Patricia Paay krijgt schadevergoeding van Johan Vlemmix wegens aantasting goede naam

JPR advocaten
Patricia Paay krijgt schadevergoeding | JPR Advocaten

In een recent vonnis oordeelt de rechtbank dat Johan Vlemmix onrechtmatig heeft gehandeld door de goede naam en eer van Patricia Paay aan te tasten. Johan Vlemmix is hierdoor schadeplichtig jegens Patricia Paay. Niet alle vorderingen van Patricia Paay worden toegewezen. In dit artikel wordt het vonnis van de rechtbank besproken.

Feiten

Johan Vlemmix (‘Vlemmix’) meldde aan de media dat hij een poppenhuis met replica’s van bekende personen wilde maken. Hij dacht er ook aan om een sekspop te maken die leek op Patrica Paay. Daaraan voegde Vlemmix beschrijvingen van de holtes en de (plas)functies van deze sekspop toe. Deze ideeën kwamen in de media terecht.

Sommatie

De (toenmalige) raadsman van Patricia Paay sommeerde Vlemmix om:

  • geen sekspop-replica’s van Patrica Paay te maken, nu dat onder andere inbreuk op het portretrecht en de privacy van Patricia Paay zou opleveren;
  • te verklaren dat Vlemmix geen gevolg geeft aan zijn ideeën;
  • in het openbaar zijn excuses aan te bieden; en
  • een schadevergoeding van € 30.000,00 aan Patrica Paay te voldoen.

Reactie van Vlemmix

Vlemmix verklaart in het openbaar dat hij kort gezegd goede bedoelingen had bij de sekspop en dat hij Patrica Paay op een positieve wijze wilde verrassen. Vlemmix geeft verder aan dat hij geen excuses zal aanbieden en ook geen schadevergoeding zal voldoen.

Procedure

Hierop besluit Patrica Paay om een procedure te starten, waarin ze haar sommaties in rechte vordert. Het bedrag van de gevorderde schadevergoeding is bijgesteld naar € 15.000,00. Patricia Paay is namelijk van mening dat Vlemmix onrechtmatig handelt, door de eerdergenoemde uitlatingen te doen. Hierdoor wordt Patricia Paays goede naam en eer aangetast op een gevoelig moment: het Openbaar Ministerie had toentertijd namelijk net bekend gemaakt dat het tot vervolging zou overgaan naar aanleiding van de verspreiding van seksueel getinte video’s van Patrica Paay. Hierdoor pakten de media deze kwestie weer op.

Samengevatte verweer van Vlemmix

Vlemmix voerde aan dat het slechts bij een idee is gebleven en al had verklaard niet tot productie van de sekspop over te gaan. Vlemmix was ook bereid om in het openbaar zijn excuses aan te beiden en te verklaren dat hij de sekspoppen niet zou maken. Verder betwist hij dat Patricia Paay schade lijdt en zou dat het geval zijn, dan is dat niet het gevolg van Vlemmix’ handelen. Ten slotte voert Vlemmix kort gezegd aan dat geen sprake is van een goede naam bij Patricia Paay als gevolg van de plasseks-kwestie en het feit dat Patricia Paay zelf openlijk spreekt over haar seksleven.

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt vast dat Vlemmix opzettelijk zelf de publiciteit heeft opgezocht bij het uitvoerig beschrijven van de sekspop in kwestie, waaronder de beschrijving van de holtes en de plasfunctie. Volgens de rechtbank had Vlemmix de indruk gewekt dat de sekspop al klaar was. Vervolgens maakte Vlemmix zijn voornemen openbaar kort nadat Patrica Paay in de media opnieuw werd geconfronteerd met de plasseks-kwestie. Daarmee maakte Vlemmix misbruik van de kwetsbare positie waarin Patricia Paay verkeerde. Ook had Vlemmix Patricia Paay niet geraadpleegd voordat hij zijn idee kenbaar maakte. Ten slotte diende Vlemmix het algemene belang niet met zijn uitlatingen, maar enkel zijn eigen (commerciële) belangen. Onder deze omstandigheden waren Vlemmix’ uitlatingen onrechtmatig.
 
De rechtbank volgt Vlemmix’ verweer dat Patricia Paay haar goede naam al had verloren niet. Iedereen heeft namelijk recht op bescherming van zijn goede naam, ook in het geval dat de naam in het verleden al is aangetast.

Schadevergoeding

Bij de berekening van de schadevergoeding kijkt de rechtbank ook naar eerdere vergelijkbare gevallen, zoals:

  • het geval waarin een fotomodel een sekswerkertje werd genoemd en een bekende vastgoedondernemer zou chanteren, waarop het model een schadevergoeding van € 2.500,00 kreeg;
  • het geval waarin van een tv-presentatrice een aantal naaktfoto’s en een belastend filmpje werden verspreid, als gevolg van een hack, waarop zij een schadevergoeding van € 3.000,00 kreeg; en
  • het geval waarin belastende foto’s van een fotomodel op een website werden gezet, waarop zij een schadevergoeding van € 2.000,00 kreeg.

De rechtbank houdt ook rekening met het feit dat Vlemmix opzettelijk de publiciteit heeft opgezocht, terwijl Vlemmix misbruik maakte van Patrica Paays kwetsbare positie om zijn eigen commerciële belangen te dienen. Ook houdt de rechtbank rekening met het feit dat Vlemmix de poppen niet daadwerkelijk op de markt heeft gebracht. Onder al deze omstandigheden komt de rechtbank tot een schadevergoeding van € 2.000,00.

Afgewezen vorderingen

Patricia Paays overige vorderingen worden afgewezen. Volgens de rechtbank staat het namelijk niet vast dat Vlemmix de indruk heeft gewekt dat Patricia Paay zelf betrokken was geweest bij het voornemen om de sekspop op de markt te brengen. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat het niet mogelijk is om in rechte excuses af te dwingen, waardoor deze vordering ook wordt afgewezen.

Slotsom

Vlemmix heeft volgens de rechtbank aldus onrechtmatig gehandeld door het uiterlijk van een sekspop die op Patricia Paay lijkt te beschrijven. Dit komt mede doordat Patricia Paay zich toentertijd in een kwetsbare positie bevond en doordat Vlemmix de suggestie wekte dat hij de sekspop daadwerkelijk ging produceren. Hierdoor kreeg Vlemmix weliswaar de juridische poppen aan het dansen, maar hoefde hij uiteindelijk niet naar alle pijpen van Patricia Paay te dansen. Een ding is wel zeker: er komt geen sekspop van Patricia Paay op de markt.

Hebt u vragen over het doen van een publicatie? Of meent u zelf te zijn geconfronteerd met een onrechtmatige publicatie? Dan adviseren onze advocaten intellectuele eigendomsrecht u graag en dan ook graag op tijd. Als een publicatie eenmaal is gedaan, is de schade vaak onherstelbaar. Ook hier geldt dan ook weer het bekende spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.