Home
Erfrecht
Executeur en vereffenaar

Executeur en vereffenaar

De erflater kan bij testament een executeur benoemen die de nalatenschap moet afwikkelen. In een aantal gevallen treedt in plaats van een executeur een vereffenaar op.

Direct contact opnemen
Jesse-Rene-Utrecht

Executeur

Het testament bepaalt de bevoegdheden van de executeur. Deze kunnen omvatten:

  • Het regelen van de uitvaart;
  • Het maken van een boedelbeschrijving (een overzicht van alle bezittingen en schulden);
  • Het betalen van de schulden en het voor zover daarvoor nodig verkopen van goederen;
  • Het uitvoeren van legaten en andere opdrachten in het testament;
  • Het verdelen van de nalatenschap.

Bij de uitvoering van zijn taken vertegenwoordigt de executeur de erfgenamen. Zij kunnen daarbij niet buiten hem om handelen. Het testament bepaalt of de executeur voor bepaalde beslissingen de toestemming van de erfgenamen nodig heeft. Een verstandige executeur zal de erfgenamen zoveel mogelijk betrekken bij zijn werkzaamheden. Hij moet de erfgenamen alle gewenste informatie geven.

De executeur kan worden ontslagen door de kantonrechter wegens ‘gewichtige redenen’. De kantonrechter kan dan een ander benoemen tot executeur.

Als de executeur klaar is geeft hij de (resterende) goederen van de nalatenschap aan de erfgenamen. Hij moet daarbij rekening en verantwoording van zijn beheer afleggen. De executeur is aansprakelijk voor fouten bij zijn beheer.

Vereffenaar

Als een of meer erfgenamen de nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving moet deze worden vereffend. Is er echter een executeur en toont deze aan dat de nalatenschap ruimschoots voldoende is om alle schulden te voldoen, dan blijft hij in functie. Anders zijn alle erfgenamen samen vereffenaar. Zij kunnen de rechtbank vragen een andere vereffenaar te benoemen.

Als een nalatenschap niet wordt beheerd of een schuldeiser wordt benadeeld kan ook een andere belanghebbende de rechtbank vragen een vereffenaar te benoemen.

Normaal gesproken behoeft een vereffenaar alleen een boedelbeschrijving te maken en te zorgen dat alle schulden worden betaald. Dit heet een lichte vereffening. De kantonrechter kan echter bepalen dat de regels voor een zware vereffening van toepassing zijn, bijvoorbeeld wanneer de nalatenschap negatief blijkt (de erfgenamen moeten de kantonrechter daarvan op de hoogte stellen). Als niet alle schulden kunnen worden betaald lijkt de vereffening veel op een faillissement.

De vereffenaar vertegenwoordigt de erfgenamen. Zij kunnen niets buiten hem om doen. Ook de vereffenaar moet rekening en verantwoording afleggen en is aansprakelijk voor fouten.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij kunnen jou vertellen wat jouw rechten en verplichtingen zijn en jou helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Wij treden zelf soms op als vereffenaar. Als partijen er onderling niet uitkomen kunnen wij een procedure voeren bij de rechter. Een paar voorbeelden:

  • Ontslag van een executeur en benoeming van een ander;
  • Opvragen informatie bij executeur of vereffenaar;
  • Benoeming en ontslag van een vereffenaar (daar is een advocaat voor nodig);
  • Vaststellen van een vordering tijdens vereffening;
  • Verzet tegen de uitdelingslijst van de vereffenaar.
Tian Herstel
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de executeur of vereffenaar?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.