Merkgebruik in kunstwerken niet altijd inbreuk

JPR Advocaten
Merkgebruik in kunstwerken niet altijd inbreuk | JPR Advocaten

Het Benelux-Gerechtshof boog zich over de vraag of het gebruik van een merk in een kunstwerk inbreuk oplevert. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Hieronder volgt uitleg.

De kunstwerken

Cedric maakt schilderijen die aangemerkt kunnen worden als pop-art. Deze kunststroming haalt zijn inspiratie uit de consumptiemaatschappij, en gebruikt elementen uit televisie, marketing, en populaire films. In Cedrics schilderijen verschijnen diverse merken. Een korte blik op het portfolio toont aan dat onder andere de merken van Chanel, Louis Vuitton en Dom Perignon een terugkerend thema lijken te vormen. Möet Hennessy is de houder van het merk ‘Dom Perignon’. Moët Hennessy meent dat Cedric hiermee inbreuk maakt op haar merkrechten en start een procedure. De rechtbank besluit hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het Benelux-Gerechtshof.

Antwoord Benelux-Gerechtshof

Cedric stelt dat de artistieke vrijheid een geldige reden oplevert in de zin van art. 2.20 lid 2 sub d BVIE. Wanneer sprake is van een geldige reden, vormt het merkgebruik geen inbreuk. Volgens het Benelux-Gerechtshof kan de artistieke vrijheid een geldige reden opleveren. Daarvoor is allereerst (1) vereist dat sprake is van ‘een kunstuiting die het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces’. Vervolgens is vereist dat (2) de kunstuiting er niet op gericht is om het merk of de merkhouder schade toe te brengen. De nationale rechter moet bepalen of aan deze vereisten is voldaan. Dit wordt dus nog vervolgd.

Slotsom

Een merk geeft sterke bescherming, maar moet soms wijken voor de vrijheid van meningsuiting. De artistieke vrijheid is een vorm van vrijheid van meningsuiting, die een beschermd merk soms in de verf mag zetten. Hoe ver een kunstenaar mag gaan, moet nog blijken.

Heeft u ook vragen over de bescherming van uw merk of kunstuiting? Neemt u dan contact op met een van onze advocaten intellectueel eigendom.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.