Bewind

Bij bewind voert een bewindvoerder het beheer over een bepaald vermogen van iemand anders. De wet kent verschillende soorten bewind. Zo voert een voogd het bewind over het vermogen van de minderjarige en bestaat het beschermingsbewind voor meerderjarigen. Hier gaat het om het bewind dat bij testament kan worden ingesteld over een erfenis.

Direct contact opnemen
Benjamin-Utrecht

Je kunt bij testament de erfenis van één of meer erfgenamen onder bewind stellen. Meestal is het doel bescherming van de betreffende erfgenaam, bijvoorbeeld zolang deze nog niet een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Het kan ook zijn dat de erflater bang is dat de erfgenaam de erfenis er doorheen jaagt en niet in stand houdt voor de volgende generatie. In het testament moet een bewindvoerder worden aangewezen.

Taak bewindvoerder

In de regel moet de bewindvoerder de erfenis beheren en zorgen dat deze in stand blijft. Het testament kan echter bepalen dat de erfenis gebruikt mag worden voor de kosten van bijvoorbeeld een studie of de aankoop van een huis. Verder bepaalt het testament wat de bewindvoerder en de erfgenaam zelf kunnen doen ten aanzien van de erfenis en waarvoor zij toestemming van de ander nodig hebben. Het testament kan bijvoorbeeld bepalen dat de bewindvoerder voor verkoop van een goed toestemming van de erfgenaam nodig heeft.

Einde bewind

Het testament bepaalt wanneer het bewind eindigt. In bepaalde gevallen kunnen de bewindvoerder en de erfgenaam de rechtbank vragen het bewind op te heffen of de regels daarvoor aan te passen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij kunnen jou vertellen wat jouw rechten en verplichtingen zijn. Verder kunnen wij jou adviseren over de mogelijkheden als jij zelf een bewind wil instellen in jouw testament (het testament zelf maken kan alleen bij een notaris). Verder kunnen wij jou helpen bij verschil van mening tussen de bewindvoerder en andere betrokkenen. Zo nodig kunnen wij een procedure voeren, bijvoorbeeld om een bewind te laten opheffen.

Paul Schepel
Wij staan voor je klaar

Meer weten over bewind bij een erfenis?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.