Arbeidsrecht Ontslag
2 mei 2022

Ontslag op staande voet: diverse vormvereisten

Pascal Hulsegge

De wet geeft de werkgever de mogelijkheid om een werknemer op staande voet te ontslaan. In deze blogreeks zijn verscheidene aspecten van een ontslag op staande voet aan bod gekomen. Zo geldt bij een opzegging wegens een dringende reden dat die reden onverwijld na de opzegging moet worden medegedeeld. Maar welke vormvereisten worden gesteld aan die mededeling? Het moet voor de werknemer onmiddellijk duidelijk zijn. Tot exact welke eigenschappen of gedragingen hebben geleid tot een ontslag op staande voet. In de praktijk blijkt dat dit niet altijd even gemakkelijk is. In deze blog komen de valkuilen bij de formulering van een dringende reden in de ontslagbrief aan de orde.

Ontslagbrief fixeert het ontslag

In een ontslagbrief wordt de mededeling gedaan waarom de werknemer wordt ontslagen. Er moet in worden opgenomen dat het gaat om een ontslag op staande voet. Maar ook welke dringende reden het ontslag rechtvaardigt Formuleer daarbij duidelijk waarom de aangehaalde reden dringend is. Dit is belangrijk omdat de mededeling in de ontslagbrief de dringende reden fixeert. De rechter mag bij de beoordeling van een ontslag op staande voet alleen uitgaan van de omschrijving in de ontslagbrief. Andere gedragingen mogen niet worden meegewogen bij de beoordeling van het ontslag op staande voet.

Hieruit komen vaak redenen voort waarom een ontslag op staande voet ongeldig is. Bijvoorbeeld door dringende redenen op te nemen in de ontslagbrief die niet voldoende zijn geconcretiseerd. Of die onvoldoende de lading dekken. Het ontslag houdt in dergelijk geval geen stand wegens een onduidelijke ontslagbrief.

Samengestelde dringende reden

Een werkgever kan ook twee of meerdere redenen voor een ontslag op staande voet geven. Maar zijn de redenen dan bij elkaar de reden voor het ontslag op staande voet? Of geldt dat voor beide losse redenen ook? Dit moet de werkgever duidelijk vermelden in de ontslagbrief. Dat concludeerde de Hoge Raad. Het ontslag is geldig als het voor de werknemer onmiddellijk duidelijk is dat hij óók op staande voet zou zijn ontslagen als de werkgever slechts één of enkele van de medegedeelde redenen zou hebben gehad. Opnieuw is de strekking van de mededelingseis dus maatgevend.

Het gebruik van strafrechtelijke begrippen

Staat de dringende reden in een ontslagbrief vermeld in strafrechtelijke termen? De Hoge Raad heeft bepaald dat dan niet steeds alle elementen hoeven te worden bewezen. Zolang het voor de werknemer maar onmiddellijk duidelijk is wat leidde tot het ontslag op staande voet.

De rechtbank Overijssel heeft onlangs over zo’n situatie geoordeeld. In de ontslagbrief staat dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal/verduistering van een laptop. Hiermee wordt niet bedoeld diefstal/verduistering in strafrechtelijke zin. Het gaat om het tegen de instructies van werkgever in mee naar huis nemen van de laptop. De kantonrechter oordeelde dat niet zonder meer duidelijk was waar dit ontslag op was gebaseerd. Het was immers voor werknemer gebruikelijk haar laptop mee naar huis te nemen voor thuiswerkdagen.

Conclusie

Het belang van een goed concreet geformuleerde ontslagbrief bij een ontslag op staande voet is duidelijk. De rechter mag feiten die in de ontslagbrief niet zijn genoemd niet in de beoordeling betrekken. Hoe ernstig deze feiten ook zijn. Zorg dat u uit deze valkuilen blijft. Laat uw ontslagmededeling nakijken door een van onze advocaten.

Dit was de laatste blog in de vijfdelige-blogreeks over de (vorm)vereisten van een ontslag op staande voet.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.