Schadevergoeding portretrechtinbreuk Max Verstappen

JPR advocaten
Schadevergoeding portretrechtinbreuk Max Verstappen | JPR Advocaten

Hoe Max Verstappens schadevergoeding wegens portretrechtinbreuk is begroot

In een eerder artikel is beschreven waarom sprake is van inbreuk op het portretrecht van Max Verstappen bij het gebruik van een look-a-like in de Picnic-commercial. Daarin werd ook aangegeven dat de schadevergoeding nog moest worden vastgesteld. Op 25 april 2018 heeft de rechtbank bepaald dat Max Verstappen recht heeft op een schadevergoeding van € 150.000,00. In dit artikel wordt beschreven hoe deze schadevergoeding is vastgesteld.

Toetsingsmaatstaven

Onder verwijzing naar het Cruijff/Tirion-arrest overweegt de rechtbank dat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de exploitatiewaarde van de geportretteerde en aansluiting te worden gezocht bij de vergoeding die Max Verstappen (of namens hem Mavic) had kunnen vragen voor het gebruik van het portret van Max Verstappen. Deze laatste vergoeding wordt beschouwd als de geleden schade.

Max Verstappen en Mavic hebben de mogelijkheid gekregen om te onderbouwen welke vergoeding Max Verstappen had kunnen krijgen, indien Picnic voorafgaand om Max Verstappens toestemming had verzocht. Daarbij houdt de rechtbank geen rekening met de exclusiviteit die Max Verstappen met Jumbo heeft afgesproken. 

Onderbouwing van Max Verstappen en Mavic

Max Verstappen en Mavic vorderen een schadevergoeding van € 400.000,00. Aan de hand van deskundigenrapporten hebben Max Verstappen en Mavic de volgende onderbouwing aangevoerd voor deze schadevergoeding:

  • Max Verstappen hanteert een basisvergoeding van € 100.000,00 volgens de eerste marketingdeskundige. Wegens de populariteit  van Max Verstappen, zou hier een opslag van 500% moeten gelden. Daarmee komt deze deskundige op een bedrag van € 600.000,00
  • De tweede deskundige komt uit op een bedrag van € 250.000,00. 
  • Max Verstappen heeft nog gewezen op een factuur van 100.000,00 (excl. BTW) die Max Verstappen verstuurde naar zijn opdrachtgever voor zijn optreden als mystery guest. Max Verstappen moest hiervoor een bedrijfsvestiging voor een besloten kring openen. Hieruit zou blijken dat Max Verstappen hoge vergoedingen ontvangt voor zijn aanwezigheid (en het gebruik van zijn portret). 
  • De commercial van Picnic is viral gegaan en nog op internet te vinden. De in het geding zijnde campagne van Picnic loopt nog altijd door. Dit heeft Picnic aanzienlijk commercieel voordeel opgeleverd. 

Visie van Picnic

Picnic vindt de gevorderde schadevergoeding te groot en onderbouwt dit aan de hand van twee deskundigenverslagen. Daarbij wijst Picnic ook op een artikel van de Metro uit 2016, waarin staat vermeld dat Max Verstappen € 300.000,00 per jaar ontvangt voor zijn optreden in de Jumbo-reclames. Verder voert Picnic aan dat Max Verstappen niet concreet heeft aangetoond hoeveel hij voor de desbetreffende Picnic-commercial zou hebben ontvangen. 

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat Max Verstappen recht heeft op een schadevergoeding van € 150.000,00. De rechtbank heeft de volgende aanknopingspunten gebruikt om tot deze vergoeding te komen:

  • Aan Picnic kan niet worden verweten dat de commercial viral is gegaan en dat de commercial nog op diverse websites is te vinden. Daarbij geeft de rechtbank aan dat het aan Max Verstappen is om hiertegen op te treden in het kader van zijn schadebeperkingsplicht. De door de deskundigen aangevoerde opslag kan hierdoor ook niet worden gevolgd.
  • Max Verstappen ontving € 100.000,00 voor een vestigingsopening.
  • Max Verstappen heeft het bedrag ad € 300.000,00 per jaar dat hij volgens voornoemd Metro-artikel ontving voor zijn optreden in de Jumbo-reclames, enkel niet erkend. De rechtbank weegt dit bedrag dan ook mee in haar oordeel.
  • Max Verstappen heeft geen enkele inspanning hoeven te verrichten voor de totstandkoming van de Picnic-commercial.
  • De Picnic-commercial was voor een beperkte duur gepubliceerd door Picnic.

Aan de hand van deze aanknopingspunten begroot de rechtbank Max Verstappens schadevergoeding ”schattenderwijs” op een bedrag ad € 150.000,00. 

Mavic’ vorderingen worden afgewezen

De rechtbank wijst deze schadevergoeding alleen toe aan Max Verstappen. Mavic’ vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen, nu het portretrecht een persoonlijkheidsrecht is en Picnic hierdoor niet onrechtmatig jegens Mavic kan handelen (maar enkel jegens Max Verstappen). Dit heeft als gevolg dat Max Verstappens vorderingen grotendeels worden toegewezen en Picnic wordt veroordeeld in de proceskosten jegens Max Verstappen. Tegelijkertijd worden Mavic’ vorderingen afgewezen en wordt Mavic veroordeeld in de proceskosten jegens Picnic. Omdat niet is gebleken dat Picnic hiervoor afzonderlijke proceskosten heeft moeten maken, worden deze kosten begroot op nihil. Mavic had de procedure dan ook beter aan Max Verstappen kunnen overlaten.

Slotsom

Uit deze procedure blijkt dat het gebruik van look-a-likes van bekende personen een duur grapje kan worden. Als Max Verstappen geen exclusiviteitsafspraken met Jumbo had gehad, had Picnic achteraf gezien net zo goed Max Verstappen zelf kunnen vragen om te spelen in Picnics commercial, nu aansluiting wordt gezocht bij de vergoeding die Max Verstappen in dat geval had ontvangen. 

Wordt uw portret of look-a-like gebruikt op een medium zonder uw toestemming? Of twijfelt u of u inbreuk maakt op andermans portretrechten? Neemt u dan contact op met JPR Advocaten. Het gebruik van andermans portret hoeft namelijk niet altijd onrechtmatig te zijn, nu dit gebruik door de vrijheid van meningsuiting kan worden gerechtvaardigd. Onze IE-advocaten kunnen deze afweging voor u maken en adviseren u graag.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.