Home
Erfrecht
Het testament

Het testament

Het testament is het belangrijkste document in het erfrecht. Het bepaalt de rechtspositie van alle betrokkenen. Als er geen testament is of het heeft geen effect meer gelden de wettelijke regels.

Direct contact opnemen
Najama-Sebastiaan-Doetinchem

Hoe kom ik aan een testament?

Een testament kan alleen bij een notaris worden gemaakt. De notaris moet daar melding van maken bij het Centraal Testamentenregister. Dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het is digitaal te raadplegen voor mensen die na 1975 in Nederland woonden en zijn overleden.

In het register staat alleen wanneer bij welke notaris het testament is gemaakt. Belanghebbenden moeten vervolgens contact met die notaris of zijn opvolger opnemen. 

Jij moet wel belang hebben bij het testament, bijvoorbeeld omdat jij op grond van de wet erfgenaam zou zijn of met de erflater getrouwd was. Soms krijg jij alleen een uittreksel, bijvoorbeeld als jij bent onterfd.

Buitenlandse testamenten worden meestal in Nederland erkend als de erflater bij het maken daarvan in het betreffende land woonde. De wettelijke regels van dat land bepalen hoe jij daar achter komt.

Kan ik bezwaar maken tegen een testament?

Een testament bevat de laatste wensen van de erflater. Als het is opgenomen in een notariële akte die voldoet aan de formele eisen kan jij daar niets tegen doen, tenzij de erflater echt niet meer wist wat hij deed toen hij de akte bij de notaris ondertekende. Jij moet dat bewijzen. Daarvoor is meestal een rapport van een arts nodig. Die kan daarvoor inzage krijgen in de medische gegevens van de erflater.

Als de notaris twijfelt of iemand nog voldoende beseft wat hij doet moet hij een stappenplan volgen. Dat stappenplan is opgesteld in overleg tussen de KNB en artsenorganisaties. De notaris moet dat achteraf kunnen uitleggen.

Wat staat er zoal in een testament?

In een testament kan van alles worden geregeld voor de situatie na overlijden. Wij noemen hier een aantal belangrijke zaken, die alleen in een testament kunnen worden geregeld:

  1. Benoeming erfgenamen en bepaling van hun erfdelen. Let op: jij kunt kinderen wel onterven, maar zij houden altijd het recht op hun legitieme portie;
  2. Benoeming executeur en bepaling van diens bevoegdheden;
  3. Als jij bent getrouwd: wat krijgt jouw echtgenoot?;
  4. Legaten (schenkingen na overlijden);
  5. Opdracht die na overlijden moeten wordt uitgevoerd (testamentaire last);
  6. Zogenaamde tweetraps making: bepaling dat een erfenis naar iemand anders gaat als de betreffende erfgenaam zelf komt te overlijden na jou;
  7. Bewind: erfgenaam kan niet zelf over erfenis beschikken, maar deze wordt voor hem beheerd;
  8. Bepaling dat erfenis of legaat privé blijft (dus niet in gemeenschap van goederen valt en niet mag worden verrekend in huwelijkse voorwaarden);
  9. Inbreng van schenkingen bij leven;
  10. Enzovoort.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wij kunnen je helpen om een testament te lezen en uit te leggen wat daar staat.

Soms is niet duidelijk wat in een testament wordt bedoeld. Een testament moet dan worden uitgelegd. De wet geeft daar een paar regels voor. Vaak blijft dat echter lastig. Als jij er met andere betrokkenen echt niet uitkomt kunnen wij een procedure bij de rechter voeren om duidelijkheid te krijgen. Een procedure kan ook nodig zijn als de erfgenamen of de executeur het testament niet willen uitvoeren of daar onterechte voorwaarden aan verbinden. Het kan ook zijn dat iemand anders in strijd met het testament aanspraak op de nalatenschap of een deel daarvan maakt.

Verder kunnen wij jou uiteraard adviseren over wat jouw rechten en verplichtingen zijn.

Tian Herstel
Wij staan voor je klaar

Wil jij meer weten over het testament?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.