heeft u een advocaat erfrecht nodig. Neemt u dan contact met ons op. Wij rekenen geen kosten voor een eerste kennismakingsgesprek.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: