Menu
JPR Advocaten

Juridische tips voor start-ups: deel 1

Geschreven op 12 april 2016  •  Auteurs: Jelmer Brouwer, Dmitry Grobokopatel
Juridische tips voor start-ups: deel 1

Bij het starten van een onderneming is het voor beginnende ondernemers van belang om rekening te houden met de voor ondernemingen geldende regels in Nederland. Hiermee kan onder andere het risico op claims van derden, boetes en reputatieschade in de toekomst worden beperkt. JPR Advocaten heeft op basis van veelvoorkomende problemen in de praktijk tips voor start-ups samengesteld. Deze week in deel 1: juridische tips voor start-ups op het gebied van handelsnamen, intellectuele eigendomsrechten en ICT.

Tip 1. Beschermen identiteit bedrijf en product

Voor start-ups is het van belang om te kiezen voor een goed onderscheidende handelsnaam en/of een goed onderscheidend merk. Met een handelsnaam moet een start-up vooral duidelijkheid bieden over diens identiteit. Alvorens een handelsnaam in gebruik te nemen, is het raadzaam om het register van de Kamer van Koophandel te raadplegen. Zo kan online eenvoudig worden gecontroleerd of een bepaalde (soortgelijke) handelsnaam al is ingeschreven in het register. Dit om de kans op verwarring met andere bedrijven te voorkomen. Daarnaast kunnen start-ups ervoor kiezen om hun handelsnaam en de naam en/of uiterlijk van hun product te beschermen door middel van een merkregistratie en/of een modelregistratie.

Tip 2. Domeinnaam registreren

Beginnende ondernemers moeten er op letten dat zij domeinnamen met betrekking tot hun handelsnaam of merk op tijd registeren. Hierdoor kan worden voorkomen dat andere partijen de relevante domeinnamen claimen. Dit voorkomt dat juridische stappen moeten worden ondernomen om domeinnaamkaping of cybersquatting te bestrijden.

Tip 3. Plaats niet zomaar hyperlinks

Het plaatsen van hyperlinks naar auteursrechtelijk beschermde werken is niet zomaar toegestaan. Een dergelijke hyperlink is alleen toegestaan als daarmee geen publiek wordt bereikt dat de rechthebbende op het auteursrecht niet voor ogen had. Het is daarom verstandig om eerst te kijken welk publiek de auteursrechthebbende heeft willen bereiken. Indien de auteursrechthebbende bijvoorbeeld alle bezoekers van het internet als publiek wilde bereiken, is linken toegestaan. Soms kunnen bijvoorbeeld de gebruikersvoorwaarden van een website beperkingen bevatten over het linken naar deze website.

Tip 4. Recht op bron- en objectcode

Start-ups die producten ontwikkelen op het gebied van ICT moeten het auteursrecht scherp in de gaten houden. Zo kan in bepaalde gevallen een ingehuurde schrijver van een broncode zijn auteursrechten verkrijgen met betrekking tot het betreffende product. Daarnaast is op grond van de Auteurswet bepaald niet uit te sluiten dat de opdrachtgever van de start-up, die het product ontwikkelt, het auteursrecht op het product verkrijgt. Gezien de vele regels is het van belang dat de start-up vooraf goede afspraken over het auteursrecht maakt.

Conclusie

Oprichters van een start-up moeten aandacht hebben voor de regels rond intellectuele eigendomsrechten. Start-ups dienen in een zo vroeg mogelijk stadium de risico’s op deze gebieden in kaart te brengen en daarop inspelen. Daarnaast kan het best vooraf duidelijk worden geregeld aan wie de intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht uiteindelijk toekomen. Verder dienen start-ups te overwegen de bedrijfsnaam als merk te deponeren en op tijd de juiste domeinnaam te claimen. In deel 2 van de juridische tips voor start-ups door JPR Advocaten worden tips gegeven met betrekking tot crowdfunding, het hanteren van algemene voorwaarden en grensoverschrijdend handelsverkeer.

Dit artikel is geschreven door Jelmer Brouwer en Dmitry Grobokopatel, beiden werkzaam op de sectie Ondernemingsrecht van JPR Advocaten. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt over het oprichten van een start-up of over de regels omtrent Intellectuele Eigendomsrechten kunt u via deze link contact opnemen met JPR Advocaten.


Jelmer Brouwer
Jelmer Brouwer

“Na mijn studies rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde koos ik voor het juridische vak; de advocatuur. Al van jongs af aan houd ik namelijk van beargumenteren en debatteren. Wat is het verhaal achter de zaak? Hoe zit het werkelijk in elkaar? Wat is de drijfveer van een klant? Die vragen vind ik interessant. Het blijft een uitdaging de beste argumenten te vinden om een stelling te onderbouwen en tot een goed resultaat te komen. Vanuit het ondernemingsrecht sta ik bestuurders en aandeelhouders graag bij. Daarbij vind ik het persoonlijk contact met ondernemers belangrijk. Door met de ondernemer te sparren over zijn bedrijfsvoering kan ik gezamenlijk met hem of haar anticiperen op juridische vraagstukken. Mijn toegevoegde waarde is om buiten de juridische kaders te denken.”

Over Jelmer

Jelmer Brouwer begon in 2015 bij JPR Advocaten als juridisch medewerker. Sinds 2016 is hij actief als advocaat. Hij hecht veel waarde aan een persoonlijke benadering en werkt efficiënt en oplossingsgericht. Daarnaast is Jelmer bestuurslid bij Jong Management Kring Stedendriehoek, waar jonge professionals elkaar helpen bij het realiseren van persoonlijke en zakelijke groei. Ook is hij bestuurslid van Stichting Deventer Cultuur Club, dat kleinschalige culturele activiteiten in Deventer financieel ondersteunt.

Dmitry Grobokopatel
Dmitry Grobokopatel

“Discussiëren in een dynamische omgeving is aan mij besteed. Ik duik diep in de materie en zoek graag de juridische grenzen op. Bij JPR heb ik de eer om mij bezig te houden met het intellectueel eigendomsrecht. Ik behandel voornamelijk vraagstukken over soft-IP (merken, handelsnamen, domeinnamen en auteursrecht), onrechtmatige publicaties (portretrecht en lasterkwesties) en commerciële (ICT-)contracten. Met een gezonde dosis energie bescherm ik de ideeën, identiteit en reputatie van mijn klanten.

Net als het IE-recht, blijf ik voortdurend in ontwikkeling. Zo houd ik mijn kennis actueel. Ik denk verder graag actief mee met mijn klanten en anticipeer op de ontwikkelingen in een organisatie. Met een snelle en pragmatische aanpak heb ik mijn missie voortdurend voor ogen: aan het einde van de rit is mijn klant tevreden.”

Over Dmitry

Dmitry is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij JPR Advocaten in het ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en ICT-recht. Voor Dmitry staan kwaliteit en toewijding voorop. Dankzij zijn nieuwsgierigheid en betrokkenheid streeft hij in iedere zaak het maximale resultaat na.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: