Salaheddines video over rapper Boefs Snapchat-post niet onrechtmatig

JPR Advocaten
Video over rapper Boef niet onrechtmatig | JPR Advocaten

In een recent vonnis oordeelde de voorzieningenrechter in een geschil tussen rapper Boef en Salaheddine, dat Salaheddines video niet onrechtmatig was. Uit deze video zou kort gezegd duidelijk zijn dat er sprake is van acteerwerk. In dit artikel wordt het vonnis van de voorzieningenrechter besproken.

Boef plaatst een Snapchat-post

Boef had een Snapchat-post geplaatst waarop voornamelijk de ruggen van dansende vrouwen te zien zijn. Op sommige momenten waren ook andere delen van de achterkant van de vrouwelijke lichamen , al dan niet in combinatie met hun ondergoed, te zien. In deze video zegt Boef het volgende: ‘Dames, gezicht weg alsjeblieft voordat jullie broers jullie betrappen, dat willen we niet hebben, broers mogen niks zien’.

Salaheddine plaatst een filmpje over de mogelijke gevolgen van Boefs Snapchat-post

Salaheddine publiceert op Youtube onder meer de serie ‘0% alcohol’. In deze serie worden maatschappelijke thema’s binnen de Marokkaans-islamitische gemeenschap behandeld. In aflevering 19 van deze serie worden de mogelijke gevolgen van Boefs Snapchat-post geschetst. Zo wordt gedaan alsof een vader van één van de dansende meisjes huilend een imam opbelt, waarin deze vader stelt dat hij is geruïneerd. Vervolgens houdt de imam een preek waarin hij kort gezegd het gedrag van Boef veroordeelt.

Boef was niet tevreden met de uitzending en plaatste het volgende bericht op Instagram: ‘Ik vind het goed dat [gedaagde] zijn social media gebruikt om het geloof te bespreken, maar om over mijn rug een imam en een huilende vader te laten acteren, gaat te ver, hoe geobsedeerd kan je wel niet zijn, denk ik dan. Kijk en oordeel zelf maar.’ Dit bericht is later verwijderd.

Geschil

Boef sommeert Salaheddine vervolgens om de uitzending te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. Salaheddine voldoet niet aan  deze sommatie. Dit leidt tot een procedure. In deze procedure vordert Boef kort gezegd het volgende:

  1. Salaheddine moet de uitzending verwijderen;
  2. Salaheddine plaatst een rectificatie. Uit deze rectificatie moet blijken dat Salaheddine ten onrechte de indruk wekte dat Boef het leven van een jongedame en haar familie heeft geruïneerd;
  3. Aan deze geboden wordt een dwangsom van € 2.500,00 per dag/overtreding toegevoegd, met een maximum van € 100.000,00;
  4. Salaheddine betaalt een voorschot op Boefs schadevergoeding van € 25.000,00.

Oordeel voorzieningenrechter over de publicatie

De voorzieningenrechter weegt het recht van Salaheddines vrijheid van meningsuiting af tegen Boefs recht op privacy. Volgens de voorzieningenrechter wordt niet de indruk gewekt dat Boefs Snapchat-post daadwerkelijk het leven van een gezin heeft geruïneerd. Volgens de voorzieningenrechter is het voor de kijkers namelijk voldoende duidelijk dat sprake is van acteerwerk. Dit zou Boef zelf ook hebben geweten, zoals blijkt uit zijn Instagram-post.

De voorzieningenrechter weegt ook het feit mee dat Salaheddine maatschappelijke problemen en zorgen binnen de Marokkaanse gemeenschap aan de kaak wil stellen. Daarmee wenst Salaheddine een maatschappelijk debat op gang te brengen over (de gevolgen voor) vrouwen die op sociale media in intieme beelden verschijnen. De uitzending is verder niet onnodig grievend. Daarnaast is Boef een bekend persoon, die meer behoort te dulden. Gelet op het voorgaande, de actualiteit van dit onderwerp en het gedachtengoed van de moslimcultuur, is de publicatie van de uitzending toegestaan.

Oordeel voorzieningenrechter over schadevergoeding

Doordat geen sprake is van onrechtmatig handelen door Salaheddine, heeft Boef ook geen aanspraak op een schadevergoeding. Volgens de voorzieningenrechter heeft Boef verder niet aannemelijk gemaakt dat hij schade lijdt door de uitzending. Zo heeft Boef gesteld dat optredens zijn afgezegd naar aanleiding van de publicatie, maar dat standpunt is niet onderbouwd. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat in de periode waar het om gaat, ook optredens zijn afgezegd wegens stemproblemen bij Boef. Verder sluit de voorzieningenrechter niet uit dat optredens zijn afgezegd naar aanleiding van Boefs Snapchat-post.

Ook heeft Boef onvoldoende onderbouwd dat hij naar aanleiding van de uitzending bedreigingen heeft ontvangen en hierdoor beveiliging nodig heeft. Alle vorderingen van Boef worden dan ook afgewezen.

Slotsom

Salaheddines vrijheid van meningsuiting weegt volgens de voorzieningenrechter dus zwaarder dan de belangen van Boef. Volgens de voorzieningenrechter zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het om acteerwerk gaat, ook voor de mensen die Salaheddines programma niet volgen. Of dit het geval is, kunt u zelf beoordelen via deze video. En ook als het onduidelijk is of de video acteerwerk betreft of niet, is het vervolgens de vraag of Salaheddine in dat geval onrechtmatig handelt.

Hebt u vragen over onrechtmatige publicaties, zoals het privacyrecht of het portretrecht? Neemt u dan contact op met onze advocaten intellectuele eigendomsrecht. Zij adviseren u graag en ook graag op tijd. Als een publicatie eenmaal is gedaan, is de schade vaak namelijk onherstelbaar.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.