Menu
JPR Advocaten

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

De advocaten van JPR Advocaten, meesters in ondernemingsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht die u daadwerkelijk zorgen uit handen neemt en een waardevolle bijdrage kan leveren aan de resultaten van uw onderneming of organisatie? JPR Advocaten heeft met 40 gespecialiseerde advocaten in het oosten van Nederland een goede basis om ondernemers bij te staan in de steeds gecompliceerder wordende maatschappij. Het ondernemingsrecht is een breed begrip. Wat valt daar nou onder? De advocaten van JPR vatten het ondernemingsrecht op als de combinatie van alle juridische vraagstukken waar een ondernemer tegen aan kan lopen bij zijn bedrijfsvoering. Van het opstellen van contacten, het incasseren van debiteuren tot aan het adviseren bij een (dreigende) faillissementssituatie van de ondernemer zelf of een van zijn belangrijkste klanten of toeleveranciers. Het advocatenkantoor dat pretendeert thuis te zijn in het ondernemingsrecht, zal steeds klaar moeten staan voor de ondernemer. Dit geldt ook voor de advocaten van JPR Advocaten: zij zijn bovendien uitgerust met branche-specifieke kennis zodat zij een waardig sparringpartner kunnen zijn voor de ondernemer!

Ondernemingsrecht

Wat valt onder het werkgebied van de ondernemingsrecht-advocaat? Het is een van de meest uitgebreide vakgebieden. Het is dermate veelomvattend, dat de advocaten die dit rechtsgebied beoefenen, gerust kunnen worden aangeduid als juridische duizendpoten. Hierna wordt in het kort een aantal voorbeelden gegeven van de verschillende onderdelen van het ondernemingsrecht.

Rechtsvorm en structuur onderneming

Heeft uw bedrijf de juiste rechtsvorm en is de structuur binnen de onderneming goed opgetuigd? Bij de rechtsvorm van de onderneming kan gedacht worden aan een eenmanszaak, een personenvennootschap (vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap), een besloten of naamloze vennootschap of een vereniging of stichting. Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Verder is het van groot belang dat sprake is van een goede en doordachte verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Op die manier kunnen veel problemen worden voorkomen of in ieder geval tijdig worden gesignaleerd. De advocaten van JPR Advocaten worden veelvuldig geconfronteerd met aandeelhouders die niet langer met elkaar door een deur kunnen. In dergelijke gevallen kan een goede geschillenregeling uitkomst bieden. De meeste statuten van besloten vennootschappen zijn voor het grootste deel standaard en kennen geen deugdelijke geschillenregeling. Dat heeft vaak tot gevolg dat partijen in een schijnbaar eindeloze procedure terecht komen. Dat is vaak erg kostbaar, nog afgezien van de emotionele belasting die een aandeelhoudersgeschil met zich meebrengt. De ondernemingsrechtadvocaten van JPR kunnen u daarbij van dienst zijn.

Contractenrecht

Heeft u als ondernemer steeds in beeld hoeveel en welke overeenkomsten namens uw onderneming worden gesloten? Vaak is dat niet of maar beperkt het geval. Veelal worden overeenkomsten niet eens op papier gezet. Dat heeft er soms mee te maken dat zoveel overeenkomsten worden gesloten dat er geen beginnen aan is om dat aan het papier toe te vertrouwen. De snelheid waarmee gehandeld moet worden of het geringe belang van de individuele transacties kan dat rechtvaardigen. Dat neemt niet weg dat het altijd goed is om te onderkennen welke risico’s en aansprakelijkheden de gesloten overeenkomsten met zich mee brengen. Het gebruik van goede modellen of standaardovereenkomsten kan hierbij behulpzaam zijn. Ook het contractenrecht is onderdeel van het werkterrein waarop de JPR advocaten van de sectie ondernemingsrecht werkzaam zijn. Een goed contract hoeft niet duur te zijn. Als een bepaalde overeenkomst vaak voorkomt, kan het gebruik van een goed doordacht model uitkomst bieden. Gaat het steeds om andere situaties, dan zal in feite telkens weer een stukje maatwerk moeten worden verricht. Daarvoor kunnen vaak goede prijsafspraken worden gemaakt.

Veel ondernemers hebben algemene voorwaarden. Deze moeten natuurlijk inhoudelijk goed zijn. Dat betekent dat een periodieke check van de voorwaarden van groot belang is; zijn ze nog wel van deze tijd? Wat veel ondernemers niet weten of gewoon vergeten, is dat algemene voorwaarden onderdeel moeten gaan uitmaken van de te sluiten overeenkomst. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, zo blijkt in de praktijk. Algemene voorwaarden moeten voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard en bij voorkeur ter hand gesteld. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de rechtbank of de kamer van koophandel is dus niet voldoende. Er gaat op dit punt nogal eens wat mis.

De ondernemingsrechtspecialisten van JPR Advocaten kunnen u bij het opstellen van (standaard) overeenkomsten behulpzaam zijn. Het betreft immers de basis van uw bedrijfsvoering.

