Privacy imam die polygame huwelijken sluit blijft ondergeschikt aan vrijheid van meningsuiting

JPR advocaten
Hof bekrachtigt vonnis over privacy imam | JPR Advocaten

In een eerder artikel beschreven wij al het geschil in eerste aanleg tussen SBS Broadcasting en een imam die polygame huwelijken sluit. De imam ging in hoger beroep, maar het hof bekrachtigt het vonnis.

Grieven van imam

Tegen de beslissing van de rechtbank voert de imam vijf grieven aan, die erop neerkomen dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat SBS niet onrechtmatig handelt door de imam af te schilderen als een imam die zijn medewerking verleent aan het sluiten van illegale polygame religieuze huwelijken in Nederland.

Hof volgt rechtbank

Het hof volgt het oordeel van de rechtbank. Uit de beelden blijkt namelijk dat de imam medewerking wilde verlenen aan het sluiten van een polygame huwelijk, terwijl hij ervan bewust was dat dit niet is toegestaan. De imam benadrukt immers dat de huwelijksakte ‘niet in [de] verkeerde handen mag komen’, omdat hij anders een probleem krijgt. Het met een verborgen camera opnemen van het gesprek met de imam en de infiltranten, om de imam vervolgens in beeld te brengen, is onder deze omstandigheden gerechtvaardigd.

SBS kon hier namelijk kort gezegd mee aantonen hoe makkelijk het is om op illegale wijze polygame religieuze huwelijken in een moskee in Nederland te sluiten. De zeggingskracht van deze opnamen is in dit kader groot en functioneel voor het aan de kaak stellen van de gesignaleerde misstand. Door de imam herkenbaar in beeld te brengen, worden derden beschermd tegen de praktijken van de imam. Verder is een journalistieke grondslag aanwezig. In de uitzending van SBS wordt namelijk ook aandacht besteed aan de ernstige gevolgen die een polygaam religieus huwelijk kan hebben voor een vrouw.

Onder deze omstandigheden prevaleert de vrijheid van meningsuiting boven het recht op privacy van de imam. Er is niet alleen sprake van een maatschappelijke misstand die SBS aan de kaak stelt, maar het beeldmateriaal vindt ook voldoende steun in de feiten.

Verdere overwegingen: nikah, bedienaar en beeldenmanipulatie

De imam stelde nog dat hij geen huwelijken, maar nikahs sluit. Dat is volgens hem geen huwelijk, maar een samenlevingscontract. SBS toont echter aan dat een nikah ook een omschrijving van een islamitisch huwelijk kan zijn. De imam voert verder aan dat hij geen bedienaar van de godsdienst is. Uit de beelden blijkt echter dat de imam zich wel als zodanig voordoet.

Volgens de imam heeft SBS de beelden dusdanig bewerkt, dat de uitingen van de imam uit hun verband zijn gerukt. Het hof volgt de imam niet. Het hof heeft de ruwe opnames zelf ook bekeken en concludeert dat dit ruwe materiaal geen ander indruk geeft dan het beeldmateriaal van de uitzendingen. Ook uit het ruwe beeldmateriaal blijkt dat de imam bereid was polygame huwelijken te sluiten.

Slotsom

De imam wordt aldus wederom in het ongelijk gesteld. Het belang om illegale praktijken aan de orde te stellen, weegt daarbij zwaarder dan het recht van de imam op bescherming van zijn privacy.

Hebt u vragen over het gebruik van beeldmateriaal (dat met een verborgen camera is opgenomen), neemt u dan contact op met onze advocaten intellectueel eigendom en ICT. Zij adviseren u graag over leerstukken als het portretrecht, het auteursrecht en/of naburige rechten. Zij adviseren u ook graag tijdig, zodat eventuele schade zoveel mogelijk kan worden beperkt. Immers, als beeldmateriaal eenmaal op het internet is verspreid, is de schade mogelijk onherstelbaar.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.