Home
Erfrecht
Wie is erfgenaam?

Wie is erfgenaam?

Als er een testament is staat daar meestal in wie erfgenaam is. Als dat niet het geval is of het testament heeft om welke reden dan ook geen effect bepaalt de wet wie erfgenaam is.

Direct contact opnemen
Marjolein-Lonneke-Sharbel-Deventer

Wie kunnen niet erven?

De wet noemt een aantal mensen onwaardig om te erven. Dat zijn mensen waarvan de rechter definitief heeft vastgesteld dat zij een ernstig misdrijf tegen de erflater hebben begaan. Verder zijn het mensen die de erflater hebben gedwongen een testament te maken of dat juist niet te doen of een testament hebben weggemaakt of vervalst.

Verder kunnen voogden, leraren van minderjarigen, artsen en geestelijk verzorgers bij ziekte waaraan erflater is overleden en de notaris die het testament maakt niets krijgen op grond van een testament.

Wettelijke volgorde

  1. De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot samen met de kinderen van de erflater;
  2. Ouders samen met broers en zusters van de erflater;
  3. Grootouders;
  4. Overgrootouders.

Als iemand al eerder is overleden wordt zijn plaats ingenomen door zijn afstammelingen. Dat geldt ook als iemand onwaardig is, onterfd is of de nalatenschap verwerpt. Pas als er geen afstammelingen zijn komt de volgende categorie aan de beurt.

Erfgenamen binnen een categorie erven voor gelijke delen. Halfbroers en -zusters krijgen echter maar de helft en ouders krijgen altijd tenminste een kwart.

Verder dan de zesde graad gaat het echter niet. Iedere geboorte is een graad. Achterkleinkinderen van de overgrootouders erven dus bijvoorbeeld nog wel, maar hun kinderen niet meer. Als er geen erfgenamen zijn gaat de nalatenschap naar de Staat.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij kunnen voor jou beoordelen of jij wel of niet erft en zo ja, welk deel. Alleen een notaris heeft toegang tot de Basisregistratie Personen. Daarin zijn alle familierelaties opgenomen voor zover deze bij de gemeente bekend zijn. Er kunnen zich echter allerlei bijzondere situatie voordoen, zoals onbekende kinderen, verwanten in het buitenland en dergelijke. Een enkele keer is het nodig dat de rechter er aan te pas moet komen om uit te maken wie erfgenaam is en voor welk deel. Daar heb jij een advocaat voor nodig.

Paul Schepel
Wij staan voor je klaar

Wil jij weten wie in jouw situatie de erfgenamen zijn?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.