Toelaatbare privacy inbreuk bij imam die polygame huwelijken sluit

JPR Advocaten
Toelaatbare privacy inbreuk bij imam | JPR Advocaten

Toelaatbare privacy inbreuk bij imam die polygame huwelijken sluit

In een recent vonnis heeft de rechtbank Amsterdam in een geschil tussen SBS Broadcasting en een imam geoordeeld dat het herkenbaar in beeld brengen van de imam die polygame huwelijken sluit, een toelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer oftewel privacy van deze imam is. In dit artikel wordt dit vonnis nader besproken.

Feiten

Ten behoeve van het programma Undercover in Nederland heeft SBS Broadcasting een infiltrant, genaamd Bouchra, naar een imam gestuurd die polygame huwelijken sluit. Bouchra deed zich voor als een vrouw die een nikah (een islamitisch huwelijk) wilde laten sluiten door de imam in kwestie. De bruidegom in spe had echter al twee vrouwen. In Nederland zijn polygame huwelijken verboden. Bouchra ging met de imam in kwestie in gesprek, om de mogelijkheden voor een huwelijk te bespreken.

Dit gesprek werd opgenomen met een verborgen camera. In dit gesprek werd uitdrukkelijk aangegeven dat de man in kwestie al twee vrouwen had. Dit was voor de imam niet problematisch. De imam gaf zijn zegen en instrueerde de toekomstige man van Bouchra om zijn tijd eerlijk te verdelen over zijn drie vrouwen. Na het gesprek werd de imam buiten geconfronteerd door Alberto Stegeman met het feit dat de imam medewerking verleende aan het sluiten van polygame huwelijken.

Geschil

Het gesprek met Bouchra en Alberto Stegeman werd uitgezonden op SBS6 bij het programma Undercover in Nederland. Daarbij werd de imam herkenbaar in beeld gebracht. De imam start een procedure waarin hij onder meer een verklaring voor recht vordert dat inbreuk is gemaakt op zijn privacy doordat hij herkenbaar in beeld is gebracht. Ook vordert de imam een verklaring voor recht dat, als gevolg van de uitzending, hij is ontslagen en het voor hem moeilijk is om aan een nieuwe baan te komen. Naar aanleiding hiervan vordert de imam een schadevergoeding.

Oordeel rechtbank

De rechtbank maakt een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. In dit geval weegt de vrijheid van meningsuiting zwaarder. Undercover in Nederland wil namelijk een misstand aan de kaak stellen. In dit geval bestaat de misstand uit het feit dat in Nederland polygame huwelijken worden gesloten. Deze misstand vindt voldoende grondslag in de feiten. Daarbij mocht de imam herkenbaar in beeld worden gebracht en mocht gebruik worden gemaakt van de verborgen camerabeelden. De rechtvaardiging hiervoor ligt in de volgende omstandigheden:

  1. de misstand in kwestie is moeilijk te achterhalen, nu betrokkenen daarover in het algemeen niet bereid zijn openlijk te verklaren  vanwege het onwettige karakter van polygame huwelijken;
  2. het herkenbaar in beeld brengen van de imam en zijn gelaatsuitdrukking, draagt bij aan de zeggingskracht van de uitzending;
  3. het doel, bestaande uit de bescherming van vrouwen tegen polygame huwelijken, speelt ook een belangrijke rol;
  4. de imam was zich van het gebruik van de verborgen camera bewust tijdens het gesprek met Alberto Stegeman en maakte pas na de uitzending (die 4 maanden later plaatsvond) bezwaar tegen de uitzending; 
  5. de imam wordt voor het onderhavige onderwerp als een publiek figuur aangemerkt. Publieke figuren moeten over het algemeen meer dulden dan niet-publieke figuren.

Gelet hierop heeft SBS Broadcasting niet onrechtmatig gehandeld jegens de imam en kan SBS Broadcasting niet aansprakelijk worden gehouden voor de door de imam aangevoerde schade.

Slotsom

Zoals blijkt uit het voorgaande, kan de vrijheid van meningsuiting zwaarder wegen dan het recht op privacy in het geval een misstand aan de kaak wordt gesteld. De vrijheid van meningsuiting kan zelfs zo ver gaan, dat betrokkenen herkenbaar in beeld mogen worden gebracht. Wellicht wordt daarmee voorkomen dat men zich bezighoudt met onwettige praktijken, nu in het tijdperk van de smartphones een (verborgen) opname makkelijk is te realiseren.

Twijfelt u of inbreuk wordt gemaakt op een portretrecht  of privacyrecht ? Neemt u dan contact op met onze advocaten privacyrecht en intellectueel eigendomsrecht . Onze advocaten IE/ICT-recht  kunnen voor u de juiste afweging maken tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.