Menu
JPR Advocaten

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Geschreven op 26 mei 2016  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Bewaartermijnen persoonsgegevens

Hoelang mag u als werkgever persoonsgegevens bewaren?

Ondernemers verwerken ongemerkt veel persoonsgegevens van werknemers. De persoonsgegevens worden vaak in een papieren of digitaal dossier opgeslagen. Je weet nooit wanneer ze weer van pas komen. Maar staat u als ondernemer wel eens stil bij de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens? Wij geven u graag een kort overzicht van deze termijnen, zodat u weet hoelang persoonsgegevens op grond van de wet bewaard mogen worden.

Dit zegt de Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) biedt ons helaas geen duidelijk antwoord op de vraag hoelang persoonsgegevens bewaard mogen worden. Er staat in de Wbp alleen dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Hoe u als ondernemer deze algemene regel toepast, is sterk afhankelijk van uw situatie. Als verwerker van persoonsgegevens moet u volgens de Wbp wel kritisch kijken naar hoelang gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn en gebruikt worden. Concludeert u dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, dan bent u verplicht ze te verwijderen.

Diverse wettelijke bewaartermijnen

Naast de algemene regel op grond van de Wbp bestaan er ook wettelijke maximale bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

  • Zo regelt het Vrijstellingenbesluit dat u personeelsgegevens mag bewaren tot maximaal twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • De gegevens van sollicitanten moet u verwijderen indien de sollicitant hiertoe een verzoek doet of uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Wilt u de persoonsgegevens gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren, dan moet u daarvoor toestemming van de sollicitant vragen.
  • Alle verslaglegging in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter mag u tot maximaal twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewaren. Dit geldt ook voor afspraken inzake werkzaamheden uit hoofde van de ondernemingsraad.
  • Opnames van een beveiligingscamera dient u 24 uur na de opname te verwijderen. De beelden ten behoeve van fraude en of diefstal mag u bewaren zo lang als het voor het doel nodig is.


De bovenstaande bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn richtlijnen. Zijn de persoonsgegevens al eerder dan twee jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst niet meer nodig, dan moet u ze al eerder verwijderen.

De bewaartermijn die in de belastingwetgeving staat vermeld, is geen richtlijn, maar de fiscale bewaarplicht. Deze geldt voor zeven jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Zeker weten? Controleer dan regelmatig!

U ziet het: er is geen eenduidige bewaartermijn aan te geven voor persoonsgegevens. Toch wilt u graag zeker weten dat u het goed doet als ondernemer. Daarom is het verstandig om intern regelmatig alle documenten waarin persoonsgegevens worden verwerkt te inventariseren. Per document kunt u dan stilstaan bij de vraag hoelang hebben deze persoonsgegevens nodig zijn en of er nog wettelijke bepalingen zijn waar u rekening mee moet houden.


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: