Menu
JPR Advocaten

Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Een advocaat intellectueel eigendomsrecht adviseert over de bescherming van creatieve prestaties, technische uitvindingen en andere ideeën. Een rechthebbende kan optreden tegen inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten. Denk aan het bestrijden van namaakproducten, stelselmatig kopieergedrag en vergaande reclame-uitingen. Zo beschermen bedrijven en particulieren hun ideeën, reputatie, identiteit en investeringen. Men spreekt ook wel over copyright, patenten en (industriële) eigendomsrechten. Deze pagina bevat de belangrijkste informatie over het intellectueel eigendomsrecht.

Soorten intellectueel eigendomsrechten

Het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) kent meerdere soorten beschermingsmogelijkheden die in drie categorieën zijn in te delen: bescherming van (1) creativiteit, (2) identiteit en (3) techniek. Hieronder vatten wij deze categorieën kort samen. Voor meer informatie raadpleegt u via de links onze uitgebreidere pagina’s.

1. Bescherming van creativiteit en design

 • Auteursrecht
  Het auteursrecht beschermt creatieve en originele werken. Denk aan foto’s, muziek en software. Een registratie is niet vereist; het auteursrecht ontstaat door het werk openbaar te maken. De rechthebbende kan optreden tegen inbreuk bij openbaarmaking of verveelvoudiging van werken met overeenstemmende totaalindrukken.
 • Naburige rechten
  Naburige rechten bieden bescherming aan betrokkenen bij het maken van een werk. Denk aan artiesten, platenmaatschappijen en omroepen. Naburige rechten waarborgen dat de naburig rechthebbenden worden gecompenseerd voor hun bijdrage aan een werk. Het werk hoeft niet altijd auteursrechtelijk beschermd te zijn.
 • Modellenrecht
  Het tekeningen- en modellenrecht beschermt de uiterlijke vormgeving van nieuwe producten met een eigen karakter. Denk aan kleding, kunst en meubels. Dat gaat zowel om twee- als driedimensionale producten. De beschermingsduur varieert van 3 tot 25 jaar.
 • Databankenrecht
  Systematisch of methodisch geordende databanken die het resultaat zijn van een substantiële investering, kunnen 15 jaar bescherming genieten. Daarbij gaat het niet om de inhoud van de afzonderlijke gegevens uit de databank. De rangschikking is beschermd.


2. Bescherming van identiteit en reputatie

 • Merkenrecht
  Het merkenrecht beschermt de onderscheidende kenmerken van waren en diensten. Denk aan logo’s, merknamen en slogans. Met een geregistreerd merk kan een merkhouder optreden tegen merkinbreuk. Zo beschermt de merkhouder de identiteit en de reputatie van zijn producten.
 • Handelsnaamrecht
  Het handelsnaamrecht beschermt de naam van de onderneming tegen o.a. verwarringsgevaar. Handelsnaambescherming vereist geen registratie. Door een handelsnaam te voeren en er bekendheid mee op te bouwen, verkrijgt de onderneming bescherming binnen zijn afzetgebied om op te treden tegen handelsnaaminbreuk. Voor beschrijvende handelsnamen en domeinnamen gelden andere inbreukcriteria.
 • Domeinnamenrecht
  In het domeinnamenrecht draait het vaak om de vraag of het gebruik van een domeinnaam is toegestaan. Soms levert het gebruik van een domeinnaam al handelsnaam- of merkinbreuk op. Daarnaast bestaan aparte geschillenregelingen bij organisaties waar domeinnamen geregistreerd worden.
 • Portretrecht
  Het portretrecht bepaalt of een persoon het gebruik van zijn portret kan verbieden. Dat kan leiden tot bescherming van privacy of commerciële belangen. Alhoewel het portretrecht in de auteurswet voorkomt, is het geen IE-recht. Bij elk geval moet het portretrecht steeds tegen de vrijheid van meningsuiting worden afgewogen. De beschermingsomvang is ook afhankelijk van (het beroep van) de geportretteerde.


