Ondernemingsrecht
23 februari 2021

WHOA: Oplossing voor door corona getroffen ondernemingen? Eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA is een feit.

David Vrijbergen
Eerste homologatie van akkoord onder WHOA is een feit | JPR Advocaten

Vorige week gaf mijn collega en insolventierecht advocaat Tian Herstel zijn visie op de eerste uitspraken met betrekking tot de WHOA en wat we hier in de praktijk van kunnen leren. Hieruit bleek onder andere dat de WHOA ook door MBK-ondernemingen kan worden gebruikt voor het creëren van (tijdelijke) rust. De uitspraak van afgelopen week gaat echter nog een stap verder. De eerste onderneming die zwaar getroffen wordt door de coronacrisis en nu wordt gered door de invoering van de WHOA is namelijk een feit!

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:1398.

Akkoord niet mogelijk voor de intreding van de WHOA

Het gaat in deze zaak om een onderneming die actief is in de evenementenbranche. Een branche die zwaar wordt getroffen door de coronacrisis. Als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen zijn de activiteiten van de onderneming per 15 maart 2020 stilgevallen. Al tijdens de eerste lockdown probeerde de onderneming daarom een deal te sluiten met haar schuldeisers. Dit lukte helaas niet doordat enkele schuldeisers niet bereid waren om hieraan mee te werken. Tot 1 januari 2021 konden één of meerdere dwarsliggende schuldeisers er dus voor zorgen dat een dergelijke onderneming, met in de kern winstgevende activiteiten, alsnog failliet was gegaan. De WHOA heeft hier echter uitkomst geboden: de rechtbank kan nu namelijk zonder tussenkomst van een faillissement een akkoord goedkeuren (homologeren), waarna alle schuldeisers hieraan gebonden zijn, óók als zij niet met het akkoord hebben ingestemd. Zo geschiedde afgelopen vrijdag.

Overige bijzonderheden

Naast de eerste homologatie van een akkoord onder de WHOA, waren er ook een aantal andere noemenswaardige punten in deze uitspraak. Deze punten zijn stuk voor stuk veranderingen ten opzichte van de bestaande praktijk. Zo blijkt namelijk dat:

  • De Belastingdienst heeft ingestemd met het akkoord. Dit terwijl zij niet het dubbele percentage van de concurrente schuldeisers heeft ontvangen.
  • De concurrente schuldeisers hebben ingestemd met een lager percentage dan 20% (in afwijking van de nieuwe wetgeving).
  • Er een aanzienlijke rekening-courantvordering op de directie was die slechts gedeeltelijk is ingelost bij het akkoord.
  • Deze ondernemer gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om onder langdurige overeenkomsten (zoals huurovereenkomsten) uit te komen. Ook dit is een (nieuwe) mogelijkheid die door de WHOA wordt geboden.

Heeft u naar aanleiding van deze laatste punten vragen en/of kan de WHOA mogelijk ook voor u uitkomst bieden? Neem contact op met een van onze specialisten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.