Werknemers van een vof in dienst van de gezamenlijke vennoten

JPR advocaten
Werknemers zijn in dienst van vof | JPR Advocaten

Onze hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, heeft op Goede Vrijdag geoordeeld dat werknemers van een vennootschap onder firma in dienst zijn van de gezamenlijke vennoten en dat zij hun voorrangsrechten behouden als zij de individuele vennoten aanspreken, bijvoorbeeld wegens achterstallig loon. In dit artikel bespreek ik kort een aantal punten uit dit arrest.

De vof

Een vennootschap onder firma is een veel voorkomende rechtsvorm in Nederland. Volgens de meest recente cijfers van het CBS zijn er op dit moment meer dan 160.000 vennootschappen onder firma ingeschreven, die elk natuurlijk minstens twee vennoten hebben. Een snelle rekensom leert dat minstens 320.000 (!) personen geraakt worden door het arrest van de Hoge Raad.

Een vof is niet meer en niet minder dan een samenwerkingscontract tussen verschillende personen (de vennoten). Iedere vennoot is hoofdelijk, dus volledig, aansprakelijk voor de verplichtingen van de gezamenlijke vennoten. Een vof is immers geen rechtspersoon, zoals een B.V. of een N.V.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad benadrukt dat een overeenkomst ‘met de vof’ een overeenkomst met de gezamenlijke vennoten is. Dat geldt dus ook voor een arbeidsovereenkomst ‘met de vof’. De gezamenlijke vennoten zijn volgens de Hoge Raad gezamenlijk werkgever.

De wetgever heeft een werknemer bepaalde voorrangsrechten gegeven, waardoor werknemers een hogere rang hebben dan ‘normale’ (concurrente) schuldeisers. Die voorrangsrechten behoudt een werknemer volgens de Hoge Raad ook als hij de individuele vennoten aanspreekt in plaats van de vof.

Gevolgen

Het arrest heeft grote gevolgen voor vennoten en schuldeisers. Een voorbeeld:

De curator van een vof mag het personeel ontslaan met een opzegtermijn van 6 weken. De loondoorbetaling over die periode wordt door het UWV overgenomen. Het UWV mag die vordering als preferente boedelschuld (de een-na-hoogste rang in een faillissement) indienen bij de curator van de vof. Achterstallig loon over maximaal 13 weken vóór het faillissement wordt ook door het UWV overgenomen.

Door de overneming van de loonbetalingen krijgt het UWV dezelfde rechten als de werknemers. Daarom heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook het UWV diezelfde voorrangsrechten behoudt als het UWV de individuele vennoten van de failliete vof aanspreekt. Dat heeft grote gevolgen voor de ‘normale’ schuldeisers van een individuele vennoot. Die kunnen door dit arrest veelal fluiten naar hun centen nu het UWV voorrang heeft.

Slotsom

Vennoten, overleg met elkaar of de vennootschap onder firma nog wel de juiste rechtsvorm is als u personeel in dienst hebt. Inbrenging van de onderneming in een B.V. zou veel aansprakelijkheidsrisico’s kunnen wegnemen. Schuldeisers van een vennoot, probeer een hogere voorrang dan het UWV te krijgen. Kunt u wellicht een pandrecht of een hypotheekrecht vestigen op goederen van de vennoot?

Heeft u vragen over uw vennootschap onder firma of over uw vordering op een vennootschap onder firma, wacht dan niet langer en neem contact op met één van onze advocaten Vennootschapsrecht. Zij helpen u graag.

 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.