3. Bescherming van techniek en innovatie

 • Octrooirecht
  Het octrooirecht beschermt nieuwe en inventieve technische uitvindingen. Dat vereist een registratie. Zulke uitvindingen kunnen 20 jaar worden beschermd. Voor sommige uitvindingen is aanvullende bescherming van vijf jaar mogelijk. In Nederland noemt men octrooien ook patenten.
 • Bedrijfsgeheimen/knowhowbescherming
  Een houder van een bedrijfsgeheim kan optreden tegen het onrechtmatig gebruik en ‘diefstal’ van zijn bedrijfsgeheim. Dit is geen absolute bescherming. Indien iemand zelfstandig (bijvoorbeeld aan de hand van reverse-engineering) het geheim achterhaalt, mag hij dat geheim meestal gebruiken. Contractuele afspraken kunnen hier soms aan in de weg staan.
 • Kwekersrecht
  Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen die onderscheidbaar, homogeen en bestendig zijn. Dat vereist een registratie. De beschermingsduur is afhankelijk van het soort plantenras, maar bedraagt in principe tussen de 25 en 30 jaar.
 • Halfgeleidersrecht/Chipsrecht
  Het halfgeleidersrecht staat ook wel bekend als het chipsrecht of topografieënrecht. Dit recht beschermt het ontwerp van halfgeleiders. Denk aan chips en microprocessors. De beschermingsduur is afhankelijk van de vraag of een registratie is verricht.


Handhaving van intellectueel eigendomsrechten

In het civiele recht bestaat handhaving van intellectuele eigendomsrechten niet alleen uit een verbod om inbreuk te maken. Inbreuk op een IE-recht kan ook leiden tot schadevergoeding, winstafdracht, vergoeding van de volledige juridische kosten, het plaatsen van een rectificatie en/of informatieverstrekking over de bron van de inbreuk. De rechthebbende kan soms de inbreukmakende goederen als zijn eigendom opeisen of vernietiging ervan vorderen. Handhaving kan gepaard gaan met (douane)beslag of andere voorlopige maatregelen; zoals een (DMCA) notice & takedown-procedure.

Op basis van het bestuursrecht of het strafrecht kunnen publieke autoriteiten maatregelen treffen om (grootschalige) inbreukmakende handelingen tegen te gaan.

Intellectuele eigendomsrechten in commerciële contracten

De houder van een IE-recht brengt zijn producten niet altijd (helemaal) zelf op de markt. Andere partijen kunnen op basis van een licentieovereenkomst toestemming krijgen om een product (in een bepaald land) op de markt te brengen. Vaak is de licentie al onderdeel van een commercieel (samenwerkings)contract, zoals een agentuur-, ICT- of distributieovereenkomst. Soms is het ook mogelijk om (delen van) intellectuele eigendomsrechten over te dragen of te verpanden.

Bescherming buiten het intellectueel eigendomsrecht

Als een IE-recht geen bescherming (meer) geniet, is het (meestal onder uitzonderlijke omstandigheden) mogelijk om bescherming via andere rechtsgebieden te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan de slaafse nabootsingsleer, het reclamerecht, onrechtmatige publicaties, oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame, vergelijkende reclame of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Deze rechtsgebieden geven in het algemeen geen aanspraak op een volledige vergoeding van de gemaakte juridische kosten.

Ervaren advocaten intellectueel eigendom bij JPR Advocaten

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Onze advocaten intellectueel eigendom hebben ruime ervaring in het intellectueel eigendomsrecht. Zij adviseren en procederen met name over geschillen op het gebied van creativiteit-, design- en identiteitsbescherming. Zij adviseren u graag tijdig, zodat de schade zo beperkt mogelijk blijft. Indien u vragen hebt over het intellectueel eigendomsrecht, neemt u dan contact op met onze advocaten IE-recht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: