Menu
JPR Advocaten

Portefeuillerecht

Het wettelijk portefeuillerecht van de tussenpersoon staat onder druk. Past dit nog wel in het zuiver marktmodel?

Portefeuillerechten zijn voor de tussenpersoon nog steeds belangrijk. Als is het maar voor de financiering van de onderneming. Er is discussie ontstaan over de vraag of vestiging van een pandrecht op een portefeuille wel mogelijk is. Duidelijkheid daarover is er nog niet. In 2013 belandde de vraag bij de Hoge Raad, maar die deed om proces technische redenen geen uitspraak. Er is dus nog geen duidelijkheid helaas.

Voor de ondernemende tussenpersoon is het portefeuillerecht van belang. Met name bij verkoop kunnen de portefeuillerechten worden omgezet in geld. Dit speelt echter ook bij beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de verzekeraar en de tussenpersoon. In de regel zal ook dan een redelijke vergoeding moeten worden betaald. Uiteraard zal dit in het contract goed geregeld moeten worden.

Het portefeuillerecht van de tussenpersoon houdt ook verband met het (exclusieve) klantcontact. De tussenpersoon wil namens de klant met de verzekeraar communiceren. Verzekeraars zijn echter soms verplicht om rechtstreeks aan de verzekeringnemer of de verzekerde informatie te verstrekken. Dat kan botsen. Een oplossing kan zijn dat de klant een duidelijke en gerichte volmacht geeft aan de tussenpersoon en de verzekeraar hiervan op de hoogte wordt gebracht. De verzekeraar heeft dan redelijke zekerheid dat informatieverstrekking aan alleen de tussenpersoon volstaat.

Portefeuillerechten kunnen nader worden ingevuld in de samenwerkingsovereenkomst tussen de verzekeraar en de tussenpersoon. Advisering over en redactie van dit soort overeenkomsten is werk voor specialisten. De sectie Verzekeringsrecht van JPR Advocaten heeft die specialistische kennis in huis.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: