Arbeidsrecht Ontslag
11 juni 2020

Weet waarvoor je tekent

Ruben Schuurman
Vaststellingsovereenkomst | JPR Advocaten

In de maand mei was het weer zover. Ten minste twee uitspraken in procedures waarin partijen discussiëren over een gesloten vaststellingsovereenkomst na het einde van een arbeidsovereenkomst. In een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam staat de vraag centraal wat onder gebruikelijk loon moest worden verstaan. De uitspraak van de Rechtbank Gelderland betreft de schorsing van een relatiebeding.

Wanneer een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer, zal de werkgever veelal proberen om dit in goed overleg met de werknemer tot stand te brengen. De schriftelijke afspraken die werkgever en werknemer maken, worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, die partijen het karakter van een vaststellingsovereenkomst meegeven. In deze overeenkomst regelen werkgever en werknemer dan niet alleen de instemming van de werknemer met het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, maar ook allerhande aanvullende bepalingen, zoals een beëindigingsvergoeding, kwijting, de eindafrekening en geheimhouding.

Duidelijkheid staat voorop

Een vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst (in de praktijk ook wel VSO genoemd) maken partijen afspraken ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of een geschil. Het brengen van duidelijkheid prevaleert dan boven wie gelijk heeft. Het kan dus zijn dat je achteraf ‘spijt’ hebt van bepaalde afspraken in de VSO, maar de VSO is erop gericht dat dit de afspraken dan – in beginsel – niet meer verandert.

Door dit bijzondere karakter van de vaststellingsovereenkomst, is het dus vaak niet (meer) mogelijk na ommekomst van de bedenktermijn op afspraken terug te komen. Als gevolg hiervan verschuift de discussie zich dan vaak naar de betekenis van de gemaakte afspraken. Oftewel: hoe moet je de afspraken uitleggen?

Laat je goed adviseren

Om die discussie achteraf te voorkomen is het verstandig dat werkgever en werknemer zich goed laten adviseren over de inhoud en formulering van de vaststellingsovereenkomst.

Daar komt bij dat een VSO is gericht op het maken van afrondende afspraken en vooral ook om verdere juridische discussies en procedures te voorkomen. Het is dan juist vervelend en niet efficiënt als je alsnog in een procedure belandt, omdat de VSO voor jouw situatie niet goed is opgesteld.
In dit verband is het ook gebruikelijk dat de werkgever de advieskosten die de werknemer maakt voor de beoordeling van de vaststellingsovereenkomst vergoedt. Het is verstandig gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheid de vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen. Je weet dan waarvoor je tekent.

In de komende periode zal Ruben Schuurman een aantal specifieke onderwerpen die in de vaststellingsovereenkomst terugkomen, nader toelichten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.