Home
Erfrecht
Levensverzekering

Levensverzekering

Er zijn globaal twee soorten levensverzekering. Een spaarverzekering, die op de einddatum een bepaald kapitaal uitkeert, of een risicoverzekering, die alleen uitkeert indien een bepaalde persoon tijdens de looptijd overlijdt. De verzekering kan ook een combinatie van beide zijn.

Direct contact opnemen
David-Doetinchem-2

Effect op de nalatenschap

Of en zo ja, wat, een spaarverzekering uitkeert hangt van de polis af. De uitkering valt in de nalatenschap, tenzij de erfgenamen of een ander als begunstigde is aangewezen.

De uitkering uit een risicoverzekering wordt tot de nalatenschap gerekend als de erflater de premie daarvoor heeft betaald. Dat betekent dat erfbelasting over de uitkering is verschuldigd. Dit kan worden voorkomen door de begunstigde de premie te laten betalen. Ook hier is van groot belang de dagafschriften waar dat uit blijkt goed te bewaren.

Indien de erflater de premie heeft betaald wordt de uitkering bovendien gezien als een quasi-legaat. Dat kan worden verminderd als de nalatenschap onvoldoende is om alle schulden te voldoen. Verder kunnen de erfgenamen de uitkering inkorten als dat nodig is om de legitieme portie te voldoen.

Inkorting en vermindering betekenen dat de begunstigde een deel of soms zelfs de gehele uitkering aan de erfgenamen moet afdragen.

Albert Jan Boer
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de levensverzekering?

Wij kunnen de polisvoorwaarden beoordelen en jou adviseren.

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.