Online gekochte producten verkopen kan leiden tot merkinbreuk

JPR advocaten
Online gekochte producten verkopen kan leiden tot merkinbreuk | JPR Advocaten

Merkinbreuk bij doorverkoop online bestellingen mogelijk bij afkomst buiten EU

In deze tijden worden online bestellingen en handelsplatforms steeds populairder. Dit vergt wel meer aandacht van online verkopers. Als een product online bijvoorbeeld in Nederland is aangekocht (zoals via eBay), mag je het product dan (bedrijfsmatig) doorverkopen? Dat mag bijvoorbeeld niet wanneer het product niet met toestemming van de merkhouder in de Europees Economische Ruimte (‘EER’) in de handel is gebracht. Dat leidt namelijk tot merkinbreuk. Dit geldt ook als het een product is dat de houder van het merk buiten de EER aanbiedt. Een geschil tussen Nikon en Primary Holdings Limited (‘PHL’) bevestigt dit.

Feiten

PHL verkoopt op meerdere websites onder meer Nikon-producten. Dat zijn echter geen producten die met toestemming van Nikon in de EER in de handel zijn gebracht. Nikon doet een aantal testaankopen bij PHL.

PHL geeft echter onder andere aan dat deze producten gewoon in de EER zijn aan te schaffen. Zo heeft een leverancier van PHL de Nikon-producten via eBay aangeschaft. PHL stelt dat hierdoor sprake is van uitputting.

Uitputting

Uitputting houdt kort gezegd in dat de merkhouder zijn merkrechten niet kan uitoefenen bij producten die met zijn toestemming in de Europees Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Het moet dan echt gaan om producten die voor de EER bestemd zijn. De EER bestaat uit de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als men bijvoorbeeld merkproducten in de VS of Australië koopt, dan is het doorverkopen van deze producten alleen toegestaan met toestemming oftewel een licentie van de merkhouder.

De uitputtingsregel kent ook uitzonderingen wanneer daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn. Dat doet zich bijvoorbeeld voor bij verslechtering van de toestand van de waren nadat ze in de handel zijn gebracht.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat PHL moet bewijzen dat de betreffende producten met toestemming van Nikon in de EER in de handel zijn gebracht. Het feit dat deze producten in de EER via eBay zijn aan te schaffen, volstaat niet. Nikon toont namelijk aan de hand van de serienummers van de producten aan dat ze in Japan en China in de handel zijn gebracht. Deze producten waren dus niet bestemd voor de EER.

Zelfs als sprake was van uitputting, dan doet een uitzondering zich voor. Nikon toont namelijk aan dat de toestand van de waren is verslechterd. De betreffende camera’s werden bijvoorbeeld in een beschadigde doos en met een geprinte Chinese handleiding (in plaats van een boek) geleverd. De verkoop van deze Nikon-producten leidt dan ook tot merkinbreuk.

Aandachtspunten bij aanschaf van online producten ten behoeve van doorverkoop

Het doorverkopen van online bestelde producten is alleen toegestaan indien het producten zijn die met toestemming van de merkhouder in de EER zijn ingebracht. Het feit dat producten in de EER verkrijgbaar zijn, betekent dus nog niet dat de merkhouder zijn (impliciete) toestemming hiervoor heeft verleend. Het is namelijk mogelijk dat het gaat om producten die voor andere continenten zijn bestemd, maar buiten medeweten van de merkhouder in de EER belanden.

Op degene die van plan is merkproducten te verkopen, rust overigens ook de plicht om te achterhalen of de verkoop van de aangeschafte merkproducten niet leidt tot merkinbreuk. Indien diegene in een procedure belandt met de merkhouder, rust op diegene de bewijslast om aan te tonen dat de merkhouder zijn toestemming heeft gegeven voor de verkoop van de omstreden producten in de EER.

Het feit dat het betreffend product afkomstig is van een leverancier binnen de EER, levert geen rechtvaardigingsgrond op voor de doorverkoper van inbreukmakende producten. Wel kan deze doorverkoper zijn leverancier aanspreken wegens wanprestatie, zoals bleek uit een vorig artikel.

De verkoper van een merkproduct dient dan ook altijd de herkomst van zijn producten te achterhalen. Vaak kan deze verkoper uit de verpakking of de EAN-code afleiden of het product voor de EER bestemd is. Bij twijfel kan de verkoper altijd de merkhouder raadplegen.

Slotsom

Twijfelt u of het online verkopen van een merkproduct is toegestaan? Onze advocaten intellectueel eigendom voorzien u graag van het juiste advies, zodat schadeposten zo veel mogelijk worden voorkomen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.