IT-leverancier is niet aansprakelijk voor IT-complicaties na verhuizing van advocate

JPR advocaten
IT-leverancier niet aansprakelijk voor IT-complicaties | JPR Advocaten

Na de verhuizing ondervindt een advocatenkantoor problemen bij de telefonie-, fax- en internetverbindingen. De advocate kan niet al haar dossiers vinden. Zij weigert de factuur van bijna € 4.000,- (inclusief btw) te betalen en stelt de IT-leverancier aansprakelijk. Uiteindelijk oordeelt het Gerechtshof dat de advocate deze factuur toch dient te betalen. Deze uitspraak illustreert hoe belangrijk de afspraken tussen de IT-leverancier en de klant zijn voor hun rolverdeling (en hun aansprakelijkheid).

Afspraken over verhuizing

De advocate neemt sinds 2011 VOIP-telefonie-, internet- en hostingdiensten af van een IT-leverancier. In augustus 2016 meldt de advocate dat ze per 1 oktober verhuist. Zij mailt het volgende:

‘Ik neem een vaste computer mee naar de [adres] en wil een vaste computer thuis zetten. De server ga ik niet meer gebruiken.
Ik ga het internet via Xs4all in mijn appartement gebruiken en bij [A] een nieuw abonnement nemen.
Volgende abonnementen die via jullie lopen wil ik graag opzeggen.
- Telefoon VOIP. Ik ga het nummer [nummer] via mijn bestaand xs4all abonnement laten open en via dat nummer doorschakelen.
- ADSL kantoor kan opgezegd worden.
- Ik wilde graag faxen via internet dan hoef ik de telefoonlijn KPN niet mee te nemen naar de [adres] . Zeggen jullie die op per 1 oktober of moet ik dat doen?

Installatie.
Kan [B] of een collega mijn computers in de week van 12 september t/m 16 september aansluiten ? Zowel thuis als in de [adres] met een VPN verbinding via de computer thuis en mijn laptop thuis naar de computer op de [adres] ?’

Op 13 september 2016 noteert de IT-leverancier naar aanleiding van een telefonisch gesprek het volgende in zijn gespreksverslag:

  • Mail overzetten naar exchange online
  • Data van de server op 1 van de pc’s zetten
  • 1x pc thuis installeren, 1 x pc op de nieuwe locatie
  • Remote verbinding maken

Complicaties

In de periode van 16 september tot 8 oktober 2016 klaagt de advocate over de werking van de verschillende diensten, de toegang tot haar bestanden en de (telefonische) bereikbaarheid. Op 8 oktober 2016 trekt ze opdracht aan de IT-leverancier per direct in en stelt ze de leverancier aansprakelijk voor haar schade. Op dat moment staat echter nog een factuur van de IT-leverancier ter waarde van € 3.890,61 (inclusief BTW) open. De advocate weigert deze factuur te betalen.

Procedure bij de kantonrechter

De IT-leverancier start een procedure waarin hij betaling van de openstaande facturen vordert. De advocate dient een eis in reconventie (‘een tegeneis’) in waarin zij de IT-leverancier aansprakelijk stelt voor haar schade. De kantonrechter beslist in het voordeel van de IT-leverancier. De advocate gaat in hoger beroep.

Standpunten van advocate in hoger beroep

De advocate is van mening dat de IT-leverancier de verhuizing niet goed had voorbereid. Hierdoor bleek pas bij de verhuizing dat haar apparatuur ontoereikend was en het internet te traag was. De IT-leverancier behoorde ervoor te zorgen dat de advocate op tijd de juiste hardware kocht of de advocate te waarschuwen dat haar huidige hardware ontoereikend kan zijn. De IT-leverancier kende namelijk de IT-omgeving van de advocate. Ook moest hij een back-up aan de advocate verstrekken. Van de IT-leverancier mocht kort gezegd meer begeleiding en een meer proactieve houding worden verwacht, zodat complicaties konden worden vermeden.

De opdracht

Het hof herinnert allereerst aan de zorgplicht van de IT-leverancier bij zijn opdracht. Het hof stelt vervolgens aan de hand van de e-mail van de advocate en het gespreksverslag van de IT-leverancier de inhoud van de overeenkomst vast. Het hof komt tot de conclusie dat de opdracht van de IT-leverancier beperkt was tot: (1) het opzeggen van de VOIP- en ADSL-verbindingen, (2) het installeren van een computer bij de advocate thuis, (3) het installeren van een computer op het kantooradres, (4) het instellen van een VPN-verbinding van de woning van de advocate naar haar kantoor en (5) het plaatsen van de data van de server op één van de twee computers. Deze opdrachten heeft de IT-leverancier vervuld.

Hof: rol van de IT-leverancier is beperkt (tot incidentele diensten)

De volgende vraag is of van de IT-leverancier meer kon worden verwacht. Dat is niet het geval. De advocate neemt namelijk geen doorlopende diensten af. De opdracht is beperkt tot incidentele diensten. Ook blijkt nergens uit dat de IT-leverancier de ICT-beheerder was en de opdracht kreeg een volledige back-up te maken. De IT-leverancier maakte ook geen back-ups op regelmatige basis.

Hierdoor kan van de IT-leverancier niet worden verwacht dat zijn rol verdergaat dan partijen zijn overeengekomen. De opdracht was specifiek en beperkt genoeg. De advocate moet de openstaande facturen betalen en haar vorderingen worden afgewezen.

Verzuim ontbreekt

Dit arrest herinnert ook aan het belang van het verzuimleerstuk. Zolang geen sprake is van verzuim, is ook geen sprake van een opeisbare vordering. Verzuim kan zich onder andere voordoen wanneer een fatale termijn is verstreken. Is dit niet overeengekomen, dan is in beginsel een ingebrekestelling vereist voor het intreden van verzuim. Dat hoeft niet altijd. Soms kan uit de gedraging of mededeling van de wederpartij blijken dat een ingebrekestelling nutteloos is, waardoor verzuim toch intreedt. Verder is het mogelijk dat de IT-leverancier zo vaak is tekortgeschoten in zijn verplichtingen, dat verzuim ook ‘automatisch’ intreedt.

In dit geval is geen sprake van verzuim. Fatale termijnen, een ingebrekestelling of andere verzuimgronden ontbreken. Zolang geen sprake is van verzuim van de IT-leverancier in zijn verplichtingen, kan de advocate geen schade vergoed krijgen. In dit geval bestond echter geen plicht voor de leverancier om zich kort gezegd proactiever op te stellen, waardoor verzuim zich überhaupt niet kan voordoen.

Slotsom

De advocate is gehouden de facturen te betalen. Zolang de rol van de IT-leverancier beperkt is tot incidentele opdrachten, kunnen van hem geen verdergaande plichten verwacht, zoals een begeleidingsplicht of een proactieve houding. Daarvoor dient een uitvoerigere opdracht of dienen doorlopende diensten te worden afgenomen. Als de klant er echter voor kiest om de rol van de IT-leverancier beperkt te houden, dan draagt de klant mogelijk de verantwoordelijkheid voor eventuele IT-complicaties die optreden.

De rol van de IT-leverancier en de uitleg van de overeenkomst zijn vaak een onderwerp van discussie in IT-geschillen. Auteursrechten spelen daarbij vaak ook een belangrijke rol, zoals bij het bepalen wie de eigenaar van de software is en of de software/website beschermd is. Hebt u vragen over deze onderwerpen, neemt u dan gerust contact op met onze advocaten Intellectueel Eigendom & ICT.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.