Intellectueel eigendom en ICT

Start u als ondernemer, of groeit u als ondernemer? Dan is de kans groot dat u tegen een zaak aanloopt waarin intellectuele eigendomsrechten een rol spelen. Heeft u een nieuw product ontwikkeld? Is het dan juist wel of niet handig om dat product te laten registreren? En wat gebeurt er als een ander er met uw merknaam of domeinnaam vandoor gaat? JPR Advocaten kan u daarbij van dienst zijn door u daarover te adviseren en daarover te procederen. Ook hier gaat JPR Advocaten verder dan het enkel werpen van een juridische blik op de zaak. Uw belang staat voorop en dat belang dient JPR Advocaten op de meest pragmatische wijze.

Naast het intellectueel eigendomsrecht beschikt JPR Advocaten over het specialisme ICT-recht. In de huidige tijd zijn computer, telefoon en internet niet meer weg te denken. JPR Advocaten staat zowel softwareleveranciers als softwaregebruikers bij, onder meer bij het opstellen van contracten. Daarnaast adviseert JPR Advocaten over bijvoorbeeld de cookiewetgeving en het gevraagd en ongevraagd e-mailen van nieuwsbrieven. Hoe ver mag daarin worden gegaan? Aan welke privacyregels moet een ondernemer zich houden? Op die vragen op het gebied van intellectueel eigendom en ICT en alle andere vragen op het gebied van ondernemingsrecht heeft JPR Advocaten een praktisch antwoord.

Insolventierecht

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsrecht is insolventierecht ofwel faillissementsrecht. Voor veel ondernemers is een faillissement een nachtmerrie. Te denken valt aan het faillissement van de eigen onderneming, maar vaak kan het omvallen van een belangrijke toeleverancier of de grootste klant een groot probleem opleveren. JPR Advocaten heeft specialistische advocaten op het gebied van faillissementsrecht of insolventierecht die u als ondernemer door de woelige economische tijden kunnen loodsen.

Een faillissement hoeft niet het einde van de onderneming te betekenen. Onder leiding van een kundig advocaat, die begrijpt waar het mis is gegaan en wat er dus beter moet, kan in sommige gevallen een fundament worden gesmeed waarmee na een faillissement aan een gezonde bedrijfseconomische toekomst kan worden gewerkt. Dat vergt van de advocaat dat hij kennis heeft van de branche en de bedrijfsvoering. De ondernemer moet zich vertrouwd voelen bij de bijstand door zijn of haar adviseur. Met die voorwaarden kan een goed voorbereid faillissementsscenario uitkomst bieden. Ook variaties op dit thema, zoals een prepack of een surseance van betaling kunnen daar een meerwaarde bieden. Al is het maar om vooraf goed te weten wat de gevolgen zijn van een insolventiescenario.

Wilt u een faillissement liever voorkomen? In zo’n geval kunnen de advocaten van JPR u bijstaan bij het vinden van een creatieve oplossing. Een buitengerechtelijk dwangakkoord zou binnenkort tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren. In bijzondere gevallen kan een surseance van betaling (uitstel van betaling) tot een tijdelijke verlichting van de onrust leiden. Vaak is dit een voorportaal voor een faillissement, maar ook op dit front zijn voorstellen aanhangig die de mogelijkheden voor een sanering buiten faillissement zouden moeten vergroten. Iedere situatie en iedere onderneming is uniek en vraagt dan ook een op maat gesneden aanpak. Door tijdig het gesprek aan te gaan met een advocaat van JPR Advocaten vergroot u de overlevingskansen van uw onderneming, ook in moeilijker tijden.

De insolventierecht-specialisten van JPR Advocaten worden veelvuldig aangesteld door de rechtbanken om op te treden als curator of bewindvoerder. Daardoor weten zij als geen ander wat de valkuilen zijn in dergelijke complexe situaties.

Fusies en overnames

Ziet u mogelijkheden om uw vleugels uit te slaan en een collega-ondernemer over te nemen of bijvoorbeeld een langdurig samenwerkingsverband aan te gaan? Of bent u er aan toe om uw met jarenlang hard werken opgebouwde onderneming over te dragen aan een volgende generatie of een concurrent? Ook in die situatie zal een van de specialistische ondernemingsrecht-advocaten van JPR Advocaten u adequaat kunnen begeleiden. Fusie- en overnametrajecten zijn knap ingewikkeld. Het begint al bij de eerste verkennende besprekingen. Welke informatie geeft u prijs en onder welke voorwaarden? Een geheimhoudingsovereenkomst of een Letter of Intent is vaak al meer dan alleen een verplichting om informatie geheim te houden of een intentie uit te spreken. Er circuleren veel modellen. Deze zullen in de meeste gevallen aan de wensen van partijen moeten worden aangepast. Vervolgens zal een due diligence onderzoek plaatsvinden en uiteindelijk, als alle betrokkenen het er over eens zijn, moeten de afspraken op papier gezet worden. Kan de koopsom niet ineens worden betaald, dan kan een deel van de koopsom als achtergestelde lening in de onderneming achterblijven. Een andere mogelijkheid is het vastleggen van een uitgestelde betaling aan de hand van de resultaten van de overgedragen onderneming, een zogenaamde earn-out regeling.

Gaat u uw onderneming verkopen? Dan begint het traject al veel eerder. Zijn de arbeidsovereenkomsten van uw personeelsleden op orde, in lijn met de gebruiken in de branche en snel vindbaar? Zijn afspraken met leveranciers en met klanten op de juiste manier vastgelegd en toegankelijk? Is de administratie gemakkelijk te doorgronden voor een geïnteresseerde koper? Dit zijn allemaal vragen die de ondernemer zich bij het voornemen om te verkopen zou moeten stellen. De eerste indruk is voor een aspirant-koper heel belangrijk. En laten we wel wezen: als u uw auto gaat verkopen, dan haalt u hem toch ook eerst even door de wasstraat? En om bij deze vergelijking te blijven: motorisch moet de onderneming natuurlijk ook in orde zijn!

Bij fusies en overnames staan de specialisten van JPR Advocaten u in deze belangrijke trajecten graag terzijde.

Procesrecht

Ondernemers zijn er op gebrand om geschillen in onderling overleg te beslechten. Helaas blijkt dat niet altijd mogelijk. In die gevallen zal een rechter de knoop moeten doorhakken. Procederen is een kostbare aangelegenheid. Het is dan ook zaak om steeds het belang van het geschil goed in de gaten te houden. Ook hiervoor bent u bij de ondernemingsrecht-advocaten van JPR Advocaten aan het juiste adres. Zij kunnen u wijzen op alle risico’s en kansen in een eventuele procedure. Moet er meteen actie worden ondernomen, of moeten er verhaalsobjecten worden veiliggesteld? Dan kan een beslaglegging worden overwogen of een kort geding. In veel gevallen kan al op korte termijn meer juridische duidelijkheid worden verkregen. Een goede processuele positie hangt natuurlijk in eerste instantie van de juridische positie af, maar kan door bijvoorbeeld beslaglegging in belangrijke mate worden beïnvloed.

Geschillenbeslechting is er in vele soorten en maten. De “gewone rechter”, de bindend adviseur, de arbiter of mediation. Samen met uw ondernemingsrecht-advocaat kunt u de mogelijkheden verkennen. Daarbij hoort natuurlijk ook een inschatting van de kosten. Al naar gelang de aard van het geschil en het betrokken belang kan dan worden beoordeeld welke weg de meeste kans op een bevredigende oplossing biedt.

Het procesrecht kent voor de advocaten van JPR geen geheimen; of het nu gaat om het leggen van beslag, een incassoprocedure of een bindend adviesprocedure.

Afsluiting; ondernemingsrecht in alle soorten en maten

Het ondernemingsrecht heeft veel verschijningsvormen. U als ondernemer heeft behoefte om op gezette tijden te sparren met een advocaat die met u meedenkt en die waarde kan toevoegen of kosten kan beperken in plaats van kosten te veroorzaken. Het tijdig inschakelen van juridische bijstand kan daar in belangrijke mate aan bijdragen. Daarvoor hoeft niet altijd sprake te zijn van een probleem. Juist door eerder met een ondernemingsrechtspecialist te spreken kan veel leed worden voorkomen. Misschien past het goed om op vaste tijdstippen een gesprek te hebben.

Doordat zij beschikken over gedegen kennis van uw branche en de juridische achtergronden daarvan zijn de advocaten van JPR Advocaten aangewezen sparringpartners. Een no-nonsense benadering en een pragmatische houding kenmerken onze aanpak.

Neem voor een oriënterend gesprek contact op met een van de ondernemingsrecht-advocaten van JPR om samen te bekijken op welke wijze JPR Advocaten waarde kan toevoegen aan uw onderneming of organisatie. Ook met betrekking tot bijvoorbeeld vennootschapsrecht kunnen wij u adviseren.

Brookz Legal 50

Wij zijn opgenomen in de Brookz Legal 50. JPR adviseert in diverse transacties. Zo zijn met behulp van de overnameadvocaten van JPR onder andere uitzendbureaus, een transportonderneming en IT-bedrijven overgedragen. Dat is niet onopgemerkt gebleven. JPR is opgenomen in de Legal 50 van Brookz. Brookz is het grootste overnameplatform van Nederland en brengt kopers, verkopers en adviseurs via haar website en landelijke bijeenkomsten direct met elkaar in contact. Raadpleeg hier ons profiel op Brookz.

NFV lidmaatschap

JPR Advocaten adviseert en begeleid succesvol diverse franchisenemers en franchisegevers. Dat heeft ertoe geleid dat wij toegetreden zijn tot haar selecte club van geassocieerde NFV-leden en daar zijn we ontzettend trots op!
Raadpleeg hier ons profiel op NFV.nl. Heeft u als franchisenemer of franchisegever behoefte aan juridische ondersteuning en advisering? Neem gerust contact met ons op.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: