Artiestenvergoeding voor liveoptreden is nog geen licentievergoeding; ‘naheffing’ door CBO blijft mogelijk

JPR advocaten
Artiesten- en licentievergoeding liveoptreden | JPR Advocaten

Een recente uitspraak bevestigt dat bij het organiseren van een evenement met liveoptredens niet altijd alleen de artiesten moeten worden betaald voor hun optredens. Ook de rechthebbende op auteursrechten heeft recht op een licentievergoeding voor het gebruik van zijn werk. Als de organisator niet betaalt voor de licentie, is mogelijk sprake van auteursrechtinbreuk.

In dit geval is de organisator voor het optreden van Broederliefde veroordeeld tot betaling van circa € 25.000,00 aan de Collectieve beheersorganisatie (‘CBO’) Buma. Dat verraste de organisator aangezien hij al had betaald voor de artiesten. Dit artikel legt uit waarom de organisator drie jaar later alsnog € 25.000,00 aan Buma moet betalen voor het optreden dat hij organiseerde.

Feiten

Broederliefde trad op 29 april 2017 op in Het Kasteel te Rotterdam. Ongeveer anderhalf jaar later ontvangt de organisator een factuur van € 23.973,13 van Buma. De factuur ziet op het gebruik van de auteursrechten die op de muziekwerken van Broederliefde rusten. De organisator weigert de factuur te betalen. Buma start na een aantal aanmaningen een procedure.

Standpunt in de procedure

De organisator betoogt in de procedure dat Broederliefde al is betaald voor het optreden. Het achteraf voldoen van een vergoeding aan Buma voor het gebruik van auteursrechten, leidt tot dubbele kosten. Verder betoogt de organisator dat niet alleen hij de organisator is, maar ook Broederliefde en het betrokken boekingskantoor. Om die reden moet de factuur niet alleen tot hem gericht zijn. Daarnaast is de organisator van mening dat Buma veel te laat is met haar factuur. De organisator ontvangt de factuur pas anderhalf jaar naar het optreden.

Oordeel rechtbank

De rechtbank gaat niet mee in het verweer van de organisator. De organisator is allereerst de enige organisator. Dat blijkt uit de vergunning en uit de stukken. Het feit dat de factuur anderhalf jaar later is verzonden, is te wijten aan de organisator. De organisator diende namelijk voorafgaand aan het evenement toestemming te vragen voor het voorgenomen gebruik van muziekwerken. Buma raakte pas achteraf op de hoogte. Hierdoor kwam de factuur ook pas achteraf.

Van dubbele kosten is geen sprake. De aan Broederliefde betaalde vergoedingen zien kort gezegd op de door Broederliefde gemaakte kosten en het verlenen van hun medewerking aan het optreden. Deze vergoedingen zien dus niet op het gebruik van auteursrechten. De betrokken auteursrechten berusten in dit geval bij Buma.

Artiest heeft aldus niet altijd aanspraak op alle betrokken vergoedingen

Deze uitspraak bevestigt dat bij artiestenboekingen meer partijen dan alleen de artiesten en hun management (kunnen) zijn betrokken. Artiesten zijn niet altijd rechthebbende op de auteursrechten van hun muziekwerken. Verder dragen rechthebbenden vaak (sommige) auteursrechtelijke bevoegdheden over aan een CBO, zoals Buma. Buma incasseert dan bijvoorbeeld de royalty’s voor het gebruik van muziekwerken en verdeelt deze vervolgens tussen de rechthebbenden.

Ook is het mogelijk dat nog aanvullende vergoedingen verschuldigd zijn aan andere CBO’s. Denk bijvoorbeeld aan CBO’s die de naburige rechten van rechthebbenden exploiteren. De aan artiesten verschuldigde vergoedingen zien dan ook vaak op hun werkzaamheden bij hun optreden; en dus niet altijd voor het gebruik van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

Aandachtspunten bij contracten voor liveoptredens

Het valt aan te bevelen om in muziekcontracten duidelijk te maken waarvoor precies betaald wordt; en waarvoor juist niet. Dat voorkomt (juridische) discussies achteraf; zoals discussies over dat het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat (alle of bepaalde) licentievergoedingen bij de artiestenvergoeding zijn inbegrepen.

Ook sponsorbelangen zijn vaak betrokken bij een liveoptreden. Het is namelijk mogelijk dat tussen de artiest en de sponsor specifieke afspraken zijn gemaakt over de gebruikswijze van het portret van de artiest of het merk van een sponsor.

Slotsom

Onze advocaten intellectueel eigendom adviseren u graag over auteursrechten, naburige rechten en muziekcontracten. Dankzij zorgvuldige voorbereidingen voorkomen wij verrassingen achteraf. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.