Home
Ondernemingsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijk als bestuurder of commissaris

Het uitgangspunt is dat een bestuurder of commissaris van een rechtspersoon (N.V., B.V., vereniging, coöperatie, stichting) niet aansprakelijk is voor de schulden van de rechtspersoon. Alleen in bijzondere gevallen is hij of zij aansprakelijk voor de schade. Dat kan in het geval van een schuldeiser zijn, de curator in het faillissement van de rechtspersoon of de rechtspersoon zelf. Denk daarbij aan wanbeleid, kennelijk onbehoorlijk bestuur of toezicht of kwesties waarbij de bestuurder of de commissaris persoonlijk een ernstig verwijt treft. Daar zijn boeken over volgeschreven en wordt veelvuldig over geprocedeerd. Wij vertellen jou graag wat dat in jouw geval kan betekenen.

Direct contact opnemen
Najama-Yasar-Doetinchem

Wat kunnen wij voor jou doen bij bestuurdersaansprakelijkheid

  • Beoordelen of een bestuurder of commissaris met een redelijke kans op succes aansprakelijk kan worden gesteld en zo ja, waarvoor en tot welk bedrag.
  • De bestuurder of commissaris aansprakelijk stellen of verweer voeren tegen een aansprakelijkstelling.
  • Onderhandelen over een mogelijke regeling.
  • Beoordelen of een procedure voldoende kans van slagen heeft dan wel betrokkene het op een procedure moet laten aankomen of beter een regeling in der minne kan treffen, bijvoorbeeld in een mediation-traject.
  • Zo nodig beslag leggen om verhaal zeker te stellen dan wel betrokkene adviseren over de mogelijkheden om een beslag op te heffen.
  • Jou bijstaan in een procedure of een mediation-traject.

Nieuwste ontwikkelingen

De Hoge Raad heeft in 2021 het voor de bestuurder makkelijker gemaakt om verweer te voeren tegen een curator die de bestuurder aansprakelijk houdt voor het tekort in het faillissement als de jaarrekening van de rechtspersoon niet op tijd is gedeponeerd of de administratie niet op orde is.

Sebastiaan Vos
Wij staan voor je klaar

Meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.