Arbeidsrecht Ontslag
26 juni 2020

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte: is dat verstandig?

Ruben Schuurman
Vaststellingsovereenkomst bij ziekte | JPR Advocaten

Een beëindigingsovereenkomst (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst) sluiten is een van de manieren om een einde te maken aan een dienstverband. Maar een werknemer heeft vervolgens niet in alle gevallen recht op een uitkering. In een vorige blog schreven wij wanneer een werknemer recht heeft op een WW-uitkering na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. In deze blog komt aan de orde of een werknemer recht heeft op een uitkering als hij tijdens ziekte instemt met een vaststellingsovereenkomst. Er doen zich verschillende situaties voor.

Gedurende de eerste 2 jaar ziekte

Hoofdregel

in het algemeen is het voor een werknemer niet verstandig in te stemmen met een beëindiging van het dienstverband voordat de eerste 2 ziektejaren zijn verstreken. Een werknemer heeft gedurende de eerste 2 ziektejaren namelijk recht op loondoorbetaling, maar dit recht houdt op als het dienstverband voor die tijd eindigt. Als een werknemer instemt met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen die eerste 2 ziektejaren, wordt bovendien in de meeste gevallen een ziektewetuitkering geheel of gedeeltelijk door UWV geweigerd. Ten slotte heeft de werknemer in dat geval ook geen recht op een WW-uitkering, aangezien hij nog ziek is en dus niet beschikbaar is voor een baan elders. Geen handige combinatie dus.

Uitzondering

In sommige gevallen is het de (ziekmakende) werksituatie die de werknemer ziek houdt en zou de werknemer wel in staat zijn bij een andere werkgever werkzaamheden te verrichten. Zolang de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst beschikbaar is om een nieuwe baan te aanvaarden, kan hij in principe meewerken aan een vaststellingsovereenkomst zonder dat hij zijn recht op een werkloosheidsuitkering verspeelt. Een werknemer moet zich dan wel van tevoren hersteld hebben gemeld. Het is in dit soort situaties sterk aan te raden vooraf juridisch advies in te winnen.

Na 2 jaar ziekte

Als een werknemer na 2 jaar ziekte meewerkt aan een vaststellingsovereenkomst, dan wordt hem meestal geen uitkering ontzegd. Het opzegverbod tijdens ziekte is dan immers verstreken. Dit ligt anders als de werkgever zijn re-integratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen en UWV een verlengde loondoorbetalingsplicht heeft opgelegd. Dit heet ook wel een derde sanctiejaar. Zolang dit derde sanctiejaar loopt, zal een uitkering over het algemeen worden geweigerd als de werknemer in die periode meewerkt aan zijn ontslag.

Ziek na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst

Als een werknemer ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, komt hij doorgaans wel voor een ziektewetuitkering in aanmerking. Het is verstandig om in dat geval goed te controleren of in de vaststellingsovereenkomst bepalingen staan over ziek uit dienst gaan.

Juridisch advies

Bent u ziek en krijgt u (toch) een vaststellingsovereenkomst aangeboden? In dat geval is het extra raadzaam u dan goed te laten adviseren. Bij een verkeerde keuze zet u namelijk uw uitkering op het spel. Arbeidsrechtadvocaten Jolien Kraaijvanger en Ruben Schuurman adviseren u graag. Hier zijn kosten aan verbonden, die meestal door uw werkgever worden vergoed.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.