Arbeidsrecht Ontslag
10 juli 2020

Vaststellingsovereenkomst: wat kan je zoal afspreken?

Ruben Schuurman
Vaststellingsovereenkomst | JPR Advocaten

Met een beëindigingsovereenkomst (in de vorm van een vaststellingsovereenkomst) kunnen een werkgever en een werknemer in onderling overleg een einde maken aan een arbeidsovereenkomst. Zij kunnen in deze vaststellingsovereenkomst afspraken vastleggen over allerlei soorten onderwerpen. Een aantal onderwerpen is al in deze blogreeks aan de orde gekomen, zoals de ontslagvergoeding en wat te doen bij ziekte. Hieronder wordt nog een aantal andere onderwerpen besproken waarover in de praktijk vaak afspraken worden gemaakt.

Opzegtermijn

Een werkgever en een werknemer kunnen onderling de einddatum van de arbeidsovereenkomst bepalen. Wel is het van belang dat minimaal de opzegtermijn in acht wordt genomen. Een eventuele WW-uitkering wordt immers slechts toegekend op het moment dat de geldende opzegtermijn is verstreken vanaf het moment van overeenstemming. Als in de arbeidsovereenkomst of cao geen (afwijkende) opzegtermijn is opgenomen, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Die komt erop neer dat de werkgever voor iedere 5 jaar dat het dienstverband heeft geduurd, een maand opzegtermijn in acht dient te nemen. Dit met een maximum van 4 maanden.

Vrijstelling van werk

Een belangrijke vraag is of de werknemer gedurende de opzegtermijn blijft werken of dat hij voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst wordt vrijgesteld van werk. In de praktijk pakt het vaak zo uit, dat een werknemer gedurende (een groot deel van) de opzegtermijn wordt vrijgesteld. Enerzijds om ‘de kop leeg te maken’ en anderzijds om de zoektocht naar een nieuwe baan in een vroeg stadium op te kunnen starten. Indien de periode van vrijstelling erg lang is, dan is gebruikelijk dat een werknemer (een deel van) zijn vakantiedagen inlevert. Dat is echter geen verplichting.

Outplacement- en/of opleidingsbudget

Hiervoor is aangestipt dat een vrijstelling van werk een positieve bijdrage levert aan het vinden van een nieuwe baan door de werknemer. Een andere impuls is het maken van afspraken omtrent een outplacement- en/of opleidingsbudget. Outplacement betekent in dit geval ondersteuning in het komende sollicitatieproces. Een opleidingsbudget kan helpen een werknemer om te scholen of bij te scholen, hetgeen zinvol is als een werknemer een carrièreswitch overweegt. De praktijk is dat een werkgever zo’n budget vanuit fiscaal perspectief op basis van gunstige condities ter beschikking kan stellen.

Vergoeding kosten juridische bijstand

Vaak wordt in de vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de werkgever een vergoeding voor de juridische kosten van de werknemer betaalt. Een vaststellingsovereenkomst is namelijk een ingewikkeld document, waardoor het reëel is dat een werknemer advies inwint. Op deze manier kan de werknemer worden ondersteund in de onderhandelingen en kan hij de vaststellingsovereenkomst juridisch laten controleren. Hierdoor kost de juridische bijstand de werknemer vaak niet of nauwelijks geld. Over de hoogte van de vergoeding kan worden onderhandeld.

Overige onderwerpen

Er kunnen daarnaast nog allerlei andere onderwerpen worden geregeld in een vaststellingsovereenkomst. Denk daarbij aan:

  • het al dan niet behouden van een laptop, telefoon, gereedschap, etc;
  • of de werknemer het recht heeft de arbeidsovereenkomst vóór de overeengekomen beëindigingsdatum met onmiddellijke ingang (dus zonder inachtneming van een opzegtermijn) te beëindigen;
  • het al dan niet terugbetalen van studieschulden; -een getuigschrift, referenties, een aanbeveling op LinkedIn, etc;
  • de gevolgen indien werknemer ziek wordt binnen 28 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • andere postcontractuele bedingen, zoals concurrentie- en relatiebeding;
  • pensioen;
  • kwijting.

Over deze drie laatste onderwerpen volgen overigens nog drie separate blogs.

Hulp bij onderhandelen of check vaststellingsovereenkomst

Heeft u van uw werkgever een voorstel tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst ontvangen? Arbeidsrechtadvocaat Ruben Schuurman helpt u graag bij de onderhandelingen en het op een juiste wijze vastleggen van de afspraken in een vaststellingsovereenkomst. Zo weet u zeker dat u met een gerust hart kunt tekenen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.