Menu
JPR Advocaten

Advocaat merkenrecht

Een advocaat merkenrecht houdt zich bezig met de bescherming van de identiteit van de producten binnen een onderneming. Deze identiteit kan onder meer worden beschermd door het merkenrecht.

Wat is een merk?

Een merk is een teken waarmee de waren en diensten van een onderneming worden onderscheiden. Anders dan een handelsnaam (die de onderneming onderscheidt), onderscheidt een merk de producten van een onderneming. Een merk kan bestaan uit een woordmerk, een beeldmerk, een slogan of een combinatie hiervan. Soms kan een specifieke kleur(en combinatie) of zelfs een product als merk worden geregistreerd. Voor meer informatie over merkenrecht kunt u een van onze advocaten raadplegen.

Merkregistratie

Om bescherming voor een merk te verkrijgen, is vereist dat het merk geregistreerd wordt (art. 2.19 BVIE). Dit vereiste geldt niet voor algemeen bekende merken, zoals Coca-Cola of Google. De beschermingsomvang van het merk is beperkt tot gebied waarvoor het merk is geregistreerd. Zo kan een merk worden geregistreerd voor de Benelux, de EU of kunnen zelfs internationale registraties worden verricht.

Merkinbreuk

Nadat bescherming voor het merk is verkregen, kan de merkhouder derden verbieden om het merk te gebruiken. Daarvoor moet wel zijn voldaan aan de merkinbreukcriteria. Daarnaast kan de merkhouder schadevergoeding, winstafdracht en vernietiging van de goederen die merkinbreuk maken vorderen. Meer informatie over merkinbreuk criteria en hoe u merkinbreuk kunt voorkomen, vindt u hier.

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van een merk?

Voor het verkrijgen van een merk is vereist dat sprake moet zijn van een teken met onderscheidend vermogen dat vatbaar is voor grafische voorstelling (art. 2.1 BVIE). Het nieuwe EU-recht verlaat de eis dat het merk vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling. Momenteel wordt vereist dat uit het merkenregister het merk zodanig moet worden weergegeven dat de bevoegde autoriteiten in staat moeten zijn om de beschermingsomvang van het merk duidelijk en nauwkeurig vast te stellen (art. 4 Uniemerkenverordening en art. 3 Merkenrichtlijn 2015).

Niet alles kan een merk vormen. Art. 2.4 en 2.11 BVIE bevatten een aantal weigeringsgronden. Zo mogen merken niet in strijd zijn met de openbare orde. Ook mogen merken niet te kwader trouw worden gedeponeerd. Hierbij kan worden gedacht aan derden die andermans handelsnaam als merk registreren, om het merk vervolgens (tegen een hoge prijs) te verkopen.

Verlies merkenrecht door verval of nietigheid

Met de registratie van een merk is de merkenrechtelijke bescherming nog niet gegarandeerd. Een merk kan zijn merkenrechtelijke bescherming verliezen. Indien een merk bijvoorbeeld gedurende periode van 5 jaar niet normaal wordt gebruikt, kan dit merk vervallen worden verklaard (art. 2.26 BVIE). Ook kan een merk nietig worden verklaard indien het merk bijvoorbeeld zijn onderscheidend vermogen heeft verloren (art. 2.28 BVIE).

Beperkingen merkenrecht

Niet ieder gebruik van een merk vormt merkinbreuk. Het merkenrecht kent ook beperkingen, zoals het uitputtingsleerstuk (zie art. 2.23 BVIE). Wordt u aangesproken wegens merkinbreuk, laat u dan goed inlichten door een advocaat merkenrecht om te bepalen of daadwerkelijk sprake is van merkinbreuk.
Meer informatie over de beperkingen van het merkenrecht vindt u op onze pagina merkinbreuk.

Merk en licentie

Voor het gebruik van een merk kan tevens een licentie worden verleend. Daarin geeft de merkhouder toestemming aan een derde om een merk te gebruiken. Om deze derde ook de mogelijkheid te geven om op te treden tegen merkinbreuk, dient afzonderlijke toestemming te worden verleend en dient de licentie te worden ingeschreven in het merkenregister.

Advocaat merkenrecht

JPR Advocaten beschikt over de juiste merkenrecht advocaten die u kunnen adviseren in het merkenrecht. U kunt hierbij denken aan bijstand bij merkinbreuk, het opstellen van een licentie of overdrachtsakte en/of bij het maken van een naam-/logokeuze voor een merk.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom en ICT
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: