De Woningwet

De taken en bevoegdheden van woningcorporaties zijn vastgelegd in de Woningwet. De kerntaak van woningcorporaties is om mensen met een laag inkomen te voorzien van goede en betaalbare woningen. Omdat woningcorporaties actief zijn op verschillende terreinen, is het soms onduidelijk of zij binnen hun wettelijke bevoegdheden handelen. Indien een woningcorporatie buiten haar wettelijke bevoegdheden handelt, kan dit handhavingsrisico’s met zich meebrengen. Het is van belang dat woningcorporaties de omvang van hun taken en bevoegdheden goed in beeld hebben.

Direct contact opnemen
0T2A3335def (Aangepast)

Woningwet, BTIV en RTIV

De taken en bevoegdheden van woningcorporaties zijn vastgelegd in de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV). Onder andere de volgende onderwerpen zijn hierin geregeld:

  • governance;
  • DAEB en niet-DAEB activiteiten;
  • verkoopregels;
  • maatschappelijk- en bedrijfsvastgoed;
  • zorgvastgoed;
  • prestatieafspraken. 

Deze wet- en regelgeving wordt over het algemeen als complex ervaren. Wil je weten wat wél mogelijk is voor jouw woningcorporatie? Dan zetten onze experts graag de opties op een rij voor jou. 

DAEB en niet-DAEB

Voordat een woningcorporatie werkzaamheden verricht moet het duidelijk zijn of sprake is van een DAEB of niet-DAEB-activiteit. DAEB-activiteiten mag een woningcorporatie altijd verrichten. Voor niet-DAEB-activiteiten geldt dat de wet hier voorwaarden aan kan verbinden. In sommige gevallen is goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties vereist. Wij kunnen woningcorporaties helpen bij deze beoordeling. 

Verkoopregels

Een woningcorporatie is gebonden aan verkoopregels bij de verkoop van vastgoed. In sommige gevallen is een woningcorporatie bij verkoop zelfs verplicht om toestemming te vragen aan de Autoriteit Woningcorporaties. Dit is met name bedoeld om het weglekken van maatschappelijk vermogen te voorkomen. Vanwege handhavingsrisico’s is het van essentieel belang om tijdig in beeld te hebben welke verkoopregels van toepassing zijn.

Lonneke Battiato-Derksen
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de woningwet?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.